Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2005-2006 Môn: Địa Lí Trường THCS Hà Bắc

Câu 1: (1đ) Hãy đánh dấu X vào câu em cho là đúng

Gia tăng dân số tự nhiên

A. Là gia tăng của số người sinh ra hàng năm

B. Là tỷ lệ giữa số người sinh ra hàng năm với số người chết đi hàng năm

Câu 2: (2đ) Hãy khoanh tròn chữ cái câu em cho là đúng.

a/ (1đ) Nước ta có:

A. 52 dân tộc ; B. 53 dân tộc ; C. 54 dân tộc

b/ (1đ) Năm 1999 nước ta có tỷ lệ người Kinh (Việt) chiếm:

 A. 84% ; B. 85% ; C. 86%

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/10/2014 | Lượt xem: 1682 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2005-2006 Môn: Địa Lí Trường THCS Hà Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hà Bắc Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2005-2006 Môn: Địa Lí Giáo viên: Nguyễn Thị Hưng Trắc nghiệm Câu 1: (1đ) Hãy đánh dấu X vào câu em cho là đúng Gia tăng dân số tự nhiên Là gia tăng của số người sinh ra hàng năm Là tỷ lệ giữa số người sinh ra hàng năm với số người chết đi hàng năm Câu 2: (2đ) Hãy khoanh tròn chữ cái câu em cho là đúng. a/ (1đ) Nước ta có: A. 52 dân tộc ; B. 53 dân tộc ; C. 54 dân tộc b/ (1đ) Năm 1999 nước ta có tỷ lệ người Kinh (Việt) chiếm: A. 84% ; B. 85% ; C. 86% Câu 3: (4đ) Lựa chọn ý đúng. a/ (1đ) Vấn đề giải quyết việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta vì: A. Nguồn lao động dồi dào; nền kinh tế chậm phát triển; chất lượng lao động thấp B. Dân số đông; tài nguyên thiên nhiên phong phú. b/ (1đ) Nét đặc trưng trong thời kỳ đổi mới là: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tập trung các ngành công nghiệp trọng điểm c/ (1đ) Cơ cấu kinh tế nước ta đang chuỷên dịch theo hướng: Giảm tỷ trọng các ngành công nghiệp dịch vụ. Giảm tỷ trọng các ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Đô thị hoá, công nghiệp hoá nông thôn. d/ (1đ) Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta? Chống úng lụt trong mùa mưa bão và cung cấp nước tưới trong mùa khô. Chủ động nước tưới sẽ mở rộng diện tích canh tác Chủ động nước tưới sẽ tăng vụ gieo trồng, tăng năng suất Tất cả các đáp án trên. Câu 4 :(3đ) Hoàn thành những phần bỏ (…) Ngành công nghiệp trọng điểm là những ngành chiếm tỷ trọng…..(1)…... trong giá trị sản lượng công nghiệp. Được phát triển dựa trên thế mạnh về……... …(2)…..., ……..(3)……….., nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và tạo ra……... …(4)…….. B. Tự luận. Câu 5: Cho bảng số liệu sau: (5đ) Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế (2002) Các thành phần kinh tế Kinh tế nhà nước Kinh tế tập thể Kinh tế tư nhân Kinh tế cá thể Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Tổng cộng Tỷ lệ % 38,4 8,0 8,3 31,6 13,7 100 Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế? Câu 6: Cho bảng số liệu sau: (5đ) Bảng về diện tích; dân số; GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002. Vùng Diện tích (nghìn Km2) Dân số (triệu người) GDP (nghìn tỉ đồng) KT trọng điểm phía Nam 28,0 12,3 188,1 3 vùng KT trọng điểm 71,2 31,3 289,5 a/ Vẽ biểu đồ thể hiện sự so sánh của vùng KT trọng điểm phía Nam với cả 3 vùng KT trọng điểm (3đ) b/ Nhận xét (2đ) Đáp án Trắc nghiệm (10đ) Câu 1: (1đ) ý đúng: ý B Câu 2: (2đ) a/ ý đúng: ý C; b/ ý đúng: ý C Câu 3: (4đ) a/ ý đúng: ý A; b/ ý đúng: ý A; c/ ý đúng: ý B; d/ ý đúng: ý A Câu 4: Lần lượt điền các từ: Cao; (2) nguồn tài nguyên thiên nhiên; (3) nguồn lao động; (4) nguồn hàng xuất khẩu chủ lực. Tự luận: (10đ) Câu 5: (5đ) Nước ta có sự đa dạng về cơ cấu các thành phần kinh tế. Bao gồm: 5 Thành phần kinh tế… Trong đó: + KT nhà nước vẫn chiếm chủ yếu là 38,4% + Hiện nay xu thế phát triển KT cá thể của nhà nước khuyến khích tăng, các hoạt động KT của hộ gia đình; kinh tế tư nhân -> Chiếm 31,6% GDP + Mặc dù vậy nước ta vẫn còn phụ thuộc sự đầu tư của nước ngoài về vốn… chiếm 13,7%GDP + KT Tập thể; hợp tác xã chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng số GDP chứng tỏ xu thế hiện tại giảm hình thức kinh tế tập thể (hợp tác xã; nông trường). Câu 6: (5đ) a/ Vẽ biểu đồ (3đ) - Xử lý số liệu đúng: (1đ) - Vẽ biểu đồ thanh ngang đúng; đẹp; đủ nội dung (2đ) b/ Nhận xét: Là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam quan trọng đóng góp lớn trong cả 3 vùng kinh tế trọng điểm và cả nước. Bởi vùng chỉ chiếm 39% về S; 38% về dân số, song đóng góp vào tổng thu nhập quốc dân lại trên 60%. (2đ)

File đính kèm:

  • docDe HSG Dia ly 8.doc