Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn: Toán

Câu 1 :(3 điểm)

 Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thích hợp nhất

 43,57 x 2,6 x(630 -315 x2)

Câu 2: (4 điểm)

 Tìm hai số thập phân a,b biết: a,b x 9,9 = aa,bb

Câu 3: (3,5 điểm) Viết thêm hai số hạng của dãy số sau:

 2; 12; 30; 56; 90 ;

Câu 4: (5 điểm)

 Lớp em mua 45 vé đi xem xiếc gồm ba loại:loại vé 5000 đồng, loại vé 2000 đồng và loại vé 3000 đồng hết tất cả 145000đồng. Biết số vé 2000đồng gấp đôi số vé 3000đồng.Hỏi có bao nhiêu vé mỗi loại?

 

doc3 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd& đt huyện yên định Trường tiểu học quý lộc 2 đề thi học sinh giỏi lớp 5 Môn:Toán (Thời gian 90 phút) Câu 1 :(3 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thích hợp nhất 43,57 x 2,6 x(630 -315 x2) Câu 2: (4 điểm) Tìm hai số thập phân a,b biết: a,b x 9,9 = aa,bb Câu 3: (3,5 điểm) Viết thêm hai số hạng của dãy số sau: 2; 12; 30; 56; 90; Câu 4: (5 điểm) Lớp em mua 45 vé đi xem xiếc gồm ba loại:loại vé 5000 đồng, loại vé 2000 đồng và loại vé 3000 đồng hết tất cả 145000đồng. Biết số vé 2000đồng gấp đôi số vé 3000đồng.Hỏi có bao nhiêu vé mỗi loại? Câu 5: (4,5 điểm) Một miếng kính hình chữ nhật có diện tích 75 dm2 và chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Người ta muốn viền nhôm xung quanh tấm kính đó. Hỏi phải cần bao nhiêu mét nhôm? Biết rằng số đo của chiều dài và chiều rộng miếng kính đó đều là những số tự nhiên(với đơn vị là dm). đáp án môn toán lớp 5 - Trường tiểu học quý lộc 2 Câu Nội dung đáp án Điểm Câu 1 43,57 x 2,6 x(630 -315 x2)= 43,57x 43 + 17,58 x 57 = 17,58 x (43 +57) =17,58 x 100 =1758 0,75 0,75 0,75 0,75 Câu 2 a,b x 9,9 = aa,bb a,b x 10 x 9,9 x 10 = aa,bb x 10 x10 ab x 99 = aabb ab x 9 x11 = a0b x 11 ab x 9 = a0b (a x 10 + b )x9 = a x 100 + b a x 10 x 9 + b x 9 = a x 100 + b b x 8 = a x 10 b x 4 = a x 5 a = 4 b = 5 Thử lại: 4,5 x 9,9 = 44,55 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Câu 3 Ta có: 2 = 1 x2 12 = 3 x 4 30 = 5 x6 56 = 7 x8 90 = 9 x 10 Vậy hai số hạng tiếp theo là: 11 x 12 = 132 13 x 14 = 182 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu4 Giả sử cả 45 vé đều là loại 5000 đồng.Khi đó hết số tiền là: 45 x 5000 = 225 000 (đồng) Số tiền dôi ra là: 225 000 – 145 000 = 80 000 (đồng) Mỗi lần thay 1 vé 3000 đồng và 2 vé 2000 đồng bằng 3 vé 500 đồng thì số tiền dôi ra là: 3 x 5000 – (1 x 3000 + 2 x 2000) =8000 (đồng) Số lần thay là: 80 000 : 8000 = 10 (lần) Số tờ vé loại 3000 đồng là: 1 x 10 = 10 (vé) Số tờ vé loại 2000 đồng là: 2x 10 = 20 (vé) Số tờ vé loại 5000 đồng là: 45- 10 -20 = 15(vé) Đáp số:10 vé loại 3000 đồng 20 vé loại 2000 đồng 15 vé loại 5000 đồng 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Câu5 Ta có thể chia hình chữ nhật hành 3 hình vuông bằng nhau Diện tích của mỗi hình vuông là: 75 : 3 = 25 (dm) Vì số đo của các cạnh hình chữ nhật là số tự nhiên nên số đo cạnh mỗi hình vuông cũng là số tự nhiên .Mặt khác 25 chỉ có thể là tích của 5 x 5 cho nên cạnh của hình vuông cũng là chiều rộng hình chữ nhật bằng 5 dm Chiều dài hình chữ nhật là: 5 x 3= 15 (dm) Chu vi hình chữ nhật là: (15 +5) x 2 = 40 (dm) 40 dm = 4 (m) Vậy để viền xung quanh tấm kính đó cần 4m nhôm Đáp số:4m 1,5 0,75 0,75 1 0,25 0,25

File đính kèm:

  • docDE CHON HOC SINH GIOI TOAN 5.doc