Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 - 2009 môn tiếng việt - lớp 1

Bài 1. (4 điểm)

a, Tìm 1 từ chứa tiếng:

 - Có vần iêt: .

 - Có vần iêc: .

b, Tìm 1 từ chứa tiếng bắt đầu bằng:

 - ng: .

 - ngh: .

doc4 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 - 2009 môn tiếng việt - lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng giáo dục vĩnh bảo họ và tên: .............................................. trường tiểu học tam đa số báo danh: ......................................... Điểm đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 - 2009 Môn Tiếng Việt - Lớp 1 Bài 1. (4 điểm) a, Tìm 1 từ chứa tiếng: - Có vần iêt: ................................................................................................ - Có vần iêc: ............................................................................................... b, Tìm 1 từ chứa tiếng bắt đầu bằng: - ng: ............................................................................................................ - ngh: .......................................................................................................... Bài 2. (4 điểm) Điền: n hay l? quả ... ê khoai ...ang nghề ...ông ...ắng nghe dãy ...úi ngăn ...ắp ...ăng khiếu ...úa chiêm Bài 3. (3 điểm) Điền các từ: thật khó, yêu em bé, thật vui vào chỗ chấm thích hợp: Làm anh ........................................... Nhưng mà ........................................ Ai ..................................................... Thì làm được thôi. Bài 4. (4 điểm) Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa: a, chúng em, hôm nay, thi, học sinh giỏi. .............................................................................................................................. b, Em, môn Tiếng Việt, thích. .............................................................................................................................. Bài 5. (5 điểm) Viết 2 câu kể về ngôi trường em đang học. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. *************** phòng giáo dục vĩnh bảo họ và tên: .............................................. trường tiểu học tam đa số báo danh: ......................................... Điểm đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 - 2009 Môn Toán - Lớp 1 Bài 1. (4 điểm) a, (2 điểm) Viết tất cả các số có hàng chục là 5: .............................................................................................................................. b, (2 điểm) Tìm trong các số đó: - Số lớn nhất: ............................................................................................... - Số nhỏ nhất: .............................................................................................. Bài 2. (4 điểm) Viết số thích hợp vào : + 21 + 30 a, 71 b, 20 - 22 - 35 c, 34 d, 68 Bài 3. (4 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: Số liền trước Số đã cho Số liền sau 34 42 56 78 Bài 4. (4 điểm) Rổ cam thứ nhất có 24 quả. Rổ cam thứ hai có 31 quả. a, Rổ cam nào có số quả cam nhiều hơn? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. b, Hỏi cả hai rổ có bao nhiêu quả cam? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Bài 5. (4 điểm) Điền vào chỗ chấm: Hình vẽ bên có: a, .......... hình chữ nhật b, .......... hình tam giác ***************

File đính kèm:

  • docDe thi HSG lop 1(1).doc
Giáo án liên quan