Đề thi học kì 1 môn: Địa lí (45 phút)

Câu 1: Trình bày khái niệm thủy quyển ? Nêu qui luật vòng tuần hoàn lớn trên Trái Đất?(1,5 điểm )

Câu 2: Thủy triều là gì ? Nguyên nhân sinh ra thủy triều ? Thế nào là hiện tượng triều cường, triều kém ?(2 điểm)

Câu 3: Trình bày cấc nhân tố hình thành thổ nhưỡng? ( 3 điểm )

Câu 4: Nêu ảnh hưởng của nhân tố tự nhiên đến sự phát triển nông nghiệp?( 1,5 điểm )

Câu 5: Cho bảng số liệu:

Cho bảng số liệu:

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 môn: Địa lí (45 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD & ĐT .............. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 Trường : THPT............ Môn: Địa lí ( 45 phút ) Câu 1: Trình bày khái niệm thủy quyển ? Nêu qui luật vòng tuần hoàn lớn trên Trái Đất?(1,5 điểm ) Câu 2: Thủy triều là gì ? Nguyên nhân sinh ra thủy triều ? Thế nào là hiện tượng triều cường, triều kém ?(2 điểm) Câu 3: Trình bày cấc nhân tố hình thành thổ nhưỡng? ( 3 điểm ) Câu 4: Nêu ảnh hưởng của nhân tố tự nhiên đến sự phát triển nông nghiệp?( 1,5 điểm ) Câu 5: Cho bảng số liệu: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH, DÂN SỐ THẾ GIỚI VÀ CÁC CHÂU LỤC, NĂM 2005. Châu lục Diện tích (triệu km2) Dân số (triệu người) - Châu Phi 30,3 906 - Châu Mĩ 42,0 888 - Châu Á (trừ LB Nga) 31,8 3920 - Châu Âu (kể cả LB Nga) 23,0 730 - Châu Đại Dương 8,5 33 Toàn thế giới 135,6 6477 a. Tính mật độ dân số thế giới và các châu lục. b. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số thế giới và các châu lục. Đáp án: Câu 1 :Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất, bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. Vòng tuần hoàn lớn: Nước bốc hơi ngoài mặt biển, đại dương và hình thành mây. Gió đưa mây vào đất liền và gây mưa tại đây. Một phần nước mưa tụ lại thành các dòng sông rồi chảy ra biển; một phần khác ngấm xuống đất thành nước ngầm, cuối cùng chảy ra sông suối rồi chảy ra biển. Câu 2 : -Khái niệm:Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kỳ của các khối nước trong các biển và đại dương. - Nguyên nhân: Được hình thành chủ yếu do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời. Đặc điểm: - Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm thẳng hàng( lực hút kết hợp)→ thủy triều lớn nhất( triều cường, ngày 1 và 15: không trăng, trăng tròn). - Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời ở vị trí vuông góc(lực hút đối nghịch)→ thủy triều kém nhất( triều kém, ngày 8 và 23: trăng khuyết). Câu 3: -Đá mẹ Là những sản phẩm phong hóa từ đá gốc, cung cấp chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần cơ giới, khoáng vật, ảnh hưởng trực tiếp tính chất lí, hóa của đất. - Khí hậu + Ảnh hưởng trực tiếp bởi cấc yếu tố nhiệt độ và độ ẩm làm đá bị phá hủy trở thành sản phẩm phong hóa hòa tan rửa trôi tích tụ phân giải tổng hợp chất hữu cơ. + Ảnh hưởng gián tiếp đến sự tạo thành của đất thông qua lớp phủ thực vật. Thực vật sinh trưởng phát triển tốt sẽ hạn chế xói mòn đồng thời cung cấp chất hữu cơ cho đất. - Sinh vật: Đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành đất thực vật cung cấp vật chất hữu cơ cho đất phá hủy đất. Vi sinh vật phân hủy xác sinh vật thành mùn. Động vật sống trong đất góp phần làm biến đổi tính chất của đất. -Địa hình - Ảnh hưởng gián tiếp đến hình thành đất thông qua sự thay đổi lượng nhiệt và độ ẩm. - Địa hình dốc: đất bị xói mòn, tầng phong hóa mỏng. - Địa hình bằng phẳng: bồi tụ là chủ yếu , tầng phong hóa dày - Địa hình: Ảnh hưởng đến khí hậu→vành đai dất khác nhau theo độ cao. -Thời gian -Thời gian hình thành đất là tuổi đất -Tuổi của đất là nhân tố biểu thị thời gian tác động của các yếu tố hình thành đất dài hay ngắn, còn thể hiện cường độ của các quá trình tác động đó + Vùng nhiệt đới, cận nhiệt: đất nhiều tuổi. + Vùng ôn đới, cực: đất ít tuổi. -Con người - Hoạt động tích cực: nâng độ phì cho đất, chống xói mòn. - Hoạt động tiêu cực: đốt rừng làm nương rẫy, xói mòn đất. Câu 4 : - Đất : ảnh hưởng đến qui mô sản xuất năng suất cơ cấu và sự phân bố cây trồng vật nuôi. Phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất dui trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. - Khí hậu – nước ( chế độ nhiệt ẩm, mưa, các điều kiện thời tiết) → Ảnh hưởng đến khả năng xen canh tăng vụ cơ cấu cây trồng vật nuôi ( loài cây, đồng cỏ, vùng thức ăn tự nhiên) - Là cơ sở tạo nên cấc giống cây trồng vật nuôi ảnh hưởng đến sự phát triển cơ cấu chăn nuôi, vật nuôi. → ĐKTN, TNTN là tiền đề cơ bản để phát triển và phân bố nông nghiệp.

File đính kèm:

  • docDE THI DIA LI 10 QT.doc