Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 8

Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 1

Câu 1 :( 2 điểm ) Kể tên 4 bài hát và tác giả trong 8 bài hát chương trình âm nhạc

lớp 6

Câu 2 : ( 3 điểm )

- a) Viết lời ca Một mình nghệ sĩ lặng đi đâuvào đúng vị trí nốt nhạc của bài TĐN

số 2 Nghệ sĩ với cây đàn

- b) Hãy dịch đoạn nhạc trên xuống quãng 3

- c) Xác định giọng mới là giọng gì ?

 

pdf6 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 7055 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P ho ng G D P ho ng G D 1 UBND HUYỆN BÁ THƯỚC PHÒNG GIÁO DỤC& ðT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc ðỀ THI GIÁO VIÊN GIỎỈ NĂM HỌC : 2011 – 2012 ðỀ THI LÝ THUYẾT MÔN : ÂM NHAC ( Thời gian làm bài 150 phút ) ðỀ THI SỐ 8 ðồng chí hãy trình bày bài làm ñề thi sau ñây ( 20 ñiểm ) Câu 1 : ( 2 ñiểm ) Kể tên 4 bài hát và tác giả trong 8 bài hát chương trình âm nhạc lớp 6 Câu 2 : ( 3 ñiểm ) - a) Viết lời ca Một mình nghệ sĩ lặng ñi ñâu vào ñúng vị trí nốt nhạc của bài TðN số 2 Nghệ sĩ với cây ñàn - b) Hãy dịch ñoạn nhạc trên xuống quãng 3 - c) Xác ñịnh giọng mới là giọng gì ? Câu 3 : ( 4 ñiểm) Hãy trình bày công thức cấu tạo cung và nửa cung của giọng Mi giáng trưởng trên khuông nhạc. Câu 4: ( 3 ñiể m ) Viết một ñoạn nhạc gồm 8 ô nhịp ở nhịp 2/4, giong ðô thứ hoà âm và sử dụng các kí hiêu âm nhac : Dấu quay lại, dấu nối . Câu 5 : ( 3 ñiểm ) Nêu ý chính cách khắc phục học sinh hát cuốn nhịp theo chuẩn kiến thức kĩ năng hiện nay ở chương trình âm nhạc THCS ? Câu 6 : (3 ñiểm ) Như thế nào là giọng song song ? Như thế nào là giong cùng tên, cho ví dụ về giọng song song và giong cùng tên. Câu 7 : (2 ñiểm ) Hãy trình bày sự hiểu biết của mình về nhạc sĩ ðức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 2 ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIÁO VIÊN GIỎỈ MÔN : ÂM NHAC ( NĂM HỌC : 2011 – 2012 ) ðÊ SỐ: 8 ( 20 ðiểm ) Câu 1 : ( 2 ñiểm) - Kể ñúng tên 4 trong 8 bài hát mỗi bài : 0,25 ñiểm - Kể ñúng tên 4 trong 8 tác giả mỗi tác giả: 0,25 ñiểm ðáp án TT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ 1 Tiếng chuông và ngọn cờ Phạm Tuyên 2 Vui bước trên ñường xa Dân ca Nam bộ . ðặt lời mới Hoang Lân 3 Hành khúc tới trường Nhạc : Pháp - Lời Việt : Phan Trần Bảng – Lê Minh Châu 4 ði cấy Dân ca Thanh Hoá 5 Niềm vui của em Nguyễn Huy Hùng 6 Ngày ñầu tiên ñi học Nhạc : Nguyễn Ngọc Thiện Thơ : Viễn Phương 7 Tia nắng hạt mưa Nhạc : Khánh Vinh Thơ : Lệ Bình 8 Hô – la – hê, Hô- la - hô Dân ca ðức Câu 2 : ( 3 ñiểm) - a) Viết lời ca Một mình nghệ sĩ lặng ñi ñâu vào ñúng vị trí nốt nhạc ( 0,5 ñiểm ) - b) Dịch ñoạn nhạc xuống quãng 3 ( 2 ñiểm ) mỗi lỗi sai trừ ( 0,25 ñiểm ) - c) Xác ñịnh giọng mới ñúng ( 0,5 ñiểm ) ðáp án: - a) ðáp án viết ñúng lời ca như sau : P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 3 Một mình nghệ sĩ lặng ñi ñâu -b) Phần dịch giọng : ðáp án ñúng là - c ) Giọng mới là giọng ðô thứ hoà âm C âu 3 : ( 4 ñi ểm ) - Ghi ñúng hoá biểu của giọng Mi giáng trưởng(2ñ) - Thể hiện ñúng cấu tạo thang âm của giọng trên khuông nhạc(2ñ) ðáp án: Mi giáng trưởng Câu 4 : ( 3 ñiểm ) - Viết ñúng hoá biểu giọng ñô thứ ( 0,5 ñiểm ) - Viết ñúng kí hiệu dấu quay lại ( 0,25 ñiểm ) - Viết ñúng kí hiệu dấu nối ( 0,25 ñiểm ) - Viết ñúng mỗi ô nhip ( 0,25 ñiểm ) gồm 8 ô nhịp : ðáp án: -Hoá biểu giọng ñô thứ . Dấu quay lại .Dấu nối Câu 5 : ( 3 ñiểm ) - Trình bày ñúng mỗi ý ( 0.5 ñiểm ) ðáp án: P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 4 - Hướng dẫn HS lấy hơi ở ñầu hoặc giữa câu hát, giúp các em ñủ hơi ñể hát những câu tương ñối dài - Chia lớp thành nhóm nhỏ ñể luyện về nhịp ñộ ( tránh ảnh hưởng của tâm lí ñám ñông ) - Lần lượt tập với tốc ñộ hơi chậm, hơi nhanh, vừa phải theo tay chỉ huy của giáo viên ( HS luyện tập ñể hát ñược mọi tốc ñộ mà vẫn làm chủ ñược nhịp ñộ ) - Tập hát theo tay chỉ huy của giáo viên luyện cho HS cách quan sát ñộng tác ñánh nhịp và biết giữ vững nhịp ñộ - Hát thầm trên nền nhạc ñệm - Tập gõ nhịp khi nghe nhạc Câu 6 : ( 3 ñiểm ) - Nêu ñược khái niệm giọng song song ( 1 ñiểm ) - Nêu ñược khái niệm giọng cùng tên ( 1 ñiểm ) - V í dụ ñúng giọng song song (0,5 ñiểm ) - V í dụ ñúng giọng cùng tên (0,5 ñiểm ) ðáp án: -Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chung hoá biểu nhưng khác chủ âm - Ví dụ : Giọng si giáng trưởng // giọng son thứ - Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chủ âm nhưng khác hoá biểu - Ví dụ : Giọng La trưởng và giọng la thứ P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 5 Câu 7 : ( 2 ñiểm ) - Nêu ñược những nét chính về nhạc sĩ Nguyễn ðức Toàn ( 1 ñiểm ) - Nêu ñược những nét chính về bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu ( 1 ñiểm ) - Sai hoặc thiếu từng ý trừ (0,25 ñiểm ) ðáp án: -Nhạc sĩ : Nguyễn ðức Toàn + Sinh ngày 10-03-1929, quê Hà Nội + Ông tham gia C/M từ tháng 8 - 1945 + Suốt cuộc ñời hoạt ñộng trong quân ñội + Âm nhac cuả ông phóng khoáng, tươi trẻ và ñậm chất trữ tình mềm mại, sâu sắc + Một số ca khúc nổi tiếng của ông : Quê em, Biết ơn Võ Thị Sáu, Noi gương Lí Tự Trọng, Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương, Bài ca người lái xe, Khâu áo gửi người chiến sĩ, Tình em biển cả, Chiều trên bến cảng, Hà Nội - một trái tim hồng… + Ông ñược nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học và nghệ thuật - Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu + Ra ñời cuối năm 1958 khi ñất nước tạm thời bị chia cắt + Bài hát ñã ghi một dấu ấn sâu ñậm trong ñời sống âm nhạc của nhân dân ta + Bài hát gồm 3 ñoạn a-b-a’ + Hình tượng chi Võ Thị Sáu ñược tác giả khắc hoạ từ một mua hoa lê-ki-ma ở miền ðất ðỏ + Tác phẩm gây xúc ñông cho người nghe về tấm gương anh dũng của người con gái trẻ tuổi, quyết không khuất phục trước mủi súng của quân thù + giai diệu bài hát lúc thiết tha trìu mến, lúc vut cao sáo ñộng, trên một nét nhạc chủ ñạo ñược phát triển khéo léo tinh tế +Bài hát xứng ñáng là một tác phẩm sống cùng năm tháng P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 6 P ho ng G D

File đính kèm:

  • pdfÐê` sô´ 8.pdf
Giáo án liên quan