Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 7

Câu 1: ( 2 điểm ) Kể tên 4 bài hát và tác giả trong 8 bài hát chương trình âm nhạc

lớp 8

Câu 2: ( 2 điểm )Câu hát sau đây “Cánh diều đỏ thắm như khăn quàng đội viên”

Có trong bài hát nào? Cho biết tác giả bài hát?

Câu 3:( 3 điểm )Hãy trình bày sự hiểu biết của mình về nhạc sĩ Nguyễn văn Tý

và bài hát Mẹ yêu con

 

pdf5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 2400 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường môn âm nhạc THCS năm học 2011 - 2012 Đề số 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P ho ng G D P ho ng G D 1 UBND HUYỆN BÁ THƯỚC PHÒNG GIÁO DỤC& ðT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc ðỀ THI GIÁO VIÊN GIỎỈ NĂM HỌC : 2011 – 2012 ðỀ THI LÝ THUYẾT MÔN : ÂM NHAC ( Thời gian làm bài 150 phút ) ðỀ THI SỐ : 7 ðồng chí hãy trình bày bài làm ñề thi sau ñây ( 20 ñiểm ) Câu 1 : ( 2 ñiểm ) Kể tên 4 bài hát và tác giả trong 8 bài hát chương trình âm nhạc lớp 8 Câu 2 : ( 2 ñiểm ) Câu hát sau ñây “Cánh diều ñỏ thắm như khăn quàng ñội viên” Có trong bài hát nào? Cho biết tác giả bài hát? Câu 3 : ( 3 ñiểm ) Hãy trình bày sự hiểu biết của mình về nhạc sĩ Nguyễn văn Tý và bài hát Mẹ yêu con Câu 4: ( 2 ñiểm ) Viết một ñoạn nhạc gồm 16 ô nhịp ở nhịp 6/8 có sử dụng các kí hiệu âm nhạc : Dấu luyến, dấu nối, khung thay ñổi 1,2 Câu 5 : ( 4 ñiểm ) - a) Hợp âm là gì? Trình bày các khái niệm về hợp âm ba, hợp âm bảy . Cho ví dụ - b) Hãy xác ñịnh hai hợp âm sau thuộc hợp âm nào ? Câu 6 : ( 3 ñiểm ) Tại sao nói nhịp 6/8 là loại nhịp kép cho ví dụ minh hoạ Câu 7 : ( 4 ñiểm ) So sánh hợp âm ba trưởng với hợp âm ba thứ ? Cho ví du 2 hợp âm, Hợp âm pha thứ và hợp âm Mi trưởng trên khuông nhạc *******////////////////////////////////////// ****** P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 2 ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIÁO VIÊN GIỎỈ MÔN : ÂM NHAC ( NĂM HỌC : 2011 – 2012 ) ðÊ SỐ:7 ( 20 ðiểm ) Câu 1 : ( 2 ñiểm) - Kể ñúng tên 4 trong 8 bài hát mỗi bài : 0,25 ñiểm - Kể ñúng tên 4 trong 8 tác giả mỗi tác giả : 0,25 ñiểm ðáp án TT TÊN BÀI HÁT TÊN TÁC GIẢ 1 Muà thu ngày khai trường Vũ Trọng Tường 2 Lí dĩa bánh bò Dân ca Nam Bộ 3 Tuổi hồng Trương Quang Lục 4 Hò ba lí Dân ca Quãng Nam 5 Khát vọng mùa xuân Mo za - Lời Việt : Tô Hải 6 Nổi trống lên các bạn ơi Phạm Tuyên 7 Ngôi nhà của chúng ta Hình Phước Liên 8 Tuổi ñời mênh mông Trinh Công Sơn C âu 2: 2 ñi ểm - Trả lời ñ úng tên bài hát(1 ñ) - Trả lời ñúng tác giả(1 ñ) ð áp án: - Câu hát trên có trong bài hát C ánh diều ñỏ th ắm - Tác giả - Duy Quang Câu 3 : ( 3 ñiểm). - Nêu ñược nét chính về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (1,5 ñiểm ) - Nêu ñươc nét chính về bài hát Mẹ yêu con ( 1,5 ñiểm ) - Sai hoặc thiếu từng ý trừ ( 0,25 ñiểm ) ðáp án * Nhạc sĩ Nguyễn văn Tý - Sinh ng ày 5-3 – 1925 Taị Vinh Nghệ An, quê gốc ở xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 3 - Âm nhạc của ông giàu chất chữ tình, giai ñiệu mượt, mà bản sắc dân tộc ñược thể hiện rõ nét cùng với lời ca trau chuốt, tinh tế - Ca khúc của ông từ phong cách lãng mạng như Dư âm (1949 ) ñến những ca khúc ñâm màu sắc dân ca như Mẹ yêu con ( 1956 ), Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa (1973), Một khúc tâm tình của người Hà Tỉnh (1974 ), Màu áo chú bộ dội (1978 ), Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ ( 1980 ),Dáng ñứng Bến Tre (1980 )… - Ông ñược nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn hoc - Nghệ thuật * Bài hát Mẹ yêu con - Là tác phẩm ñã sống cùng với thời gian - Từ ân ñiệu của lời ru “À à ơi…” Nhạc sĩ ñã phát triển khéo léo, ñể tạo nên một khúc ru trìu mến tha thiết, bay bổng, ñậm tình mẹ con - Bài hát Mẹ yêu con không còn là khúc ru riêng của người mẹ nào mà trở thành tiếng nói chung của bà mẹ ñất nước. Câu 4 : ( 2 ñiểm ) ðáp án (Sai một lỗi trừ 0,25ñiểm ) - Viết ñúng nhip 6/8 và số ô nhịp (16 nhịp ), số lượng phách trong mỗi ô nhịp, sử dụng ñúng các kí hiệu : Dấu luyến, dấu nối khung thay ñổi 1,2 Câu 5 : ( 4 ñiểm ) a) - Nêu chính xác các khái niệm về hợp âm (0,5 ñiểm ) - Nêu chính xác khái niệm hợp âm ba (0,25 ñiểm ) - Nêu chính xác khái niệm hợp âm baỷ (0,25 ñiểm ) b) Xác ñịnh ñúng tên hai hợp âm, mỗi hợp âm (1ñiểm ) ðáp án -Ý ( a ) - Hợp âm : là sự vang lên ñồng thời của ba, bốn hoặc năm âm cách nhau một quãng ba - Hợp âm ba : gồm có ba âm các âm cách nhau quãng 3. Hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 5 - Hợp âm baỷ : gồm có bốn âm các âm cách nhau quãng 3. Hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 7 -Ví dụ : Hợp âm 3 - Ví dụ : Hợp âm 7 P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 4 : -Ý ( b ): Hợp âm mi thứ Hợp âm Mi trưởng Câu 6 : ( 3 ñiểm ) - Trả lời ñúng ý 1 ( 1,5 ñiểm ) - Ví dụ ñúng ( 1,5 ñiểm ) ðáp án - Nhịp 6/8 là loại nhịp kép vì : Nhịp 6/8 có 2 trọng âm ( Trọng âm thứ nhất của nhịp 6/8 ở phách thứ 1 . Trọng âm thứ 2 ở phách thứ 4 ) Ví dụ Câu 7 : ( 4 ñiểm ) - Trình bày ñược cấu tạo hợp âm 3 trưởng ( 0,5 diểm ) - Trình bày ñược cấu tạo hợp âm 3 thứ ( 0,5 diểm ) - So sánh ñược sự giống và khác nhau của hợp âm 3 trưởng và hợp âm 3 thứ ( 2ñiểm ) - Cho ví dụ 2 hợp âm - Viết ñúng mỗi hợp âm (0,5 ñiểm ) ðáp án * Hợp âm 3 trưởng : - Có 1quãng 3 thứ xếp trồng lên 1 quãng 3 trưởng * Hợp âm 3 thứ : - Có 1quãng 3 trưởng xếp trồng lên 1 quãng 3 thứ * So sánh : - Giống nhau : ðều có ba âm xếp trồng lên nhau cách nhau một quãng 3, hai âm ngoài cùng cách nhau quãng 5 - Khác nhau : Cấu tạo cung và ½ cung trong các quãng 3 khác nhau P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D 5 * Ví du :- Hợp âm Pha thứ Hợp âm Mi trưởng ************** ////////////*************** P ho ng G D

File đính kèm:

  • pdfÐê` sô´ 7.pdf
Giáo án liên quan