Đề thi cuối kì I môn Lịch sử 4

Phần I: Trắc nghiệm:

 Đánh dấu X vào ố trống() trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:(Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm).

Câu 1:Tại sao mọi việc trong triều Lý đều do Trần Thủ Độ quyết định ?

a.Tại vỡ Trần Thủ Độ tài giỏi và có nhiều công lao.

b.Tại vỡ nhà Lý tin tưởng Trần Thủ Độ.

c.Tại vỡ nhà Lý suy yếu phải dựa vào Trần Thủ Độ mới giữ được ngai vàng.

d.Cả 3 câu trả lời trên đều đúng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/10/2014 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối kì I môn Lịch sử 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH số 1 Quảng An Lớp: ................... Họ và tờn: ....................................................... ĐỀ THI CUỐI Kè I Mụn : LỊCH SỬ 4 Năm học: 2007-2008 Phần I: Trắc nghiệm: Đỏnh dấu X vào ố trống(Ê) trước cõu trả lời đỳng cho mỗi cõu hỏi dưới đõy:(Mỗi cõu trả lời đỳng được 1 điểm). Cõu 1:Tại sao mọi việc trong triều Lý đều do Trần Thủ Độ quyết định ? a.Ê.Tại vỡ Trần Thủ Độ tài giỏi và cú nhiều cụng lao. b.Ê.Tại vỡ nhà Lý tin tưởng Trần Thủ Độ. c.Ê.Tại vỡ nhà Lý suy yếu phải dựa vào Trần Thủ Độ mới giữ được ngai vàng. d.Ê.Cả 3 cõu trả lời trờn đều đỳng. Cõu 2:Ai là tỏc giả của Hịch Tướng Sĩ ? a.Ê.Ngụ Quyền. b.Ê.Lý Thường Kiệt. c.Ê.Trần Hưng Đạo. d.Ê.Trần Quốc Toản. Cõu 3:Hai chữ “ Sỏt thỏt ”cú nghĩa là gỡ ? a.Ê.Chiến đấu. b.Ê.Hũa bỡnh. c.Ê.Tự do. d.Ê.Giết giặc Mụng Cổ. Cõu 4: Hội nghị Diờn Hồng là hội nghị được diễn ra giữa cỏc vua quan nhà Trần và cỏc bụ lóo cả nước trong cuộc khỏng chiến chống quõn xõm lược Mụng - Nguyờn lần thứ mấy? a.Ê.Lần thứ nhất. b.Ê.Lần thứ hai. c.Ê.Lần thứ ba. d.Ê.Lần thứ tư. Cõu 5: Nhà Trần trị vỡ nước ta từ năm nào đến năm nào ? a.Ê.Năm 1226 đến năm 1400. b.Ê.Năm 1228 đến năm 1406. c.Ê.Năm 1228 đến năm 1440. d.Ê.Năm 1226 đến năm 1406. Phần II: Tự luận (5 điểm) Cõu 1: Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?,. Theo em, vỡ sao nhà Trần được gọi là “Triều đại đắp đờ”?(2,5 điểm) ................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Cõu 2: Ai là vị vua cuối cựng của nhà Lý ? Nhà vua lờn ngụi lỳc mấy tuổi?(2,5 điểm) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe thi su 4 0708.doc
Giáo án liên quan