Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí khối lớp 5

ĐỀ THI CUỐI HKI

 MÔN : LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ

 KHỐI LỚP : 5

* Phần I : Lịch sử ( 5 điểm )

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

 Câu 1 : Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào :

 a. Ngày 1/7/1858 b. Ngày 1/8/1858 c. Ngày 1/9/1858 d.ngày 1/10/1858

 Câu 2 : Ngày 5/6/1911 ,Nguyễn Tất Thành ra đi cứu nước từ đâu ?

 a. Cảng Đà Nẵng b. Cảng Nhà rồng c. Cảng Hải Phòng d. Cảng Quy Nhơn

 Câu 3 : Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào :

 a. Ngày 3/2/1929 b. Ngày 3/2/1930 c. Ngày 2/3/1930 d. Ngày 2/9/1945

 Câu 4 : ( 2 điểm ) Nêu ý nghĩa của Cách mạng mùa thu

 

doc1 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/10/2014 | Lượt xem: 9905 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí khối lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI CUỐI HKI MÔN : LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ KHỐI LỚP : 5 * Phần I : Lịch sử ( 5 điểm ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1 : Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào : a. Ngày 1/7/1858 b. Ngày 1/8/1858 c. Ngày 1/9/1858 d.ngày 1/10/1858 Câu 2 : Ngày 5/6/1911 ,Nguyễn Tất Thành ra đi cứu nước từ đâu ? a. Cảng Đà Nẵng b. Cảng Nhà rồng c. Cảng Hải Phòng d. Cảng Quy Nhơn Câu 3 : Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào : a. Ngày 3/2/1929 b. Ngày 3/2/1930 c. Ngày 2/3/1930 d. Ngày 2/9/1945 Câu 4 : ( 2 điểm ) Nêu ý nghĩa của Cách mạng mùa thu * Phần II : Địa lí ( 5 điểm ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1 : Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng : a. 300 000 km2 b. 33 000 km2 c. 330 000 km2 d. 3 300 km2 Câu 2: Năm 2004 ,nước ta có số dân là : a. 76,3 triệu người b. 80,2 triệu người c. 82,0 triệu người d. 81,2 triệu người Câu 3 : trong các thành phố sau ,thành phố nào không có cảng biển ? a. Hải Phòng b. Hà Nội c. Đà Nẵng d. TP. Hồ Chí Minh Câu 4 : ( 2 điểm ) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm : Khí hậu nước ta nói chung là …… ,trừ những vùng núi cao thường …….. quanh năm . Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo …….. .Trong một năm có …….mùa gió chính . ĐÁP ÁN * Phần : Lịch sử : khoanh đúng 1 câu được 1 điểm Câu 1 : chọn câu c Câu 2 : chọn câu b Câu 3 : chọn câu b Câu 4 : Ý nghĩa của Cách mạng mùa thu : Thắng lợi của Cách mạng mùa thu cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta .Chúng ta đã giành được độc lập dân tộc ,dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ ,ách thống trị của thực dân ,phong kiến . * Phần : Địa lí : Khoanh đúng 1 câu được 1 điểm Câu 1 : chọn câu c Câu 2 : chọn câu c Câu 3 : chon câu b Câu 4 : Khí hậu nước ta nói chung là nóng ,trừ những vùng núi cao thường mát mẻ quanh năm . Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo mùa .Trong một năm có hai mùa gió chính .

File đính kèm:

  • docLS DL .doc