Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2006 – 2007 môn: Tiếng Việt lớp 5

Câu 1 (0,75đ): Một bạn đọc nhầm :

 Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.

1) Em hãy viết lại thành 2 câu tục ngữ đúng như SGK:

a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.

 

2) Hai câu tục ngữ trên ý nói : Cần chú ý cả nội dung và hình thức

 Nội dung quan trọng hơn hình thức Hình thức quan trọng hơn nội dung

 

Câu 2 (0,25đ): Tréo vào ô trước từ ngữ có chữ gạch chân được dùng theo nghĩa chuyển:

 a) đầu tóc b) cứng đầu

c) đứng tuổi d) đứng gác e) đứng gió

 

Câu 3 (0,75đ): Trình bày lại đúng hình thức một đoạn hội thoại bằng cách thêm các dấu câu đã học vào chỗ thích hợp:

Tùng mở quyển ảnh lưu niệm gia đình cho Vinh xem Vinh nói tấm ảnh này chụp lúc cậu lên mấy mà nom ngộ thế cậu nhầm to rồi nhầm ư ừ đó là ảnh ông nội tớ lúc ông còn bé đấy

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi năm học 2006 – 2007 môn: Tiếng Việt lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 1 : Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ có gạch chân : a) Sắp đến thị xa thì trời mưa xôi xa. Mưa ra rích, ròng ra mấy ngày đêm. b) Nó kể lại mâu chuyện vui cho mấy trẻ mâu giáo. Chim họa mi hót Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. Hót một lúc lâu, con chim họa mi (1) ấy từ từ nhắm mắt lại ngủ say sưa. Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, (trang 123 TV5/2) Con mèo nhảy làm đổ cái bình bông bằng thủy tinh để trên bàn của bố Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thí sinh không viết vào ô nầy vì đây là phách sẽ rọc đi trước khi chấm Hướng dẫn chấm Tiếng Việt học sinh giỏi lớp 5 Năm học 2006 – 2007 Tinh thần chung : 90% nội dung đề thi lấy từ SGK. Chấm đúng đáp án, biểu điểm. Câu 1 : a) Điền thêm : “Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người”. (0,25đ) b) Điền thêm : “Trông mặt mà bắt hình dong” (0,25đ) c) Tréo ô “Cần chú ý cả nội dung và hình thức” (0,25đ Câu 2 : Tréo b, c, e. Đúng hoàn toàn cho 0,25đ Câu 3 : a) Nếu là hình thức dùng dấu gạch ngang đầu dòng thì : Tùng mở quyển ảnh lưu niệm gia đình cho Vinh xem. Vinh nói : - Tấm ảnh này chụp lúc cậu lên mấy mà nom ngộ thế ? - Cậu nhầm to rồi ! - Nhầm ư ? - ừ, đó là ảnh ông nội tớ lúc ông còn bé đấy ! (hoặc ừ ! Đó...) b) Nếu là hình thức dùng dấu : “ ” (hai chấm, mở ngoặc kép) thì : Tùng mở quyển ảnh lưu niệm gia đình cho Vinh xem. Vinh nói : “Tấm ảnh này chụp lúc cậu lên mấy mà nom ngộ thế ?” Tùng đáp : “ Cậu nhầm to rồi !” Vinh thắc mắc : “Nhầm ư ?”. Tùng trả lời : “ừ, đó là ảnh ông nội tớ lúc ông còn bé đấy !” (hoặc Tùng vui vẻ giải thích : “ừ, đó...) Biểu điểm : Đúng câu đầu 0,25đ; câu 2&3 : 0,25đ ; câu 4&5 : 0,25đ) Câu 4: Nhóm 1: nước nhà, non sông, Tổ quốc. Nhóm 2 thường đúng theo nhóm 1 (0,25đ). Trường hợp đúng hoàn toàn 1 nhóm, nhóm kia thiếu từ : cho 0,25 ; sai từ : 0đ Câu 5 : Câu a: càng... càng (0,25đ) ; câu b : bao nhiêu... bấy nhiêu (0,25đ) Câu 6: Câu a : thiên hạ ; b: thiên bẩm & thiên tài ; c: thiên chức. Đúng cả 4 từ: 0,5, đúng 2-3 từ : 0,25đ. Câu 7 : Lần lượt điền theo SGK : vàng xuộm – vàng hoe – vàng lịm – vàng ối – vàng tươi – vàng giòn – vàng mượt. (Từ vàng lịm và vàng ối có thể thế cho nhau ; từ vàng giòn có thể thay bằng vàng rực). Đúng vị trí 6-7 từ : 0,75 ; đúng 5 từ : 0,5 ; đúng 3-4 từ : 0,25 ; chỉ đúng 1-2 từ : 0đ.) Câu 8 : Đúng cả 5 từ : 0,5đ ; đúng 3-4 từ : 0,25đ. Đúng 1-2 từ : 0đ Đêm trung thu thật là đẹp. Bầu trời cao lồng lộng và rộng mênh mông. Những ngôi sao lấp lánh như muôn ngàn đôi mắt nhấp nháy (lấp láy) truyền tín hiệu vui cho nhau. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, tỏa sáng mọi nẻo đường cho trẻ em vui chơi. Câu 9 : Điền G cho câu a & c ; Đ / b. Đúng hoàn toàn : 0,5đ ; đúng 2 câu : 0,25đ. Câu 10 : a) Trời mưa dầm, đất sét ở ngoài đồng trơn như đổ mỡ. b) Mặc dù kẻ ra người vào ồn ào nhưng Đan-tê vẫn đọc hết cuốn sách. Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi. Đúng hòan toàn mỗi câu được 0,25đ. Có sai : 0đ Câu 11 : a) - Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. - Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống. (0,25đ) b) Điền “mưu trí” (hoặc tài trí, trí tuệ) & dũng khí (dũng cảm, bất khuất, gan dạ) : 0,25đ Câu 12 : Danh từ “cái nết, cái đẹp” (câu a) & “con ngựa, cỏ, tàu” (câu b) : 0,25đ Động từ : đánh, chết, đau, bỏ : 0,25đ. Câu 13: Điền hợp lí cả 5 chỗ : 0,5đ ; 3-4 chỗ : 0,25đ ; 1-2 chỗ : 0đ Triệu Thị Trinh(1) = Người con gái ấy ; người thiếu nữ ấy ; ... Triệu Thị Trinh(2) = nàng – cô ; Triệu Thị Trinh(3) = nàng – cô ; Triệu Thị Trinh(4) = Người con gái xứ Quan Yên ấy - Triệu Thị Trinh(5) = Bà - người nữ anh hùng ấy (vị trí 4 & 5 có thể thay cho nhau. Câu 14: (có tờ phôtô hướng dẫn chấm ở SGV và định hướng thêm riêng)

File đính kèm:

  • dochsg50607 van.doc
Giáo án liên quan