Đề thi chọn học sinh giỏi khối 5 - Vòng 1 thời gian làm bài: 60 phút

 3. Tìm hai số a và b biết chia a cho b thì được thương là 5 dư 2 và tổng của a và b là 44.

 4. Tìm số tự nhiên a biết rằng chia a cho 15 được số dư gấp 8 lần thương ( thương khác o).

 5.Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B với vận tốc thứ tự là 40 km/giờ và 60 km/giờ. Biết ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất là 40 phút. Tính quãng đường AB.

 6. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai tỉnh c và D và ngược chiều nhau gặp nhau sau 2 giờ. Biết chỗ gặp nhau cách C 80 km và vận tốc ô tô đi từ D lớn hơn vận tốc ô tô đi từ C là 5 km/giờ. Tính quãng đường CD.

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi khối 5 - Vòng 1 thời gian làm bài: 60 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 5 - VÒNG 1 Thời gian làm bài: 60 phút Tính theo cách hợp lí; a, 4 x 17 x 25 + 5 x 20 x 27 + 200 x 28 b, 75% x 36 + ½ x 18 – 36 2. Tìm x: a, 390 – ( x – 7):2 = 169 :13 b, 70 – 5 x (x – 3) = 45 3. Tìm hai số a và b biết chia a cho b thì được thương là 5 dư 2 và tổng của a và b là 44. 4. Tìm số tự nhiên a biết rằng chia a cho 15 được số dư gấp 8 lần thương ( thương khác o). 5.Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B với vận tốc thứ tự là 40 km/giờ và 60 km/giờ. Biết ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất là 40 phút. Tính quãng đường AB. 6. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai tỉnh c và D và ngược chiều nhau gặp nhau sau 2 giờ. Biết chỗ gặp nhau cách C 80 km và vận tốc ô tô đi từ D lớn hơn vận tốc ô tô đi từ C là 5 km/giờ. Tính quãng đường CD. ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 5 - VÒNG 1 Thời gian làm bài: 60 phút Tính theo cách hợp lí; a, 4 x 17 x 25 + 5 x 20 x 27 + 200 x 28 b, 75% x 36 + ½ x 18 – 36 2. Tìm x: a, 390 – ( x – 7):2 = 169 :13 b, 70 – 5 x (x – 3) = 45 3. Tìm hai số a và b biết chia a cho b thì được thương là 5 dư 2 và tổng của a và b là 44. 4. Tìm số tự nhiên a biết rằng chia a cho 15 được số dư gấp 8 lần thương ( thương khác o). 5.Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đến B với vận tốc thứ tự là 40 km/giờ và 60 km/giờ. Biết ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất là 40 phút. Tính quãng đường AB. 6. Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ hai tỉnh c và D và ngược chiều nhau gặp nhau sau 2 giờ. Biết chỗ gặp nhau cách C 80 km và vận tốc ô tô đi từ D lớn hơn vận tốc ô tô đi từ C là 5 km/giờ. Tính quãng đường CD. 7. Nếu cạnh một hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần? 8. Một lớp học có 35 học sinh. Qua điều tra biết được có 25 học sinh thích học môn Toán và 21 học sinh thích học môn Tiếng Việt. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học sinh thích học cả hai môn Toán và Tiếng Việt? 9. Chiều dài một hình chữ nhật tăng thêm 40%. Hỏi chiều rộng hình chữ nhật đó phải giảm bao nhiêu % để diện tích không đổi? 10. Cả ba vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu chỉ vòi thứ nhất chảy thì phải mất 10 giờ bể mới đầy; nếu chỉ vòi thứ hai chảy thì sau 8 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu chỉ vòi thứ ba chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy? 11. Cho hình thang ABCD có đáy bé AB bằng ½ đáy lớn CD. M là trung điểm của CD. Tính diện tích tam giác ABM. 7. Nếu cạnh một hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần? 8. Một lớp học có 35 học sinh. Qua điều tra biết được có 25 học sinh thích học môn Toán và 21 học sinh thích học môn Tiếng Việt. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học sinh thích học cả hai môn Toán và Tiếng Việt? 9. Chiều dài một hình chữ nhật tăng thêm 40%. Hỏi chiều rộng hình chữ nhật đó phải giảm bao nhiêu % để diện tích không đổi? 10. Cả ba vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 4 giờ bể sẽ đầy. Nếu chỉ vòi thứ nhất chảy thì phải mất 10 giờ bể mới đầy; nếu chỉ vòi thứ hai chảy thì sau 8 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu chỉ vòi thứ ba chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy? 11. Cho hình thang ABCD có đáy bé AB bằng ½ đáy lớn CD. M là trung điểm của CD. Tính diện tích tam giác ABM.

File đính kèm:

  • docde thi chon hoc sinh gioi khoi 5.doc
Giáo án liên quan