Đề tài Xây dựng chi đội tự quản tại lớp 5A - Trường Tiểu học Suối Dy B

Trong những năm qua, hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi luôn luôn được đổi mới với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo , phù hợp với tâm lý lứa tuổi, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầ học tập, vui chơi giải trí của các em. Đội TNTP Hồ Chí Minh đang ngày càng khẳng định rõ là lực lượng trong và ngoài nhà trường,

doc15 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 17/10/2014 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng chi đội tự quản tại lớp 5A - Trường Tiểu học Suối Dy B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quản theo nội dung sau: - Thực hiện tốt các nề nếp theo quy định trong nội quy nhà trường. - Thực hiện tốt nếp truy bài đầu giờ ( Họp tổ ). - Thực hiện tốt nếp hát đầu giờ, giữa giờ và khi sinh hoạt Đội. - Thực hiện tốt nếp xếp hàng ra vào lớp và tập thể dục. - Tổ chức tự quản tốt trong những buổi vắng giáo viên (Do bệnh đột xuất). - Tổ chức tự quản tốt trong những tiết sinh hoạt lớp ( SHCN ). - Tổ chức tự quản tốt trong những giờ hái hoa kiến thức, sinh hoạt đầu tuần…. Trong kế hoạch phải phân rõ nhiệm vụ của từng cá nhân, nhằm giúp các em thể hiện tốt vai trò của mình. 3) Tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, khen thưởng, xử phạt: - Sau khi kế hoạch thông qua BGH , TPTĐ tiến hành cho chi đội đăng ký thực hiện mô hình, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nếp tự quản thông qua sự phản hồi của giáo viên phụ trách Chi Đội, của đội cờ đỏ và của các Đội viên, để đánh giá đúng kết quả của từng Chi đội. Kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân làm tốt và phê bình không xếp thi đua với những tập thể chưa tự quản tốt. + Mô hình cấp Chi Đội: “ Chi đội tự quản”. Ở mô hình này, đòi hỏi người phụ trách phải phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong ban chỉ huy Chi Đội, để các em biết mình phải làm gì, tiến trình thực hiện ra sao … Thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện các nề nếp theo quy định nội quy của nhà trường, nội quy của lớp. Các phong trào mà ban hoạt động ngoài giờ lên lớp đã phát động. Hàng ngày Ban chỉ huy Chi Đội phải có sổ theo dõi cá nhân, theo dõi những vấn đề mà mình được phân công, ghi nhận tên những học sinh vi phạm, cuối buổi tổ chức bình nhật lớp và nộp sổ theo dõi cho Chi đội trưởng. Cuối tuần từng cá nhân báo cáo phần việc mình phụ trách, nêu những việc đã thực hiện và nêu gương điển hình tốt, những việc tồn tại và những điển hình chưa tốt. Tập thể Đội viên nhận xét và đưa ra ý kiến đóng góp xây dựng và Ban chỉ huy sẽ đề ra phương huớng tuần sau theo kế hoạch chung của Liên Đội. Tiếp tục phân công nhiệm vụ của ban chỉ huy. Phụ trách Đội là người hướng dẫn từng nhiệm vụ cụ thể và đánh giá lại những công tác đã thực hiện. 4) So sánh: Qua áp dụng sáng kiến kinh nghiệm như đã nêu trên, tôi nhận thấy các em học sinh hứng thú hơn, Các em tích cực tự giác hơn và nhiệt tình tham gia vào các phong trào Đội phát động và kết qủa cao hơn. Nhờ có mô hình tự quản ở Chi Đội nên các nề nếp và nội quy của trường, lớp đều được Chi Đội thực hiện rất tốt. Kết qủa sau qúa trình áp dụng mô hình Chi Đội tự quản đã có những thay đổ rõ rệt : * Kết quả các giai đoạn như sau: Giai đoạn Chủ điểm Kết quả thực hiện Từ 05 / 09 đến 31 / 10 / 2007 Truyền thống nhà trường. - Thực hiện chưa tốt các nề nếp theo quy định trong nội quy nhà trường. - Truy bài 15 phút đầu giờ còn mất trật tự, hiệu quả chưa cao. - Hát đầu giờ không thường xuyên. - Xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục còn chậm chạp, lộn xộn. - Khi giáo viên ra khỏi lớp thì lớp nói chuyện riêng nhiều. - Khi sinh hoạt lớp chưa biết cách tổ chức. - Khi tham gia hái hoa kiến thức ở các buổi sinh hoạt đầu tuần, còn nhút nhát và chưa có sự chuẩn bị tốt. - Tham gia sinh hoạt Đội – Sao chưa tự giác. - Tham gia các phong trào của Đội kết quả chưa cao. Từ 01 / 11 đến 30 / 11 / 2007 Kính yêu thầy cô giáo. - Thực hiện tương đối tốt các nề nếp theo quy định trong nội quy nhà trường. - Truy bài 15 phút đầu giờ tuy có kết quả hơn nhưng vẫn còn mất trật tự. - Hát đầu giờ vẫn còn phải nhắc nhở. - Xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục còn chậm chạp, lộn xộn. - Khi giáo viên ra khỏi lớp thì lớp đã quản lý tốt hơn nhưng vẫn còn nói chuyện riêng. - Khi sinh hoạt lớp đã biết cách tổ chức nhưng hiệu quả chưa cao. - Khi tham gia hái hoa kiến thức ở các buổi sinh hoạt đầu tuần, còn nhút nhát nhưng đã có sự chuẩn bị tốt hơn. - Tham gia sinh hoạt Đội – Sao chưa tự giác. - Tham gia các phong trào của Đội kết quả chưa cao. Từ 01 / 12 đến 31 / 12 / 2007 Uống nước nhớ nguồn. - Thực hiện tốt các nề nếp theo quy định trong nội quy nhà trường. - Truy bài 15 phút đầu giờ đã đi vào nề nếp, có hiệu quả cao. - Nếp hát đầu giờ đã được duy trì thường xuyên. - Xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục thực hiện tốt. - Khi giáo viên ra khỏi lớp thì lớp đã tự quản tốt, không mất trật tự. - Khi sinh hoạt lớp đã biết cách tổ chức đánh giá, nêu gương tốt và phê bình những bạn chưa tốt. - Khi tham gia hái hoa kiến thức ở các buổi sinh hoạt đầu tuần, các em đã mạnh dạn và tham gia rất sôi nổi. - Tham gia sinh hoạt Đội – Sao đầy đủ hơn và nghiêm túc. - Tham gia vào các phong trào của Đội đạt hiệu quả cao hơn. Từ 01 / 01 đến 29 / 02 / 2008 Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc. - Thực hiện tốt các nề nếp theo quy định trong nội quy nhà trường. - Truy bài 15 phút đầu giờ đã đi vào nề nếp, có hiệu quả cao. - Nếp hát đầu giờ đã được duy trì thường xuyên. - Xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục thực hiện tốt. - Khi giáo viên ra khỏi lớp thì lớp đã tự quản tốt, không mất trật tự. - Khi sinh hoạt lớp đã biết cách tổ chức đánh giá, nêu gương tốt và phê bình những bạn chưa tốt. - Khi tham gia hái hoa kiến thức ở các buổi sinh hoạt đầu tuần, các em đã mạnh dạn và tham gia rất sôi nổi. - Tham gia sinh hoạt Đội – Sao đầy đủ hơn và nghiêm túc. - Tham gia vào các phong trào của Đội đạt hiệu quả cao hơn. Từ 01 / 03 đến 31 / 03 / 2008 Yêu quý mẹ và cô. - Thực hiện tốt các nề nếp theo quy định trong nội quy nhà trường. - Truy bài 15 phút đầu giờ đã đi vào nề nếp, có hiệu quả cao. - Nếp hát đầu giờ đã được duy trì thường xuyên. - Xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục thực hiện tốt. - Khi giáo viên ra khỏi lớp thì lớp đã tự quản tốt, không mất trật tự. - Khi sinh hoạt lớp đã biết cách tổ chức đánh giá, nêu gương tốt và phê bình những bạn chưa tốt. - Khi tham gia hái hoa kiến thức ở các buổi sinh hoạt đầu tuần, các em đã mạnh dạn và tham gia rất sôi nổi. - Tham gia sinh hoạt Đội – Sao đầy đủ hơn và nghiêm túc. - Tham gia vào các phong trào của Đội đạt hiệu quả cao hơn. - Với tư cách là một Tổng phụ trách Đội tôi thấy các em học sinh tại chi đội 5A đã có sự chuyển biến rõ rệt. Do áp dụng mô hình hình tự quản trên trong quá trình học tập và rèn luyện của năm học 2007 – 2008. Đem lại kết quả giáo dục cao. C/ KẾT LUẬN: Qua bảy tháng thâm nhập thực tế và nghiên cứu đề tài “ Xây dựng Chi Đội tự quản tại lớp 5a – Trường tiểu học Suối Dây B” . Tôi thấy tuy đây là một mô hình không mới. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản, không cần xây dựng lớp tự quản thì học sinh cũng làm được, nên đã xem nhẹ mô hình này. Nhưng thực chất đây là một mô hình rất quan trọng đối với giáo viên phụ trách lớp, cũng như trong hoạt động công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nếu thực hiện tốt được mô hình này, sẽ giúp cho người giáo viên phụ trách lớp, Tổng phụ trách Đội hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nội quy của trường, lớp, tham gia học tập tốt, đồng thời cũng nhiệt tình tham gia vào các phong trào của Đội. Tạo cho các em có thói quen học tập, vui chơi, rèn luyện có nề nếp. Phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. - Tôi tin tưởng rằng, đề tài này sẽ là cẩm nang cho các ang chị phụ trách trong hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. “Vì tương lai con em chúng ta” *Bài học kinh nghiệm: Bản thân tôi qua quá trình thực hiện đã rút ra một số bài học như sau: - Làm tốt việc xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội và đội ngũ Ban chỉ huy Liên – Chi Đội, các nhóm nòng cốt có khả năng điều hành các hoạt động Đội. Làm tốt công tác tập huấn kỹ năng công tác Đội cho đội ngũ phụ trách Đội, đội ngũ Ban chỉ huy và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ này. - Tổ chức, chỉ đạo hoạt động toàn diện của Đội trên cơ sở phát huy thực sự vai trò tự quản của đội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất để đánh giá năng lực của một Tổng phụ trách. - Tham mưu kịp thời cho Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường về công tác Đội, đề xuất kịp thời công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật. - Lập kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ rõ ràng. - Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn thực hiện. TÀI LỆU THAM KHẢO 1. Lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi. 2. Sổ tay Đội Viên. 3. Các tài liệu khác. MỤC LỤC A - MỞ ĐẦU: I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU B - NỘI DUNG: I. CƠ SỞ LÝ LUẬN II. CƠ SỞ THỰC TIỄN III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ C - KẾT LUẬN: Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ: (Đơn vị): - Nhận xét: - Xếp loại: CẤP NGÀNH (Huyện, thị ) - Nhận xét: - Xếp loại: CẤP TỈNH: - Nhận xét: - Xếp loại:

File đính kèm:

  • docDE TAI DOI.doc
Giáo án liên quan