Đề tài Sử dụng hòm thư điện tử để phổ biến kế hoạch, thông tin chuyên môn nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc của thành viên tổ Địa- Thể dục

 Đây là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường THPT Sơn Nam, thời đại CNH, HĐH, thời đại của công nghệ thông tin. Hoạt động này sẽ giúp Nhà trường nói chung, thành viên trong Tổ nói riêng nắm bắt thông tin chung, riêng và công việc một cách kịp thời và hiệu quả.Thông qua “sử hòm thư điện tử” sẽ có nhiều ý tưởng, nhiều kinh nghiệm của các thành viên trong tổ để trao đổi với nhau nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Theo tôi trong cuộc họp chuyên môn bình thường còn hạn chế ý kiến và giải pháp đóng góp, do thời lượng còn quá khiêm tốn so với khối lượng và mức độ yêu cầu vì nhiều lí do như: một số đống chí nhà xa trường ở tận Sơn Dương, nếu cuộc họp quá muộn sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại không an toàn và ngày dạy khác tiếp theo; nếu tổ chức họp quá nhiều trong tuần hoặc tháng thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc giảng dạy chuyên môn vì mỗi giáo viên đã phải dạy 17 tiết/tuần. Ngoài ra một số giáo viên còn phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc trong năm học như Tổ trưởng,

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 30/09/2014 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sử dụng hòm thư điện tử để phổ biến kế hoạch, thông tin chuyên môn nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc của thành viên tổ Địa- Thể dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nền kinh tế HỌC KÌ II Tiết 48 Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tiết 49 Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững. Mẫu 6: Trao đổi chuyên môn về xây dựng ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 năm học 2011-2012 thông qua hòm thư của hai thành viên Tổ( đồng chí Trần Thị Tâm và đồng chí Diệp Văn Tám) phần chữ in nghiêng đậm là Đ/C Tâm bổ sung cho Đ/C Tám XÂY DỰNG MA TRẬN - ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I LỚP 10 1. Xác định mục tiêu kiểm tra - Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề bản đồ; Vũ Trụ, hệ quả các chuyển động xung quanh MT của TĐ; Thạch quyển, các quyển của lớp võ địa lí; của học kì I Địa lí 10, chương trình chuẩn; - Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp; - Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần bản đồ; Vũ Trụ, hệ quả các chuyển động xung quanh MT của TĐ; Thạch quyển, các quyển của lớp võ địa lí; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS; - Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể; - Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục. 2. Xác định hình thức kiểm tra Hình thức kiểm tra tự luận 3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra Ở đề kiểm tra 1 tiết học kì I, Địa lí 10, chương trình chuẩn các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 15 tiết (bằng 100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: Bản đồ 4 tiết (26,7%); Vũ Trụ, hệ quả các chuyển động xung quanh MT của TĐ 2 tiết (13,3%); Thạch quyển, các quyển của lớp võ địa lí 9 tiết (60,0%); Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA(Dùng cho loại đề kiểm tra TL) Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ thấp Vận dụng cấp độ cao Cộng Bản đồ . 00% tổng điểm =0,0 điểm 00câu 00% tổng số điểm =0,0điểm 00% tổng số điểm =0,0điểm Thêm vào đây 00% tổng số điểm =0,0điểm Vũ Trụ, hệ quả các chuyển động xung quanh MT của TĐ Vận dụng kiến thức đã học tính được giờ ở các địa điểm khác nhau trên thế giới. 20% tổng điểm =2,0 điểm 01câu 20% tổng số điểm =2,0điểm 00% tổng số điểm =0,0điểm 00% tổng số điểm =0,0điểm 20% tổng số điểm =2,0điểm 00% tổng số điểm =0,0điểm Thạch quyển, các quyển của lớp vỏ địa lí Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và điền các thông tin vào bảng sơ đồ hóa. Vận dụng kiến thức đã học tính được nhiệt độ ở các độ cao khác nhau. 80% tổng điểm =8,0 điểm 03câu 80% tổng số điểm =8,0điểm 50% tổng số điểm =5,0điểm 00% tổng số điểm =0,0điểm 30% tổng số điểm = 3,0điểm 00% tổng số điểm = 0,0điểm Tổng số = 10 điểm 5,0 đ = 00 % 0,0 đ = 30 % 5,0 đ = 70 % 0,0 đ = 00 % 10đ = 100% Em chú ý nên cho cả phần bản đồ, vì trên em ghi là phần bản đồ 4 tiết= 26,7%. Vậy mà lại không có điểm nào, như vậy quá vô lí đấy.Còn phần chỉnh chị cho mực đỏ in nghiêng. Còn chú ý : Nhận biết khi có các từ “ nêu, liệt kê, trình bày, khái quát, kể tên”.Hiểu “Giải thích, phân biệt, tại sao, vì sao nói”. Vận dụng “So sánh, phân tích, bình luận, nhận xét, vận dụng, đánh giá”, nhận biết 50% và thông hiểu, vận dụng 50%, xem phần hướng dẫn thiết kế ma trận phần sau sổ kế hoạch(Đây là dẫn chứng thực tế lấy thông tin trao đổi ở hòm thư) Mẫu 7: Tổ trưởng gửi trực tiếp kế hoạch bắt buộc và kế hoạch bổ sung tháng 11 cho các thành viên trong Tổ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2011 A. KẾ HOẠCH BẮT BUỘC STT Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú 1 Tiếp tục tổ chức thực hiện thao giảng chào mừng ngày 20/11/2011 Cả tổ 11/2011 2 Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện đồng chí : Hoàng Thị Hơn Đ/C: Hưng, Hơn, Chí 11/2011 3 Họp tổ chuyên môn đánh giá kết quả thanh tra, thao giảng, thi giáo viên giỏi, và thực hiện: “Một đổi mới, Một việc tốt” chào mừng ngày 20/11 Cả tổ 11/2011 4 Thực hiện tham gia thi giáo viên giỏi môn Địa lí Đ/C: Tám, Tâm, Hải 11/2011 5 Phân công dạy thay ( nếu có) Đ/C: Tâm, Hưng 11/2011 6 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa( nếu có) Đ/C: Hà, Hải 11/2011 7 Lập biểu thanh toán tiền thực hành môn Thể dục, GDQP và tiền thừa giờ (nếu có) Đ/C: Hưng 11/2011 8 Thanh tra đột xuất thành viên trong tổ về hồ sơ sổ sách Đ/C: Tâm, Hưng 11/2011 9 Thực hiện nội dung “ Một đổi mới và Một việc tốt” đã đăng kí Cả tổ 11/2011 10 Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi Cả tổ 11/2011 KẾ HOẠCH THÁNG 11/2011 B. KẾ HOẠCH BỔ SUNG STT Nội dung công việc Người phụ trách hoặc thực hiện Thời gian hoàn thành Ghi chú 1 Phân công dạy thay cho đồng chí Linh đưa đoàn vận động viên tham gia hội thao quốc phòng toàn tỉnh năm 2011 Đ/C: Hưng, Hơn 5/11/2011 Đ 2 Phân công dạy thay cho đồng chí Tâm đi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tháng 11/2011 Đ/C: Tâm, Hải 2/11/2011 Đ 3 Thanh tra đồng chí Đinh Xuân Quang vì chưa thực hiện được ở tháng 10 do việc riêng của đồng chí Đ/C: Hưng, Chí 11/2011 4 Phân công dạy thay cho đồng chí Hạnh bị ốm Đ/C: Hưng, Hơn 5/11/2011 Đ 5 6 Mẫu 8: Nội dung cơ bản của một cuộc họp tháng 10 mà Tổ trưởng đã gửi cho các thành viên, nhằm để các thành viên chuẩn bị trước nội dung khi họp TRƯỜNG THPT SƠN NAM Tổ Địa- Thể dục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN Thời gian: Địa điểm: Thành phần: NỘI DUNG 1. Đánh giá công tác tháng - Ưu điểm - Nhược điểm(phần sinh hoạt chuyên đề giáo dục dân số, SKSS của nhóm địa lí chưa thực hiện được chuyển sang tháng 11, vì trong tháng 10 có nhiều nội chuyên đề như bàn về sử dụng bản đồ tư duy, môi trường,...) 2. Sinh hoạt chuyên môn - Thống nhất việc sử dụng và thiết kế bản đồ tư duy trong môn học - Tập huấn chương trình dạy tích hợp môi trường( người thực hiện: đồng chí Hải) - Đánh giá giờ giảng của các đồng chí: Tám, Hà, Hải, Hưng, Hạnh - Hướng dẫn lại việc làm ma trận đề theo 6 bước(phần sau ở quyển kế hoạch chuyên môn) - Kiểm tra kí duyệt hồ sơ, bài soạn 3.Kế hoạch tiếp theo (Phần này họp phổ biến cụ thể) *Cách thức   - Tổ trưởng, Tổ phó hoàn thành hồ sơ của Tổ và các nội dung cần gửi và trao đổi, các thành viên xem yêu cầu của thông tin để hoàn thành, thực hiện hoặc chuẩn bị ý kiến cho nội dung cuộc họp của Tổ theo quy định.Chẳng hạn để hoàn thành danh sách giáo viên của tổ đăng kí thi đua, thì Tổ trưởng ( Tổ phó) gửi biểu mẫu cho từng thành viên của tổ tự đăng kí vào đó và gửi lại cho người quản lí tổ - Các thành viên tham gia trao đổi thông tin hai chiều qua hòm thư khi cần thiết, như trao đổi về làm đề, ma trận đề kiểm tra,...(có sự hỗ trợ của điện thoại) * Thời gian Thực hiện từ tháng 10 năm 2011 đến hết tháng 5 năm 2012. * Phương tiện Phương tiện trao đổi là hòm thư điện tử của các thành viên đã có và yêu cầu sử dụng hòm thư do Sở GD lập, để tiện cho công tác kiểm tra của cấp trên và việc cập nhật thông tin chuyên môn. *Phối hợp thực hiện Phối hợp với BGH nhà trường, với các tổ chuyên môn khác, với các đồng chí giáo viên trong tổ( gồm 11 đồng chí) để thực hiện đề tài. 5. Kết quả đạt được - Chất lượng chuyên môn cao hơn, vì cập nhật thông tin nhanh, hoàn thành kịp thời các yêu cầu của Sở, Trường, Tổ giao cho. - Trong các buổi họp tổ giảm tải được thời gian, mà vẫn đảm bảo được chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên môn như: trao đổi đầy đủ thông tin, đánh giá giờ giảng kịp thời và có hiệu quả,.Bên cạnh đó dành nhiều thời gian cho việc kiểm tra bài soạn, hồ sơ cá nhân và bàn về các nội dung chuyên môn khác, nhằm giúp cho các thành viên của Tổ tiết kiệm được thời gian và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. -Kết quả: 98%các công việc, kế hoạch của Tổ hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu *Đối với học sinh Giáo viên có nhiều thời gian dành cho việc thực hiện“Một đổi mới, Một việc tốt,“Đổi mới kiểm tra, đánh giá“, do vậy chất lượng HS khá giỏi đã được tăng lên và tỉ lệ HS yếu sẽ giảm đi ở những bộ môn: Địa, Thể dục, Giáo dục quốc phòng(kết quả thu được thông qua việc kiểm tra điểm đầu năm học với điểm hiện tại trong sổ điểm của các lớp). *Đối với giáo viên Giảm tải được thời gian họp, vì các buổi sinh hoạt chuyên môn đều rơi vào sau tiết 5 của các buổi học, các thành viên đều rất thoải mái và hoàn thành tốt công việc theo đúng kế hoạch đề ra cụ thể: có 3 đồng chí đăng kí thi giáo viên giỏi, 2 đồng chí đăng kí chiến sĩ thi đua và các danh hiệu khác, ... 6. Khả năng tiếp tục phát huy, mở rộng sáng kiến đã thực hiện Tôi tiếp tục thực hiện “Sử dụng hòm thư điện tử để phổ biến kế hoạch, thông tin chuyên môn nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc của thành viên tổ Địa- Thể dục” trong năm học và còn triển khai áp dụng ở những năm học tiếp theo. Vì đề tài phù hợp với nội dung công việc của ngành giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay của nước ta nói chung, của thế kỉ bùng nổ công nghệ thông tin của toàn nhân loại nói riêng.Tôi chắc chắn tin rằng đề tài sẽ có hiệu quả và đóng góp nhiều trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, còn sử dụng hiệu quả như thế nào? Ra sao còn phụ thuộc nhiều vào ý thức tham gia của các thầy cô giáo. Phê duyệt, đánh giá của Ban giám khảo và Hội đồng chấm thi GVG .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Người viết sáng kiến Trần Thị Tâm

File đính kèm:

  • docSang kien kinh nghiem ve quan li To chuyen mon namhoc 20112012.doc