Đề kiểm tra và đáp án thi học kì I môn địa lí 6

1/ Kể tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Trái đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời ? Vị trí đó của Trái Đất có ý nghĩa gì ? (3đ).

2/ Kinh độ, vĩ độ được xác định như thế nào? Nêu cách ghi tọa độ địa lí? Một con tàu bị đắm tại điểm A ở vị trí 1100 kinh Đông và 190 vĩ Bắc. Hãy viết toạ độ địa lí của điểm A nêu trên. (2.5đ).

3/ Mô tả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. Vận động ấy sinh ra những hệ quả nào ? (2đ).

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1017 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra và đáp án thi học kì I môn địa lí 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: ĐỊA LÍ 6 NĂM HỌC: 2013 - 2014 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Trái Đất Kể tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Trái đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả Ý nghĩa vị trí của Trái Đất 50% TSĐ = 5đ 40% TSĐ = 2đ 40% TSĐ = 2đ 20% TSĐ = 1đ Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí Thế nào là kinh độ , vĩ độ, cách ghi tọa độ địa lí Viết tọa độ địa lí của điểm A 25% TSĐ = 2.5đ 60% TSĐ = 1.5đ 40% TSĐ = 1đ Phương hướng trên bản đồ Xác định đầy đủ các hướng trên bản đồ 25% TSĐ = 2.5đ 100% TSĐ = 2.5đ Tổng số điểm 4đ 4đ 2đ Tổng số câu 1 3 2 CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: ĐỊA LÍ 6 NĂM HỌC: 2013 - 2014 1/ Kể tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Trái đất nằm ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời ? Vị trí đó của Trái Đất có ý nghĩa gì ? (3đ). 2/ Kinh độ, vĩ độ được xác định như thế nào? Nêu cách ghi tọa độ địa lí? Một con tàu bị đắm tại điểm A ở vị trí 1100 kinh Đông và 190 vĩ Bắc. Hãy viết toạ độ địa lí của điểm A nêu trên. (2.5đ). 3/ Mô tả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. Vận động ấy sinh ra những hệ quả nào ? (2đ). Để xác định phương hướng trên bản đồ, người ta dựa vào đâu ? Em hãy vẽ lại hình bên và ghi đầy đủ tên các hướng chính trên bản đồ (2.5đ) 4/ ------------HẾT----------- CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: ĐỊA LÍ 6 NĂM HỌC: 2013 - 2014 1/ - Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương (2,0). - Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời (0,5). - Với vị trí thứ 3, nước có thể tồn tại ở thể lỏng, giúp Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời (0,5). 2/ - Kinh độ: Laø soá ñoä chæ khoaûng caùch töø ktuyeán ñi qua ñieåm ñoù ñeán kinh tuyeán goác. (0,5). - Vĩ độ: Laø soá ñoâ chæ khoaûng caùch töø vó tuyeán ñi qua ñieåm ñoù ñeán vó tuyeán goác. (0,5). - Cách ghi: kinh ñoä ôû treân, vó ñoä ôû döôùi. (0,5). 1100Đ - Toạ độ điểm A là: A (1,0). 190B 3/ - Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông, mất 24 giờ (1đ). - Hệ quả: Hiện tượng ngày – đêm luân phiên nhau, sự lệch hướng của các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất (1đ). 4/ - Dựa vào kinh tuyến và vĩ tuyến (0,5đ). Đầu phía trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu dưới là hướng Nam; bên trái vĩ tuyến là hướng Tây, bên phải vĩ tuyến chỉ hướng Đông (1đ). - Xác định hướng: (1đ). Bắc Tây Bắc Đông Bắc Tây Đông Tây Nam Nam Đông Nam

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA HK I.doc