Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Lớp 7 - Học kì 2 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Quảng Tân

Câu 1 (2,0 điểm).

 "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có."

a. Câu văn trên được trích trong văn bản nào? Của ai?

b. Trong câu văn trên tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì? Từ đó tác giả khẳng định tác dụng của văn chương như thế nào?

Câu 2(3.0 điểm):Xác định câu đặc biệt và tác dụng của câu đặc biệt?

a) Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay.

b) Ba giây Bốn giấy Năm giây Lâu quá!

c) Huế ơi! Quê mẹ của tôi.

 

Câu 3 (5,0 điểm).

 Nhân dân ta thường nói: “ Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/01/2021 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Ngữ Văn Lớp 7 - Học kì 2 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Quảng Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHßNG GD&§T THI X· BA §åN TR¦êng thcs qu¶ng t©n ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút (M· ®Ò 01) ®Ò ra Câu 1 (2,0 điểm). "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có..." a. Câu văn trên được trích trong văn bản nào? Của ai? b. Trong câu văn trên tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì? Từ đó tác giả khẳng định tác dụng của văn chương như thế nào? Câu 2(3.0 điểm):Xác định câu đặc biệt và tác dụng của câu đặc biệt? Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. Ba giâyBốn giấyNăm giâyLâu quá! Huế ơi! Quê mẹ của tôi. Câu 3 (5,0 điểm). Nhân dân ta thường nói: “ Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó. –––––––– Hết –––––––– PHßNG GD&§T THI X· BA §åN TR¦êng thcs qu¶ng t©n HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 (M· ®Ò 01) Câu 1 (2điểm): a. Câu văn trích trong "Ý nghĩa văn chương" của Hoài Thanh. (0,5 ®) b. Học sinh trình bày thành đảm bảo các ý sau: - Phép điệp ngữ, liệt kê. (0,5 đ) - Tác giả nhận định về tác dụng to lớn của văn chương. Đây là chức năng giáo dục bồi dưỡng tư tưởng tình cảm cho con người, giúp con người tự khám phá, nâng cao niềm tin khát vọng hướng tới những cái đẹp của cuộc đời. (0,5®) + Những tình cảm ta sẵn có như tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước...(0,25) ® + Những tình cảm ta chưa có: cảm thông, khâm phục, rung động cùng tình cảm của những người ở đâu đâu mà ta không quen biết, tình cảm yêu kính đối với lãnh tụ, tình cảm khao khát khám phá những mảnh đất xa xôi, bí ẩn ...(0,25®) Câu 2(3 .0 điểm): Häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc câu đặc biệt và tác dụng của câu đặc biệt Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. (0,5 ®) LiÖt kª, th«ng b¸o. (0,5 ®) Ba giâyBốn giấyNăm giây(0,5 ®) X¸c ®Þnh thêi gian(0,5 ®) Huế ơi! (0,5 ®) Gäi ®¸p (0,5 ®) Câu 3 (5.0điểm) Học sinh nêu được những ý sau: * Mở bài: Nêu vài trò quan trọng của lí tưởng, ý chí, và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc kết. Đó là một chân lí. (1.0 ®) * Thân bài: - Xét về lí: + Chí là điều rất cần thiết để con người vượt qua mọi trở ngại. (0,5 ®) + Không có chí thì không làm được gì. (0,5 ®) - Xét về thực tế: + Những người có chí đều thàng công ( nêu dẫn chứng). (1.0 ®) + Chí giúp người ta vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được ( nêu dẫn chứng). (1.0®) * Kết bài: Mọi người nên tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ, để khi ra đời làm được việc lớn. (0,5 ®) Liên hệ, giáo dục bản thân... (0,5 ®) ----------------Hết----------------- PHßNG GD&§T THI X· BA §åN TR¦êng thcs qu¶ng t©n ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 Thời gian làm bài: 90 phút (M· ®Ò 02) ®Ò ra Câu 1: (3.0 điểm) Đức tính giản dị của Bác Hồ cña t¸c gi¶ nµo? Tìm các luận cứ để làm rõ cho luận điểm “Đức tính giản dị của Bác Hồ” Câu 2 (2,0 điểm). Chuyển đổi những câu chủ động sau thành câu bị động: a. Năm 1951, giặc Pháp đã phục kích và sát hại Nam Cao khi ông đang trên đường vào công tác ở vùng địch hậu Liên khu III. b. Các công nhân đã xây xong cầu vào năm 1898. c. Người ta đã dựng một chiếc đồng hồ đếm ngược ở gần Bờ Hồ. d. Người ta đã mở thêm nhiều tuyến đường mới trong thành phố. Câu 3 (5,0 điểm). Nhân dân ta thường nói: “ Có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó. –––––––– Hết –––––––– PHßNG GD&§T THI X· BA §åN TR¦êng thcs qu¶ng t©n HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7 (M· ®Ò 01) Câu 1: (3.0 điểm) Đức tính giản dị của Bác Hồ cña t¸c gi¶ Ph¹m V¨n §ång(0,5 ®) Các luận cứ chứng minh cho luận điểm “Đức tính giản dị của Bác Hồ” + Bữa ăn đạm bạc, tiết kiệm, giản dị. (0,5 ®) + Cái nhà: Nhà sàn gỗ thoáng mát, tao nhã. (0,5 ®) +Lối sống: Tự mình làm việc từ việclớn đến việc nhỏ, không cần người giúp. (0,5 ®) + Sinh hoạt: Hoà đồng với mọi người. (0,5 ®) + Nói và viết: Lời lẽ gần gũi với quần chúng lao động. (0,5 ®) Câu 2 (2điểm): Chuyển đổi từ câu chủ động thành câu bị động: a. Năm 1951, Nam Cao bị giặc Pháp phục kích và sát hại khi ông đang trên đường vào công tác ở vùng địch hậu Liên khu III. (0,5 ®) b. Cầu được công nhân xây xong vào năm 1898. (0,5 ®) c. Một chiếc đồng hồ đếm ngược được người ta dựng tại Bờ Hồ. (0,5 ®) d. Nhiều tuyến đường mới được người ta mở trong thành phố. (0,5 ®) Câu 3 (5điểm) Học sinh nêu được những ý sau: * Mở bài: Nêu vài trò quan trọng của lí tưởng, ý chí, và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc kết. Đó là một chân lí. (1.0 ®) * Thân bài: - Xét về lí: + Chí là điều rất cần thiết để con người vượt qua mọi trở ngại. (0,5 ®) + Không có chí thì không làm được gì. (0,5 ®) - Xét về thực tế: + Những người có chí đều thàng công ( nêu dẫn chứng). (1.0 ®) + Chí giúp người ta vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được ( nêu dẫn chứng). (1.0®) * Kết bài: Mọi người nên tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ, để khi ra đời làm được việc lớn. (0,5 ®) Liên hệ, giáo dục bản thân... (0,5 ®) ----------------Hết-----------------

File đính kèm:

  • docDEDAP AN KIEM TRA KY 2 VAN 7 1314.doc