Đề kiểm tra học kỳ I lớp 12 môn Tin học THCS năm học: 2012 – 2013 trường PTDTNT Vĩnh Thạnh - Mã đề thi 357

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng.

Câu 1: Để tạo cấu trúc Bảng trong chế độ thiết kế, thực hiện:

A. Chọn nút lệnh New, rồi chọn design view.

B. Chọn nút lệnh Table, rồi chọn design view.

C. Chọn nút lệnh View, rồi chọn design view.

D. Chọn nút lệnh Open, rồi chọn design view.

Câu 2: Thành phần chính của hệ QTCSDL:

A. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn

B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý tập tin

C. Bộ xử lý truy vấn và bộ quản lý dữ liệu

D. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu

Câu 3: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A. Cập nhật dữ liệu

B. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu

C. In dữ liệu.

D. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I lớp 12 môn Tin học THCS năm học: 2012 – 2013 trường PTDTNT Vĩnh Thạnh - Mã đề thi 357, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG PTDTNT VĨNH THẠNH ( Đề chính thức ) Họ và Tên:....................................... Lớp: 12A.... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 12 THPT Năm học: 2012 – 2013 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Ngày kiểm tra: ....– 12 – 2012 Mã đề thi 357 PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1: Để tạo cấu trúc Bảng trong chế độ thiết kế, thực hiện: A. Chọn nút lệnh New, rồi chọn design view. B. Chọn nút lệnh Table, rồi chọn design view. C. Chọn nút lệnh View, rồi chọn design view. D. Chọn nút lệnh Open, rồi chọn design view. Câu 2: Thành phần chính của hệ QTCSDL: A. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý tập tin C. Bộ xử lý truy vấn và bộ quản lý dữ liệu D. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu Câu 3: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là A. Cập nhật dữ liệu B. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu C. In dữ liệu. D. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa Câu 4: Trên Table ở chế độ Design, thao tác chọn Edit à Delete Rows ? A. Hủy khoá chính cho trường hiện tại. C.Xoá trường hiện tại B. Tạo khoá chính cho trường hiện tại D.Thêm trường mới vào trên trường hiện tại Câu 5: Trên Table ở chế độ Datasheet View, Nhấn Ctrl+F ? A. Mở hộp thoại Font B. Mở hộp thoại Relationships C. Mở hộp thoại Edit Relationships D .Mở hộp thoại Find and Replace Câu 6: Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ , thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng. A. Form – Create Form by using wizard B. Table – Create Table by using wizard C. Query – Create Query by using wizard D. Report – Create Report by using wizard Câu 7: Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL A. Tính độc lập, tính chia sẻ dữ liệu, tính an toàn và bảo mật thông tin B. Tính không dư thừa, tính nhất quán C. Tính cấu trúc, tính toàn vẹn D. Các câu trên đều đúng Câu 8: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo lập 1 CSDL: (1) Chọn nút Create (2) Chọn File – New (3) Nhập tên file cơ sở dữ liệu (4) Chọn Blank Database A. (4) --> (3) --> (2) --> (1) B. (2) --> (4) --> (3) --> (1) C. (1) --> (3) --> (4) --> (2) D. (1) --> (2) --> (3) --> (4) Câu 9: Câu 3 Để tạo biểu mẫu, trong cửa sổ CSDL đang làm việc, nháy vào nhãn nào là đúng: A. Queries B. Table C. Form D. Report Câu 10: Để tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong bảng ta chọn biểu tượng nào sau đây? A. Biểu tượng B. Biểu tượng C. Biểu tượng D. Biểu tượng ----------------------------------------------- TỰ LUẬN: ( 5 đ) Em hãy xây dựng một CSDL Access để quản lý việc kinh doanh hàng hóa, thiết lập các trường cần thiết có thiết lập khóa chính. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDE_TIN12_HKI_MADE_357.doc