Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 5

6) Số thích hợp để điền chỗ chấm là 1209 m2 = . . . . . .dam2 . . . . m2

 a. 120 dam2 9 m2 b. 12 dam2 9 m2 c. 1 dam2 209 m2

7) Tính kết quả phép tính 3 km 35 m + 246 m = ?

a. 581 m b. 3281 m c. 2371 m

8) Tổng của hai số 143 . Tỉ số của hai số đó là 4/7. Vậy hai số đó là :

 a. 53 và 90 b. 52 và 91 c. 51 và 92

 

doc3 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 5 Năm học : 2007 – 2008 Thời gian làm bài : 40 phút Họ và tên Học sinh :. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . . . . . . . . . . . .. . Trường TH . PHẦN TRẮC NGHIỆM _______/ 4 điểm Khoanh vào chữõ đặt trước câu trả lời đúng : 1) Phân số nào sau đây bằng với phân số a. b. c. 2) Các phân số ; ; viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : a. ; ; b. ; ; c. ; ; 3)Phân số được viết thành phân số thập phân là : a. b. c. 4) Kết quả của phép chia : 2 là : a. b. c. 5) Hỗn số 6 được chuyển thành phân số là : a. b. c. 6) Số thích hợp để điền chỗ chấm là 1209 m2 = . . . . . .dam2 . . . . m2 a. 120 dam2 9 m2 b. 12 dam2 9 m2 c. 1 dam2 209 m2 7) Tính kết quả phép tính 3 km 35 m + 246 m = ? a. 581 m b. 3281 m c. 2371 m 8) Tổng của hai số 143 . Tỉ số của hai số đó là . Vậy hai số đó là : a. 53 và 90 b. 52 và 91 c. 51 và 92 II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : ______/ 6 ĐIỂM Câu 1 : Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính(1đ) + 2 4 x 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Câu 2 : Tìm x : ( 2 điểm ) x x = x : = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Câu 3 :Để hút hết nước ở một hồ phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ . Hỏi hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế ? ( 2 điểm ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. Câu 4 : Tổng của hai số bằng 49 . Lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương bằng 4 dư 4 . Tìm số lớn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007 – 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5 I .PHẦN TRẮC NGHIỆM : 4 đ Đúng mỗi câu đạt 0, 5 đ 1 . a 2. c 3. b 4. b 5. c 6. b 7. b 8. b II .PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : 4 đ Câu 1 : ( 1 đ ) + 2 4 x 2 = + ( 0,25 đ ) = x ( 0,25 đ ) = ( 0,25 đ ) = ( 0,25 đ ) Câu 2 : ( 2 điểm ) x x = x : = x = : ( 0,5 đ ) x = x ( 0,5 đ ) x = ( 0,5 đ ) x = ( 0, 5đ ) Câu 3 : ( 2 điểm ) Một máy bơm bơm cạn hồ đó hết số giờ là : ( 0,25 đ ) 18 x 5 = 90 ( giờ ) ( 0,25 đ ) Số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ là : ( 0,25 đ ) 90 : 10 = 9 ( máy ) ( 0, 5 đ ) Số máy bơm được bổ sung vào là : ( 0,25 đ ) 9 – 5 = 4 ( máy ) ( 0, 5 đ ) Đáp số : 4 máy Sai hoặc không ghi tên đơn vị : trừ 0,5 đ Ghi sai hoặc không ghi đáp số : trừ 0,5 đ Câu 4 : ( 1 đ ) Tóm tắt : Số bé Số lớn Giải Giá trị 1 phần : ( 49 – 4 ) : ( 4 + 1 ) = 9 ( 0,5 đ ) Số lớn là : 9 x 4 + 4 = 40 ( 0,5 đ ) Đáp số : 40 Sai hoặc không ghi tên đơn vị : trừ 0,25 đ Ghi sai hoặc không ghi đáp số : trừ 0,25 đ

File đính kèm:

  • docDeHD cham KTGKIToan 5.doc
Giáo án liên quan