Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Lớp 5 Môn Toán

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

 36+ 15 x 21 – 2077: 31

Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 8m 5cm = . m 42 tấn 4kg = tấn

 7km25m = .km 17dm2 60cm2= .dm2

Bài 4: Để lát căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó , biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, chiều dài 5m?(diện tích mạch vữa không đang kể)

Bài 5: Tổng hai số là 197 nếu giảm số lớn 2 đơn vị, tăng số bé 9 đơn vị thì hai số bằng nhau. Tìm hai số đó?

 

doc5 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Lớp 5 Môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1-LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012 PHẦN I: Trắc nghiệm Bài 1:Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a. Hỗn số 3 bằng phân số: A. B. C. D. b. Hỗn số 8 chuyển thành phân số được A. 8,25 B. 82,5 C. 8,205 D. 8.025 c. Viết số 20,900 dưới dạng gọn hơn là : A. 20,900 B. 2,9 C. 2,90 D. 20,9 d. Viết số 8,6 thành số có 3 chữ số ở phần thập phân là: A. 8,60 B. 8,600 C.8,6000 D. 8,060 PHẦN II: Tự luận Bài 1: Tính: a. b. Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 36+ 15 x 21 – 2077: 31 Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 8m 5cm = . m 42 tấn 4kg = tấn 7km25m = ..km 17dm2 60cm2=..dm2 Bài 4: Để lát căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó , biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, chiều dài 5m?(diện tích mạch vữa không đang kể) Bài 5: Tổng hai số là 197 nếu giảm số lớn 2 đơn vị, tăng số bé 9 đơn vị thì hai số bằng nhau. Tìm hai số đó? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần trắc nghiệm: 2 điểm mỗi câu 0,5d B A D B Phần tự luận: Bài 1 Tính: Mỗi câu đúng 1 điểm a. b. Bài 2: Tính giá trị của biểu thức (1đ) 36+ 15 x 21 – 2077: 31 =36+ 315 - 67 = 351 - 67 = 284 Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:( mỗi câu đúng 0,5 đ) 8m 5cm = 8,05. m 42 tấn 4kg = 42,04 tấn 7km25m = 7,025..km 17dm2 60cm2= 17,60..dm2 Bài 4: ( 2 đ) Giải Diện tích viên gạch hình vuông là: 40 x 40 = 1600(cm2 Diện tích căn phòng hình chữ nhật là: 8 x 5 =40( m2 ) Đổi 40 m2 = 40 00 00 cm2 Số viên gạch dùng để lát kín căn phòng là: 400 000 : 1600 = 250 (viên) Đáp số: 250 viên Bài 5: ( 1đ) Giải Số lớn hơn số bé 2+9 =11(đơn vị) Số lớn là: (197 + 11) : 2 =104 Số bé là: 104 – 11 = 93 Đs : Sl: 104 Sb: 93  

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN GKI L5.doc