Đề kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng Việt và Toán – Khối 5 Năm học: 2013 - 2014

Câu 1/ Phụ nữ Việt Nam xưa thường mặc áo lối mớ nào?

a. Lối mớ ba, mớ bảy.

b. Lối mớ bảy, mớ ba.

c. Lối mớ ba, mớ tám.

d. Lối mớ tám, mớ ba.

Câu 2/ Từ đầu thế kỉ XIX áo dài phụ nữ có mấy loại?

a. Có một loại.

b. Có hai loại.

c. Có ba loại.

d. Có bốn loại.

 

doc8 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì II môn Tiếng Việt và Toán – Khối 5 Năm học: 2013 - 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2/ Tập làm văn: (5 điểm) Đề bài: Em hãy tả một người thân trong gia đình em mà em yêu quý nhất. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI 5 NĂM HỌC: 2013 -2014. A/ KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm). I / Đọc thành tiếng (5 điểm). II/ Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm). Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Câu 1/ a. Lối mớ ba, mớ bảy. Câu 2/ b. Có hai loại. Câu 3/ b. May hai mảnh ghép lại. Câu 4/ c.Vạt trước phía trái may ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt phải. Câu 5/ b. Năm 30 của thế kỷ XX. Câu 6/ c. Cả hai ý trên. 7/ a. Uống nước nhớ nguồn. Câu 8/ Bố dặn bé Lan: “Con phải học xong mới được đi chơi đấy”!  Câu 9/ VD: Nhờ siêng năng, chăm chỉ học tập mà bạn Tuấn trở thành học sinh giỏi của lớp. Câu 10/ Học sinh gạch đúng mỗi câu được 0,25 điểm. a. Trời càng nắng gắt, hoa phượng càng đỏ rực. b. Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. B/ Kiểm tra viết (10 điểm). 1/ Chính tả (5 điểm). Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn (5 điểm) Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh. Không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm/1 lỗi *Lưu ý: nếu viết chữ không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài . 2/ Tập làm văn (5 điểm). + Đảm bảo các yêu cầu sau được 5 điểm. - Viết bài văn đủ các phần: Mở bài, thân bài, kết bài, đúng yêu cầu đã học, bài viết dài 15 câu trở lên - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng không mắc lỗi chính tả. - Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. + Tùy theo trình độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết. GV có thể cho các mức điểm (4.5; 4; 3.5; 3; 2.5; 2; 1.5; 1; 0.5). Trường: Trưng Vương… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Lớp: ……………………………….. MÔN: TOÁN - KHỐI 5 Họ và tên:………………………….. Năm học: 2013-2014 Điểm Lời phê Bài 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm) a) Phân số viết dưới dạng số thập phân là: A. 2,5 B. 0,4 C. 5,2 D. 4,0 b) 0,65% = ? A. B. C. D. Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. (1 điểm) a) 5,009……5,01 b) 11,389……11,39 c) 0,825……0,815 d) 20,500……20,50 Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm) 5,006 + 2,375 b) 62,1 - 14,75 …………………………. …………………………..... …………………………. ……………………………. …………………………. ……………………………. …………………………. ……………………………. 17,03 x 0,25 d) 10,6 : 4,24 ………………………….. .…………………………... …………………………. …………………………… …………………………. …………………………… …………………………. .…………………………... Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) a) 570 dm3 = ………….. m 3 b) 5,3 kg =…………........g c) 5 km 148 m = ................. km d) 165 phút = ………….giờ Bài 5 : Tìm X (1 điểm) a) X x 5,3 = 9,01 x 4 b) X + 5,84 = 9,16 ………………………….. .…………………………... …………………………. …………………………… …………………………. …………………………… …………………………. .…………………………... Bài 7: Một hình hộp chữ nhật với chiều dài là 1,5 m, chiều rộng là 0,6 m và chiều cao là 0,8 m. ( 3 điểm) a) Tính diện tích xung quanh. b) Tính thể tích hình hộp chữ nhật trên. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN - KHỐI 5 NĂM HỌC: 2013-2014 Bài 1: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm a) Phân số viết dưới dạng số thập phân là: B. 0,4 b) 0,65% = ? B. Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm a) 5,009…<…5,01 b) 11,389…<…11,39 c) 0,825…>…0,815 d) 20,500…=…20,50 Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm x - + a) 5,006 b) 62,1 c. 17,03 d. 10,60 4,24 2,375 14,75 0,25 2120 2,5 7,381 47,35 8515 00 3406 4,2575 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm a) 0,57 m 3 b) 5300 g c) 5,148 km d) 2,75 giờ Bài 5: Tìm X (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm a) X x 5,3 = 9,01 x 4 b) X + 5,84 = 9,16 X x 5,3 = 36,04 X = 9,16 – 5,84 X = 36,04 : 5,3 X = 3,32 X = 6,8 Bài 6: Viết các số sau theo thứ tự: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 4,203; 4,23; 4,5; 4,505. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 96,78; 72,1; 71,2; 69,8. Bài 7: (3 điểm) Giải a)Diện tích xung quanh của cái hộp là: (0,5 điểm) (1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2 ) (0,75 điểm) b)Thể tích của cái hộp là: ( 0,5 điểm) 1,5 x 0,6 x 0,8 = 0,72 ( m3 ) (0,75 điểm) Đáp số: a. 3,36 m2( 0,25 điểm) b. 0,72 m3( 0,25 điểm)

File đính kèm:

  • docDe kiem tra mon Toan.doc
Giáo án liên quan