Đề cương ôn tập học kỳ I môn Tin học lớp 6

I. Lý thuyết:

1. Thông tin là gì? Các dạng thông tin cơ bản?

2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử?

 + Bộ xử lý trung tâm(hay còn gọi là CPU).

 + Bộ nhớ.

 + Thiết bị vào ra.

3. Phần mềm máy tính là gì? Phân loại phần mềm.

4. Phần mềm luyện tập chuột có tên là gì?

5. Cách sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím.

6. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành.

7. Cách đặt tên tệp tin như thế nào? Phân biệt thư mục và tập tin? Thế nào là thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con? Đường dẫn là gì?

8. Hệ điều hành Windows.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1410 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Tin học lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC LỚP 6 Lý thuyết: Thông tin là gì? Các dạng thông tin cơ bản? Cấu trúc chung của máy tính điện tử? + Bộ xử lý trung tâm(hay còn gọi là CPU). + Bộ nhớ. + Thiết bị vào ra. Phần mềm máy tính là gì? Phân loại phần mềm. Phần mềm luyện tập chuột có tên là gì? Cách sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành. Cách đặt tên tệp tin như thế nào? Phân biệt thư mục và tập tin? Thế nào là thư mục gốc, thư mục mẹ, thư mục con? Đường dẫn là gì? Hệ điều hành Windows. Bài tập: Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình bên: C:\ THUVIEN SACHKHTN TOAN Daiso.doc Hinhhoc.doc TIN Bangtinh.xls SACHKHXH DIA SU BAIHAT Thư mục gốc là thư mục nào? Hãy viết đường dẫn (xuất phát từ thư mục gốc) đến tệp tin daiso.doc. Hãy viết đường dẫn(xuất phát từ thư mục gốc) đến tệp tin Bangtinh.xls Thư mục TOAN chứa các tệp tin nào? Câu “Thư mục SACHKHTN chứa các tệp tin Daiso.doc, Bangtinh.xls” là đúng hay sai? Vì sao? Thư mục mẹ của thư mục TOAN là thư mục nào? Thư mục mẹ của thư mục SACHKHXH là thư mục nào? Thư mục mẹ của thư mục TIN là thư mục nào? Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc, đúng hay sai?

File đính kèm:

  • docDECUONG_TIN6_HKI.doc