Đề 1 - Luyện thi Violympic lớp 5

Bài1.

25 công nhân cùng làm thì 20 ngày xongviệc.Cùng làm được 12 ngày thì 15 người được cử thêm đến cùng làm. Hỏi họ cùng làm trong bao lâu xong công việc?

Bài2.

10 người làm xong một công việc phải mất 8 ngày. Hỏi muốn làm xong trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người?

Bài 3

45 công nhân cùng làm thì 10 làm ngày xongviệc. Họ Cùng làm được 4 ngày thì 15 người bị chuyển bớt đi. Hỏi số công nhân còn lại họ cùng làm trong bao lâu xong công việc?

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 01/04/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 1 - Luyện thi Violympic lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài1. 25 công nhân cùng làm thì 20 ngày xongviệc.Cùng làm được 12 ngày thì 15 người được cử thêm đến cùng làm. Hỏi họ cùng làm trong bao lâu xong công việc? Bài2. 10 người làm xong một công việc phải mất 8 ngày. Hỏi muốn làm xong trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? Bài 3 45 công nhân cùng làm thì 10 làm ngày xongviệc. Họ Cùng làm được 4 ngày thì 15 người bị chuyển bớt đi. Hỏi số công nhân còn lại họ cùng làm trong bao lâu xong công việc? Bài 4. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người trong 20 ngày. Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho họ ăn trong bao lâu? Bài 5. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người trong 25 ngày. Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho họ ăn trong bao lâu? Bài 6. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 100 người trong 30 ngày. Thực tế chỉ có 60 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho họ ăn trong bao lâu? Bài 7. Hiện nay tổng số tuổi 2 bố con là 60. Sau 15 năm nữa, tuổi bố gấp đôi tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? Bài 8. Hiện nay tổng số tuổi 2 bố con là 48. biết tuổi bố có bao nhiêu tuần thì tuổi con có bấy nhiêu ngày. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? Bài 9. Hiện nay tổng số tuổi 2 ông cháu là 78. biết tuổi ông có bao nhiêu năm thì tuổi cháu có bấy nhiêu tháng. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? Bài 10 Hai kho thóc chứa 145 tấn thóc.Nếu chuyển 12 tấn thóc từ kho A sang kho B thì số thóc kho A bằng 2/3 số thóc kho B. Tính số thóc mỗi kho? Bài 11 Hai kho thóc chứa 216 tấn thóc.Nếu chuyển 15 tấn thóc từ kho A sang kho B thì số thóc kho A bằng số thóc kho B. Tính số thóc mỗi kho ra kg? Bài 12 Một cửa hàng bán lãi 20% giá bán. Hỏi cửa hàng bán lãi bao nhiêu% giá vốn? Bài 13 Một cửa hàng bán lãi 25% giá vốn. Hỏi cửa hàng bán lãi bao nhiêu% giá bán? Bài 14 Một cửa hàng mua vào 15000 đồng một hộp bánh.Hỏi phải bán ra với giá bao nhiêu để lãi 20% giá vốn? Bài 14 Một cửa hàng mua vào 45000 đồng một hộp bánh.Hỏi phải bán ra với giá bao nhiêu để lãi 25% giá bán? Bài 15 Một cửa hàng mua vào 50000 đồng một hộp bánh.Hỏi phải bán ra với giá bao nhiêu để lãi 30% giá bán? Bài 16. Học kì I lớp 5A có 75% số bạn đỗ loại giỏi. Nếu thêm 2 bạn nữa thì số bạn giỏi chiếm 80% cả lớp. Tìm số bạn đạt loại giỏi. Bài 17. Học kì II lớp 5A có 70% số bạn đỗ loại giỏi. Cô giáo tính Nếu thêm 7 bạn nữa thì số bạn giỏi chiếm 90% số hs cả lớp. Tìm số bạn đạt loại giỏi. Một cửa hàng mua vào 120000 đồng một hộp bánh.Hỏi phải bán ra với giá bao nhiêu để lãi 60% giá vốn? B1.100km tiêu thụ 12 l và1/2l xăng. hỏi 31l và 1/4 l thì đi được bao nhiêu km? B1. Tổng số bị chia, số chia, số dư là 426. SBC chia Số chia được thương là 3 dư 41. tìm SBC? SC? B2.Thương hai số là 4 dư 19. Hiêu hai số là 133. Tìm 2 số? B1.Tổng 2 số là 375. số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm số bé, số lớn? B2.Giữa 2 số có 44 số tự nhiên. số bé bằng 4/5 số lớn. tìm hai số? B1.Hiệu hai số là 234. số thứ nhất nhân 1/2 bằng số thứ hai nhân 1/5. Tìm 2 số? B2. Hiệu hai số là 158. số thứ nhất chia 1/3 bằng số thứ hai chia 1/5. Tìm 2 số? B1. Tổng 2 số là 19,89 tỉ số là 4/5. Tìm 2 số? B2.Tổng 2 số là 200,5 . số bé bằng 2/3 số lớn. Tìm 2 số? B3.Thương của 2 số là 1,5. Tổng là 62,5. Tìm 2 số? B4. Thương 2 số là 0,5, Tổng là 216. Tìm 2 số? B5. Thương 2 số là 2 dư1. Tổng 2 số là 151. Tìm 2 số? B6. Thương 2 số là 2 dư 9. Hiệu 2 số là 57. Tìm 2 số? B7.Hiệu 2 số là 4,5. Số bé bằng 4/5 số lớn. Tìm 2 số? B8.Hiệu 2 số là 13,2. Số bé bằng 2/5 số lớn. Tìm 2 số? B9. Thương 2 số là 1,25, hiệu 2 số là 24. Tìm 2 số? B10. Lớp học có 57,5% là nữ. nam kém nữ 6 bạn. Tính số nữ?

File đính kèm:

  • docLUYEN THI VIOLYMPIC LOP 5 TAI LIEU 1.doc
Giáo án liên quan