Đáp án thi Violympic - Lớp 5

1/ Tìm a là STN lớn nhất biết : 2/5 x a < 4 . ( a = 9)

2/ Tìm giá trị lớn nhất của STN a để : a x 0,56 < 4 . ( a = 7)

3/ Tìm giá trị lớn nhất của STN a để : 5/6 : a > 1/9 . ( a = 7)

4/ Tìm giá trị nhỏ nhất của STN a để : a x 0,45 > 4 . ( a = 9)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 14/10/2014 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đáp án thi Violympic - Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 31 BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau : 1/ * 1 : 4 = 0,25 ; 4,5 : 3 = 1,5 ; 2009/100 = 20,09 ; 1 : 12,5 = 0,08 ; 10,5 : 6 = 1,75 ; 60% của 5/6 = 1/2 ; 4/5 của 1 và 2/3 = 1 và 1/3; 8/5 của 62 = 99,2 ; 1,5 : 0,24 = 6,25 ; 25,5 : 30 = 0,85. BÀI 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ): 1/ Tìm a là STN lớn nhất biết : 2/5 x a < 4 . ( a = 9) 2/ Tìm giá trị lớn nhất của STN a để : a x 0,56 < 4 . ( a = 7) 3/ Tìm giá trị lớn nhất của STN a để : 5/6 : a > 1/9 . ( a = 7) 4/ Tìm giá trị nhỏ nhất của STN a để : a x 0,45 > 4 . ( a = 9) 5/ Tìm giá trị nhỏ nhất của STN a để : 3/5 x a > 4 . ( a = 7) 6/ Tìm giá trị nhỏ nhất của STN a để : 3/4 : a < 1/100 . ( a = 76) 7/ Tìm a để 9,7a8 < 9,715 . ( a = 0) 8/ Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ ? ( 60 ) 9/ Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn ? ( 48 ) 10/ Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số đều lẻ ? ( 125 ) 11/ Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà các chữ số đều chẵn ? ( 100 ) 12/ Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số đều lẻ ? ( 120 ) 13/ Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn ? ( 96 ) 14/ Có 45 người đều bắt tay nhau 1 lần. Hỏi có ? cái bắt tay. ( 990 ) 15/ Rút gọn các phân số sau : 125125/175175 = (5/11) ; 125125/725725 = (5/29) ; 308308/420420 = (11/15) 16/ Một HCN có P = 99,4dm. Nếu tăng R 8,5dm và giảm D 4,2dm thì được một hình vuông. Diện tích HCN là : (577,2) 17/ Hình tròn có S = 226,865dmthì bán kính hình tròn = ? dm . (8,5) 18/ Một trường có 55% tổng số h/s là nam. Hỏi có bao nhiêu h/s, biết nam hơn nữ là 120em. Trường đó có số h/s là : (1200) 19/ Tổng hai số = 335,7. Nếu ST I x 3 ; ST II x 5 thì được hai số có tổng là : 1403,5. ST I = ? ; ST II = ? (137,5 ; 198,2) 20/ Một người đi từ A – B với v = 40km/giờ. Hỏi người đó phải xuất phát từ A lúc mấy giờ để có mặt ở B lúc 9 giờ, biết quãng đường AB là 90km. (6giờ 45phút ) BÀI 3 : Thỏ tìm cà rốt : 1/ Tìm một P/S nhỏ nhất có dạng : để < < . ( 9/48 ) 2/ Tìm một P/S nhỏ nhất có dạng : để < < . ( 3/16 ) 3/ Tìm một P/S lớn nhất có dạng : để < < . ( 9/20 ) 4/ Tìm một P/S lớn nhất có dạng : để < < . ( 17/36 ) 5/ Lúc 7 giờ, một người đi từ A với v = 40km/giờ. Đến 7giờ 30 phút, một người khác đi từ A cùng đường đuổi theo với v = 55km/giờ. Hỏi đến ? giờ thì người đó đuổi kịp. ( 8 giờ 50 phút ) 6/ Lúc 7 giờ, một người đi từ A với v = 40km/giờ. Đến 7 giờ 45 phút, một người khác đi từ B - A , đến 9 giờ thì 2 người gặp nhau. Quãng đường AB = 142,5 km. Hỏi người đi từ B với v = ? km/giờ. (50) 7/ Một người đi trong 45phút được 33,75 km. Nếu đi với vận tốc đó trong 2 giờ 15 phút thì được ? km. (101,25) 8/ Một ca nô đi trên một khúc sông. Khi xuôi dòng với v = 50 km/giờ; khi đi về ngược dòng với v = 40 km/giờ. Tổng thời gian đi xuôi dòng và ngược dòng là 2 giờ 15 phút. Tính độ dài khúc sông ? km (50) 9/ Hai người cùng làm một công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu chỉ 1 người thứ nhất làm công việc đó thì sau 10 giờ xong. Hỏi nếu chỉ 1 người thứ hai làm thì ? giờ xong. (15) 10/ Một lớp học có 35 h/s có tuổi trung bình là 11 tuổi. Nếu tính thêm cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô giáo và 35 h/s là 12 tuổi. Hỏi cô giáo ? tuổi. (47) 11/ Tổng hai số là 340,8. Tỉ của hai số là 3/5. Hai số đó là ? ( 213 ; 127,8 ) 12/ Hiệu 2 số là 114,9. Tỉ của 2 số là 5/8. Hai số đó là : ? (191,5 ; 306,4) 13/ Khi nhân 1 số với 9,05, một bạn đã quên chữ số 0 ở số 9,05 nên tích giảm đi 5,76. Tìm tích đúng ? ( 12,8 x 9,05 = 115,84 ) 14/ Tìm số bị chia và số chia trong một phép chia có số dư là 0, biết nếu chia số bị chia cho 3 lần số chia thì được 4,5 còn nếu chia số bị chia cho 4 lần thương thì được 5,6. Số chia là : …….; Số bị chia là : ……………. (22,4 ; 302,4 ; th = 13,5) 15/ Một cửa hàng định bán 1 chiếc điện thoại với giá 850 000đ. Để thu hút khách hàng, cửa hàng quyết định giảm giá 2 lần, mỗi lần giảm 10% so với trước. Tính giá tiền 1 chiếc điện thoại sau 2 lần giảm giá ? đ. (giá hiện bán ?) (688 500đ) 16/ (khó) Ba anh Tuấn, Hùng, Cường đi từ A – B nhưng chỉ có 1 xe máy nên đã tổ chức đi như sau : Cả 3 người khởi hành cùng 1 lúc từ A . Anh Tuấn đi bộ còn anh Hùng và anh Cường đi xe máy sau 2giờ 20phút đến C thì anh Hùng quay lại đón anh Tuấn ở D rồi đi đến B, còn để anh Cường đi bộ về B. Cuối cùng cả 3 anh đến B cùng 1 lúc. Tính quãng đường AB ? Biết anh Tuấn đi bộ với vận tốc 5km/giờ, anh Hùng đi xe máy với v = 30km/giờ, anh Cường đi bộ với v = 6km/giờ. (vẽ sơ đồ) (95)

File đính kèm:

  • docviolympic lop 5 vong 31.doc
Giáo án liên quan