Chuyên đề Các bài toán liên quan đến tổng, hiệu và tỉ số

Bài 1. Trong phong trào thực hiện kế hoạch nhỏ biết số giấy vụn khối 3 thu nhặt được kém trung bình cộng số giấy của khối 4, khối 5và khối 3 là 78kg. 3/5 số giấy thu nhặt được của khối 5 bằng 12/17 số giấy của khối 4. Tính xem khối 5 thu nhặt được bao nhiêu ki lô gam giấy vụn, biết rằng cả 3 khối thu nhặt được 714kg giấy vụn.

Bài 2.Thay các chữ bằng các chữ số thích hợp trong phép tính:

 abc,d – ab,cd = 122,31

Bài 3.Hiệu của hai số thập phân abc,d và a.bcd bằng 562,12. bạn hãy tìm tổng hai số đó.

Bài 4.Tìm một phân số sao cho khi cộng 6 vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì bằng 1, nếu cộng vào mẫu số 2662 và giữ nguyên tử số thì được 3/7?

Bài 5. Một số tự nhiên cùng chia hết cho 9 và 15. Số đó chia cho 9 có thương lớn hơn thương của số đó chia cho 15 là 12 đơn vị. Tìm số tự nhiên đó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Các bài toán liên quan đến tổng, hiệu và tỉ số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG, HIỆU VÀ TỈ SÔ Bài 1. Trong phong trào thực hiện kế hoạch nhỏ biết số giấy vụn khối 3 thu nhặt được kém trung bình cộng số giấy của khối 4, khối 5và khối 3 là 78kg. 3/5 số giấy thu nhặt được của khối 5 bằng 12/17 số giấy của khối 4. Tính xem khối 5 thu nhặt được bao nhiêu ki lô gam giấy vụn, biết rằng cả 3 khối thu nhặt được 714kg giấy vụn. Bài 2.Thay các chữ bằng các chữ số thích hợp trong phép tính: abc,d – ab,cd = 122,31 Bài 3.Hiệu của hai số thập phân abc,d và a.bcd bằng 562,12. bạn hãy tìm tổng hai số đó. Bài 4.Tìm một phân số sao cho khi cộng 6 vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì bằng 1, nếu cộng vào mẫu số 2662 và giữ nguyên tử số thì được 3/7? Bài 5. Một số tự nhiên cùng chia hết cho 9 và 15. Số đó chia cho 9 có thương lớn hơn thương của số đó chia cho 15 là 12 đơn vị. Tìm số tự nhiên đó. Bài 6. Tìm hai số tự nhiên biết lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai cộng với tổng hai số thì được kết quả là 2010, láy số thứ nhất trừ đi số thứ hai được kết quả là 129. Bài 7 Một học sinh khi giải toán đáng lẽ chia số đó cho 3 rồi cộng thương với 8 thì lại lấy số đó nhân với 3 rồi lấy tích trừ đi 8, mặc dù vậy kết quả vẫn đúng. Tìm số đã cho. Bài 8. Ba rổ cam A,B,C đựng tất cả 64 quả cam. Nếu lấy 1/3 số cam rổ C bỏ sang rổ A thì lúc đó rổ C còn lại 16 quả và 1/3 số cam rổ B bằng 1/5 số cam rổ A. Tính số quả cam trong mỗi rổ. Bài 9. Một phân số có tổng tử số và mẫu số là 264. Tử số bằng 1/3 mẫu số. Tìm phân số đó Nếu thêm vào mẫu số 123 đơn vị thì phải thêm vào tử số bao nhiêu để được giá trị phân số không thay đổi. Bài 10. Một thư viện mới nhận về 2310 cuốn sách gồm sách giáo khoa và sách bài tập , biết 2/5 số sách giáo khoa bằng 1/3 số sách bài tập . Tìm số quyển mỗi loại? Bài 11. Hai ngăn có 5250 cuốn sách .Nếu chuyển 25 cuốn sách từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai, rồi chuyển 47 cuốn từ ngăn thứ hai sang ngăn thứ nhất thì số sách ngăn thứ nhất gấp 4 lần ngăn thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu cuốn sách? Bài 12. ba lớp 5a, 5b. 5c phải làm tát cả 200 lá cờ . Lớp 5a lam nhiều hơn 5b 12 lá cờ .Nếu chuyển 4 lá cờ từ lớp 5b sang 5c thì lớp 5c làm được 2/5 tổng số lá cờ. Tinh số lá cờ mỗi lớp phải làm. Bài 13. Ba rổ có tất cả 180 quả cam. Nếu chuyển 12 quả từ rổ thứ nhất sang rổ thứ hai ,chuyển 15 quả từ rổ thứ hai sang rổ thứ 3 và chuyển 9 quả từ rổ thứ ba sang rổ thứ nhất thì số cam rổ thứ hai gấp rưỡi số cam rổ thứ nhất và bằng ¾ sô cam rổ thứ ba. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam? Bài 14. Một cửa hàng rau quả có hai rổ đựng cam và chanh .Sau khi bán đi 2/5 số cam và 4/9 số chanh thì còn lại 120 quả hai loại trong đó số cam bằng 3/5 số chanh. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại? Bài 15. Cô giáo chia 105 quyển vở cho 3 bạn theo tỉ lệ: cứ Hồng được 4 quyển thì Cúc được 3 quyển. Cứ Mai được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở? Bài 16. Ba mảnh vải dài tát cả 113m . Nếu cắt đi 1/3 mảnh 1, 1/5 mảnh 2, và 2/9 mảnh 3 thì phần còn lại của ba mảnh vải dài bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh vải dài bao nhiêu mét? Bài 17. Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay là 61. Tính tuổi của mỗi người biết tuổi bố cách đây 2 năm gấp 3 lần tuổi con sau đây 1 năm. Bài 18. Tổng số tuổi của 3 người là 115. Tuổi của người thứ nhất bằng 2 lân tuổi của người thứ hai cộng với 10. Tuổi của người thứ hai bằng 3 lần tuổi của người thứ ba trừ đi 5. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi? Bài 19. Cô giáo chia 720 quyển vở cho 3 lớp. Biết 3 lần số vở của lớp 4a bằng 2 lần số vở của lớp 4b. 5 lần số vở của lớp 4b bằng 3 lần số vở của lớp 4c. Hỏi mỗi lớp được bao nhiêu quyển vở? Bài 20. Một phép chia có thương là 6 số dư là 5. Tổng cuả số bị chia, số chia, thương và số dư là 310. Tìm số bị chia và số chia? Bài 21.Mai chia 100 quả cam vào hai rổ sao cho ¼ số cam rổ 1 hơn 1/3 số cam rổ 2 là 11 quả. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cam Bài 22. Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 3/5 số thứ hai và nếu thêm vào số thứ nhất 15 đơn vị, giảm số thứ hai đi 37 đơn vị thì được hai số mới có tổng bằng 194. Bài 23. Hai số có tổng bằng 142. Nếu tăng số thứ nhất 12 đơn vị, giảm số thứ hai 7 đơn vị thì số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hai số đó? Bài 24. Tổng của 3 số tự nhiên là 2241. Nếu xoá chữ số hàng trăm của số thứ nhất ta được số thứ hai. Nếu xoá bỏ chữ số hàng chục của số thứ hai ta được số thứ ba. Tìm 3 số đó? Bài 25. Hai chị Hồng và Hà rủ nhau đi chợ. Sau khi chị Hồng tiêu hết 2/5số tiền của mình, chị Hà tiêu hết 1/3 số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai chị bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi chị có bao nhiêu tiền ,biết lúc đầu chị Hồng có nhiều hơn chị Hà 12000 đồng?

File đính kèm:

  • docC￁C B￀I TO￁N LIᅧN QUAN ĐẾN TỔNG(h).doc