Chuấn kiến thức kỹ năng các môn tuần 1 lớp 4 - Năm học 2010 - 2011

- Đọc, viết được các số đến 100 000.

- Biết phân tích cấu tạo số.

- Thực hiện được phép cộng,phép trừ các số có đến 5 chữ số; nhân ( chia ) số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số.

- Biết so sánh, xếp thứ tự ( đến 4 số ) các số đến 100 000

- Tính nhẩm, thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số.

- Tính giá trị của biểu thức

- Bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ.

- Biết tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số

- Tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số.

- Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a

 

doc3 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 02/04/2016 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuấn kiến thức kỹ năng các môn tuần 1 lớp 4 - Năm học 2010 - 2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẤN KIẾN THỨC KỸ NĂNG CÁC MÔN TUẦN 1 LỚP 4 - NĂM HỌC 2010-2011 Ôn tập các số đến 100 000 ( tr.3 ) - Đọc, viết được các số đến 100 000. - Biết phân tích cấu tạo số. Bài 1 Bài 2 Bài 3: a) viết được 2 số; b) dòng 1 Ôn tập các số đến 100 000 ( tr.4 ) - Thực hiện được phép cộng,phép trừ các số có đến 5 chữ số; nhân ( chia ) số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số. - Biết so sánh, xếp thứ tự ( đến 4 số ) các số đến 100 000 Bài 1 Bai 2 Bài 3 Bài 4 Ôn tập các số đến 100 000 ( tr.5 ) - Tính nhẩm, thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số với ( cho ) số có một chữ số. - Tính giá trị của biểu thức Bài 1 Bài 2 ( b ) Bài 3 ( b ) Ôn tập các số đến 100 000 ( tr.6 ) - Bước đầu nhận biết được biểu thức có chứa một chữ. - Biết tính giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số Bài 1 Bài 2 (a) Bài 3 (b) Luyện tập ( tr. 7 ) - Tính được giá trị của biểu thức chứa một chữ khi thay chữ bằng số. - Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh a Bài 1 Bài 2 ( 2 câu ) Bài 4 ( chọn 1 trong 3 trường hợp TOÁN MÔN LS-ĐL Môn Lịch sử và Địa Lí - Biết môn Lịch sử và Địa lí ơ lớp 4 giúp HS hiểu biết về thiên nhiên và cong người Việt Nam, Biết công lao của ông cha ta trong thời dựng nước và giữ nước từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn. - Biết môn Lịch sử và Địa lí góp phần giáo dục HS tình yêu thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam. Làm quen với bản đồ - Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định. - Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ phương hướng, kí hiệu bản đồ. HS khá, giỏi biết tỉ lệ bản đồ 1. Con người cần gì để sống Nêu được con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống. 2. Trao đổi chất ở người - Nêu được một số biểu hiện về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường: lấy vào ô-xi, thức ăn, nước uống, thả ra khí các – bô – níc, phân và nước tiểu. - Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. Ví dụ Lấy vào Thải ra Khí khí ô-xi Các-bô-níc Cơ thể người Thức ăn phân Nước Nước uống tiểu MÔN KHOA HỌC Vật liệu dụng cụ cắt khâu , thêu - Biết được đặc điểm , tác dụng và cách sử dụng , bảo quản những vật liệu , dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt , khâu , thêu. - Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ và kim và vê nút chỉ ( gút chỉ ) MÔN KỸ THUẠT MÔN ĐẠO ĐỨC Trung thực Trong học tập - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến. - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập. - Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập. - Biết quý trong những bạn trung thực và không bao che những hành vi thiếu trung thực trong học tập.

File đính kèm:

  • docCHUAN KIEN THUIC KI NANG.doc
Giáo án liên quan