Biên bản xét duyệt học sinh lên lớp

BIÊN BẢN

XÉT DUYỆT HỌC SINH LÊN LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012

 Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2012

 Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc

 Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

 Giáo viên chủ nhiệm từ lớp 1 đến lớp 4

 Khối trưởng khối 1,2,3 VÀ 4.

 Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

 Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường

 Thư ký: Nguyễn Thị Quế

 Nội dung: Xét duyệt học sinh lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 – 2012.

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản xét duyệt học sinh lên lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BB-THXM BIÊN BẢN XÉT DUYỆT HỌC SINH LÊN LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2012 Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm từ lớp 1 đến lớp 4 Khối trưởng khối 1,2,3 VÀ 4. Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường Thư ký: Nguyễn Thị Quế Nội dung: Xét duyệt học sinh lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 – 2012. Khối 1: Lớp 1A1: TSHS: 29, lên lớp : 25, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 04 (02 HS KT) Lớp 1A2: TSHS: 31, lên lớp : 29, tỷ lệ: ;kiểm tra lại: 02 (01 HS KT) Lớp 1A3: TSHS: 31, lên lớp : 29, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 02 Lớp 1A4: TSHS: 31, lên lớp : 30, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 01 Lớp 1A5: TSHS: 30, lên lớp : 25, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 05 (02 HS KT) TSHS cả khối: 133. Llên lớp : 121, tỷ lệ: 91 %; kiểm tra lại: 11, tỷ lệ: 8,3% Khối 2: Lớp 2A1: TSHS: 30, lên lớp : 28, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 02 Lớp 2A2: TSHS: 30, lên lớp : 29, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 01 Lớp 2A3: TSHS: 30, lên lớp : 30, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 0 Lớp 2A4: TSHS: 30, lên lớp : 27, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 03 Lớp 2A5: TSHS: 30, lên lớp : 27, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 03 TSHS cả khối: 150. Lên lớp : 141, tỷ lệ: 94,0%; kiểm tra lại: 09, tỷ lệ: 6,0% Khối 3: Lớp 3A1: TSHS: 28, lên lớp : 27, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 01 Lớp 3A2: TSHS: 29, lên lớp : 29, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 0 Lớp 3A3: TSHS: 30, lên lớp : 30, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 0 Lớp 3A4: TSHS: 29, lên lớp : 28, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 01 Lớp 3A5: TSHS: 28, lên lớp : 25, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 03 TSHS cả khối: 144. Lên lớp : 139, tỷ lệ: 96,5%; kiểm tra lại: 05, tỷ lệ: 3,5% Khối 4: Lớp 4A1: TSHS: 27, lên lớp : 26, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 01 Lớp 4A2: TSHS: 28, lên lớp : 28, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 0 Lớp 4A3: TSHS: 29, lên lớp : 29, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 0 Lớp 4A4: TSHS: 28, lên lớp : 27, tỷ lệ: ; kiểm tra lại: 01 TSHS cả khối: 140. Lên lớp : 138, tỷ lệ: 98,6%; kiểm tra lại: 02, tỷ lệ: 1,4% ( Có danh sách học sinh lên lớp và kiểm tra lại từ lớp 1 đến lớp 4 đính kèm) Biên bản kết thúc vào .giờ .., ngày . tháng . năm 2011./. THƯ KÝ CHỦ TỌA .. GVCN KHỐI TRƯỞNG TB THANH TRA .. ....................................... Nơi nhận: - Lưu VT, hồ sơ.

File đính kèm:

  • docBIEN BAN XET DUYET HOC SINH LEN LOP NAM HOC 2011 2012.doc
Giáo án liên quan