Biên bản kiểm kê tổng hợp số bàn ghế, thiết bị và đồ dùng trong phòng học của khối lớp 1

* Nội dung:

 Kiểm kê số bàn ghế, thiết bị, đồ dùng trong phòng học của khối lớp 5.

I. Phòng học:

1. Phòng học lớp 5A1:

- Bàn, ghế GV: .bộ, tình trạng: .

- Tổng số bàn: cái , tổng số ghế: cái. Tình trạng: .

- Bảng chống lóa: .cái, tình trạng: .

- Bảng hoạt động lớp: .cái, tình trạng: .

- Các bảng hiệu: .cái, tình trạng: .

- Quạt: .cái, tình trạng: .

- Đèn chiếu sáng: .cái, tình trạng: .

- Tủ hồ sơ: cái, tình trạng: .

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản kiểm kê tổng hợp số bàn ghế, thiết bị và đồ dùng trong phòng học của khối lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM KÊ TỔNG HỢP SỐ BÀN GHẾ, THIẾT BỊ VÀ ĐỒ DÙNG TRONG PHÒNG HỌC CỦA KHỐI LỚP 1 NĂM HỌC 2011 - 2012 Thời gian bắt đầu: .. giờ .. ngày .. tháng 5 năm 2012 Địa điểm: Tại các phòng học khối 1 Thành phần : Hiệu trưởng Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Khối trưởng và các giáo viên chủ nhiệm khối 5 Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường Thư ký: Nguyễn Thị Quế Nội dung: Kiểm kê cuối năm và bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 2011 – 2012. * Nội dung: Kiểm kê số bàn ghế, thiết bị, đồ dùng trong phòng học của khối lớp 5. I. Phòng học: 1. Phòng học lớp 5A1: - Bàn, ghế GV: .bộ, tình trạng: .. - Tổng số bàn:cái , tổng số ghế: cái. Tình trạng: ... - Bảng chống lóa: ..cái, tình trạng: . - Bảng hoạt động lớp: ..cái, tình trạng: .. - Các bảng hiệu: ..cái, tình trạng: ... - Quạt: ..cái, tình trạng: ... - Đèn chiếu sáng: ..cái, tình trạng: ...... - Tủ hồ sơ: cái, tình trạng: .. 2. Phòng học lớp 5A2: - Bàn, ghế GV: .bộ, tình trạng: .. - Tổng số bàn:cái , tổng số ghế: cái. Tình trạng: ... - Bảng chống lóa: ..cái, tình trạng: . - Bảng hoạt động lớp: ..cái, tình trạng: .. - Các bảng hiệu: ..cái, tình trạng: ... - Quạt: ..cái, tình trạng: ... - Đèn chiếu sáng: ..cái, tình trạng: ...... - Tủ hồ sơ: cái, tình trạng: .. 3. Phòng học lớp 5A3: - Bàn, ghế GV: .bộ, tình trạng: .. - Tổng số bàn:cái , tổng số ghế: cái. Tình trạng: ... - Bảng chống lóa: ..cái, tình trạng: . - Bảng hoạt động lớp: ..cái, tình trạng: .. - Các bảng hiệu: ..cái, tình trạng: ... - Quạt: ..cái, tình trạng: ... - Đèn chiếu sáng: ..cái, tình trạng: ...... - Tủ hồ sơ: cái, tình trạng: .. 4. Phòng học lớp 5A4: - Bàn, ghế GV: .bộ, tình trạng: .. - Tổng số bàn:cái , tổng số ghế: cái. Tình trạng: ... - Bảng chống lóa: ..cái, tình trạng: . - Bảng hoạt động lớp: ..cái, tình trạng: .. - Các bảng hiệu: ..cái, tình trạng: ... - Quạt: ..cái, tình trạng: ... - Đèn chiếu sáng: ..cái, tình trạng: ...... - Tủ hồ sơ: cái, tình trạng: .. 4. Phòng học lớp 5A4: - Bàn, ghế GV: .bộ, tình trạng: .. - Tổng số bàn:cái , tổng số ghế: cái. Tình trạng: ... - Bảng chống lóa: ..cái, tình trạng: . - Bảng hoạt động lớp: ..cái, tình trạng: .. - Các bảng hiệu: ..cái, tình trạng: ... - Quạt: ..cái, tình trạng: ... - Đèn chiếu sáng: ..cái, tình trạng: ...... - Tủ hồ sơ: cái, tình trạng: .. II. Tổng hợp chung: Biên bản kết thúc lúc .giờ cùng ngày Hiệu trưởng TBTTND Thư ký Khối trưởng Các giáo viên

File đính kèm:

  • docBIEN BAN KIEM KE TONG HOP SO BAN GHE THIET BI VADO DUNG KHOI.doc