Biên bản bàn giao tài sản công đoàn

Buổi bàn giao vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 07 năm 2012

Địa điểm : Bồ Đề ,trường tiểu học Kế Thành 2.

Thành phần tham dự:

 BGH: Kiêm Tài Bí thư chi bộ -Hiệu trưởng

 Nguyễn Thanh Tòng Phó hiệu trưởng

 Đại diện BCHCĐ nhiệm kì 2010 -2012: Nguyễn Trọng Tấn

 Đại diện BCHCĐ nhiệm kì 2012 -2015: Phan Thị Ngọc Tha

Nội dung :

 Đại diện BCHCĐ nhiệm kì 2010-2012 thông qua và bàn giao các loại tài sản công đoàn hiện có cho BCHCĐ nhiệm kì 2012-2015như sau:

 +01 con dấu CĐCS trường TH Kế Thành 2

 +01 giấy chứng nhận con dấu

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản bàn giao tài sản công đoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CĐGD HUYỆN KẾ SÁCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG TH KẾ THÀNH 2 Độc lập – Tự do –Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN Buổi bàn giao vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 07 năm 2012 Địa điểm : Bồ Đề ,trường tiểu học Kế Thành 2. Thành phần tham dự: BGH: Kiêm Tài Bí thư chi bộ -Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tòng Phó hiệu trưởng Đại diện BCHCĐ nhiệm kì 2010 -2012: Nguyễn Trọng Tấn Đại diện BCHCĐ nhiệm kì 2012 -2015: Phan Thị Ngọc Tha Nội dung : Đại diện BCHCĐ nhiệm kì 2010-2012 thông qua và bàn giao các loại tài sản công đoàn hiện có cho BCHCĐ nhiệm kì 2012-2015như sau: +01 con dấu CĐCS trường TH Kế Thành 2 +01 giấy chứng nhận con dấu *CÁC LOẠI VĂN BẢN , TÀI LIỆU THAM KHẢO: +01 cuốn điều lệ CĐVN ; 01 cuốn hướng dẫn nghiệp vụ CĐ các cấp ; 01 cuốn cẩm nang phương hướng –nhiệm vụ tổ chức hoạt động CĐGDVN ; 01 cuốn quyền và trách nhiệm của CĐ trong quan hệ lao động ;01 cuốn hướng dẫn về lao động tổ chức hoạt động CĐGDVN ; một cuốn hệ thống các văn bản về quản lý tài chính, kế toán công đoàn ;hướng dẫn kiểm tra tài chính CĐ ; 02 cuốn sổ tay nữ công ; 02 cuốn bồi dưỡng cán bộ CĐ GD VN ; sổ tay chăm sóc hiv/aids ; hỏi ,đáp về khiếu nại - khiếu tố với CĐ và CNVCLĐ ; những điều cần biết về BHXH ; những chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành đối với CBCC (tập 2) và một số tài liệu tham khảo khác. * HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN +02 sổ công văn đi , đến +01kế hoạch hoạt động CĐ năm học 2011-2012 ; qui chế hoạt động BCH nhiệm kì 2010-2012 ; qui chế phối hợp NT-CĐ ; kế hoạch UBKTCĐ ; kế hoạch BNC năm học 2011-2012. +01 sổ biên bản sinh hoạt định kì CĐ ; sổ thu ,chi ngân sách CĐ ; sổ thu đoàn phí CĐ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN: Chưa thu đoàn phí công đoàn tháng 07/2012 Chưa thanh toán tiền mua 01 cuốn sách ( quyền và trách nhiệm của CĐ trong quan hệ lao động) số tiền trong hóa đơn đỏ là : 325.000( ba trăm hai mươi lăm nghìn). BCHCĐ trường TH Kế Thành 2 nhiệm kỳ 2012-2015 có trách nhiệm thanh toán số tiền mua tài liệu hiện còn thiếu theo địa chỉ tài liệu vào cuối quí 3/2012. Biên bản được thông qua vào lúc 10 giờ cùng ngày và được lập thành 02 bản. Kế Thành , ngày 05 tháng 07 năm 2012 Đại diện BCHCĐ nhiệm kì mới Đại diện BCHCĐ nhiệm kì cũ Phan Thị Ngọc Tha Nguyễn Trọng Tấn

File đính kèm:

  • docCĐGD HUYỆN KẾ SÁCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.doc
Giáo án liên quan