Biên bản bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho hai nhân viên bảo vệ trong thời gian hè

 

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO HAI NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 2010 - 2011

 Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2011

 Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc

 Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

 Chủ tịch Công đoàn

 Bí thư Chi bộ

 Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

 Nhân viên bảo vệ (2 người)

 Đại diện chính quyền xã Xuyên Mộc

 Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường

 Thư ký: Nguyễn Thị Quế

 

doc3 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 21/03/2019 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho hai nhân viên bảo vệ trong thời gian hè, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: /BB-THXM BIÊN BẢN BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO HAI NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 2010 - 2011 Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2011 Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Công đoàn Bí thư Chi bộ Trưởng ban Thanh tra nhân dân. Nhân viên bảo vệ (2 người) Đại diện chính quyền xã Xuyên Mộc Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường Thư ký: Nguyễn Thị Quế Nội dung: Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 2010 – 2011 ( kể từ ngày 01/6/11 đến 31/7/11). * Nội dung: Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 2009 – 2010 ( kể từ ngày 01/6/10 đến 31/7/10). A/ Tài sản cố định : - Gồm : 24 phòng, cấp 3: 24 phòng gồm. Hiện trạng các phòng học như biên bản bàn giao của giáo viên chủ nhiệm (24 biên bản). - Các phòng còn lại như sau: 1/ 03 phòng làm việc: gồm 04 máy tính văn phòng, 04 máy in, 02 máy phô tô, 08 tủ hồ sơ. 2/ 01 phòng Thư viện + thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học. 3/ 01 phòng thiết bị: gồm các trang thiết bị được cấp theo danh mục sổ tài sản. 4/ 01 phòng Đội: gồm 01 máy tính, 01 máy ken và các tủ hồ sơ. 5/ 01 phòng đa năng, 01 phòng Hội đồng ( 01 ti vi 29 in). 6/ 01 phòng máy (mới): gồm 25 máy (có biên bản bàn giao của giáo viên bộ môn). 7/ 01 phòng máy (cũ): có 24 máy, sử dụng được 16 máy. 7/ 01 phòng đàn (có biên bản bàn giao của giáo viên bộ môn). Tổng số bàn ghế học sinh: 252 bộ Tổng số bàn ghế giáo viên: 27 bộ. B/ Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ: 1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới. 2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở cơ sở cũ của MN và dãy 3 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. 3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời. 4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm) - Cán bộ quản lý trực tiếp giải quyết công việc trong hè. - Nhân viên văn phòng trực theo giờ hành chính 8 tiếng/ ngày. Nhân viên văn phòng có nhiệm vụ nhận thông tin từ cấp trên và báo cáo lại cho cán bộ quản lý. - Thời gian còn lại nhân viên bảo vệ thực hiện trách nhiệm của mình. Biên bản kết thúc vào .giờ .., ngày . tháng . năm 2011./. THƯ KÝ CHỦ TỌA .. GVCN KHỐI TRƯỞNG TB THANH TRA .. ....................................... Bảo vệ Văn phòng UBND xã Nơi nhận: - UBND xã Xuyên Mộc; - Phòng Giáo dục Xuyên Mộc; - 02 Bảo vệ; - Lưu VT, hồ sơ PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRỰC HÈ NĂM HỌC 2010 – 2011 Stt Họ và tên Chức vụ, chức danh Thời gian Số điện thoại 01 Nguyễn Hồng Hà Phó hiệu trưởng 01/6/2011 đến 10/6/2011 0979660700 02 Đoàn Thị Lục Hiệu trưởng 10/6/2011 đến 31/7/2011 0977294776 03 Trần Thị Hường NV Thiết bị - Thư viện 01/6/2011 đến 30/6/2011 01697708141 04 Ngô Thị Thu Trang NV Kế toán 01/6/2011 đến 30/6/2011 0984501452 05 Nguyễn Thị Quế NV Văn thư 01/7/2011 đến 31/7/2011 01665265766 06 Nguyễn Thị Lan NV Phục vụ 01/7/2011 đến 31/7/2011 06 Nguyễn Văn Thìn NV Bảo vệ 01/6/2011 đến 31/7/2011 0938783231 07 Nguyễn Quang Minh NV bảo vệ 01/6/2011 đến 31/7/2011 0906928575 * Cán bộ quản lý trực giải quyết công việc trong thời gian hè. * Nhân viên trực theo giờ hành chính. * Bảo vệ trực theo ca, mỗi người 12 giờ (ban ngày từ 06 giờ đến 19 giờ, ban đêm từ 18 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau), mỗi tuần thay đổi 1 lần, trực ngược lại. Xuyên Mộc, ngày 25 tháng 5 năm 2011 Hiệu trưởng Nơi nhận: - PGD Xuyên Mộc - UBND xã Xuyên Mộc

File đính kèm:

  • docBIEN BAN BAN GIAO CO SO VAT CHAT CUA NHA TRUONG CHOHAI NHAN VIEN BAO VE.doc
Giáo án liên quan