Bài tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 12

Bài 1:a. Nghĩa các từ đơn trong mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau ?

- sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sam, sò, sứa, sán.

- sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi.

Nếu thay âm đầu “ s ” bằng “ x ”, trong số các tiếng trên, những tiếng nào có nghĩa.

b)

Tìm các từ láy theo các khuôn vần ghi ở từng ô trong bảng sau :

1 An – at ang - ac

2 Ôn – ôt ông – ôc

3 Un - ut ung – uc

 

Bài 2:Tìm quan hệ từ trong những câu sau và xác định quan hệ từ đó nối những từ ngữ nào với nhau.

Ngày 30-8-1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giaie thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hi sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

 

doc1 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 1113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 TUẦN 12 Bài 1:a. Nghĩa các từ đơn trong mỗi dòng dưới đây có điểm gì giống nhau ? sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sam, sò, sứa, sán. sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi. Nếu thay âm đầu “ s ” bằng “ x ”, trong số các tiếng trên, những tiếng nào có nghĩa. b) Tìm các từ láy theo các khuôn vần ghi ở từng ô trong bảng sau : 1 An – at ang - ac 2 Ôn – ôt ông – ôc 3 Un - ut ung – uc Bài 2:Tìm quan hệ từ trong những câu sau và xác định quan hệ từ đó nối những từ ngữ nào với nhau. Ngày 30-8-1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giaie thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hi sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi. Bài 3:Chọn quan hệ từ thích hợp để diền vào chỗ trống trong các câu sau. Những cái bút………tôi không còn mới………vẫn tốt. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh ………..máy bay……..kịp cuộc họp ngày mai. ……….trời mưa rất to………nước sông dâng cao. ……….cái áo không đẹp………..nó là kỉ niệm của những ngày chiến đấu anh dũng. Bài 4:Đặt câu với mỗi cặp từ quan hệ sau: Hễ…..thì; bởi…..nên; tuy…..nhưng; dù…..nhưng. Bài 5:Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả người bạn thân của em.

File đính kèm:

  • docLTVC - TUẦN 12.doc