Bài soạn Nhạc Lớp 4 Học kì 2 Trường TH Đồng Phú

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP

 - Giúp học sinh nắm được giai điệu và lời bài hát “ Chúc mừng”, hát được bài hát.

 - Biết bài hát chúc mừng là một bài hát Nga, tính chất âm nhạc nhịp nhàng, vui tươi .

 

II. CHUẨN BỊ

 Đàn , bài hát , thanh phách

 

doc33 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 21/11/2014 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Nhạc Lớp 4 Học kì 2 Trường TH Đồng Phú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
các hình thức. * Câu 4 : Điểm tô non nước anh hùng , mến yêu sao sen Đồng Tháp Mười. - GV đàn , hát mẫu chú ý tiết tấu khó trong câu - Cho học sinh thực hiện hát lại với nhiều hình thức. - Nhận xét sửa sai. b. GV hướng dẫn học sinh hát cả bài - GV yêu cầu học sinh hát cả bài hát. - Hướng dẫn học sinh gõ phách bài hát - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách theo nhiều hình thức. - Nhận xét , sữa sai 4. Củng cố - GV cho học sinh hát lại cả bài,hát kết hợp gõ phách , kết hợp giáo dục cho học sinh. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Về nhà luyện hát lại bài hát , chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh hát và vận động. - Học sinh nghe - Học sinh nghe , nêu cảm nhận về giai điệu bài hát , đọc lời bài hát - Học sinh nghe và thực hiện theo mẫu 2 , 3 lần. - Học sinh thực hiện theo nhiều hình thức. - Học sinh theo dõi. - Học sinh nghe và thực hiện theo mẫu 2 , 3 lần với nhiều hình thức - Học sinh hát lại cả câu 1 , 2 - Học sinh nghe - Học sinh hát với nhiều hình thức , cá nhân , nhóm - Học sinh theo dõi. - Học sinh hát lại bài hát với nhiều hình thức, hát câu 4 , hát lại câu 3 và câu 4 , hát cả 4 câu. - Học sinh hát cả bài hát, hát theo nhiều hình thức , nhận xét. - Học sinh theo dõi. - Hát kết hợp gõ phách với nhiều hình thức. - Học sinh hát lại kết hợp gõ phách. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 33: Bài tập số 33 Tiết 33 : Ôn tập Chúc mừng Bàn tay mẹ. Chim sáo. Tập đọc nhạc số 05,06. I. MỤC TIÊU HỌC TẬP - Nhằm ôn lại ba bài hát mà học sinh đã học : Chúc mùng , bàn tay mẹ , chim sáo. - Ôn tập lại giai điệu , sắc thái , tình cảm bài hát, kết hợp vận động phụ hoạ. - Oân tập hai bài tập đọc nhạc số 05 , 06. II. CHUẨN BỊ Đàn , các bài hát đã học . III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra vào phần ôn tập. 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Ôn tập + Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Chúc mừng. - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát với nhiều hình thức - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát : Bàn tay mẹ. - GV đàn một câu trong bài , cho học sinh nhận ra bài hát. - GV đàn cho học sinh hát toàn bộ bài hát. - Cho học sinh chia nhóm hát kết hợp vận động. - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách . - Cho học sinh biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 3 : Ôn tập bài hát : Chim sáo. - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát với nhiều hình thức - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 4 : Ôn tập bài tập đọc nhạc số 05 - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh đọc lại bài tập đọc nhạc số 07 - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh chia nhóm ra đọc nhạc và gõ phách - Chia nhóm một nhóm đọc nhạc và một nhóm ghép lời. - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 5 : Ôn tập bài tập đọc nhạc số 06 - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh đọc lại bài tập đọc nhạc số 08 - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh chia nhóm ra đọc nhạc và gõ phách - Chia nhóm một nhóm đọc nhạc và một nhóm ghép lời. - Nhận xét đánh giá. 4. Củng cố - GV cho cả lớp nghe nhạc đoán tên bài hát : GV đàn một câu trong bài , học sinh nêu tên bài hát , hát lại bài hát. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số Học sinh ôn tập theo hướng dẫn của GV - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý hát đúng. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh lắng nghe, nhận ra bài hát. - Học sinh thực hiện. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh hát kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức. - Học sinh hát lại bài hát với nhiều hình thức. - Học sinh chú ý , nhận xét sửa sai. - Học sinh hát lại bài hát kết hợp vận động phụ họa. - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý sửa sai. - Học sinh thực hiện . - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức nhóm , cá nhân - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý sửa sai. - Học sinh thực hiện . - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức nhóm , cá nhân - Học sinh nghe , nêu tên bài hát, hát lại. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 34: Bài tập số 34 Tiết 34 : Ôn tập Chú voi con ở bản Đôn Thiếu nhi thế giới liên hoan Tập đọc nhạc số 07,08. I. MỤC TIÊU HỌC TẬP - Nhằm ôn lại hai bài hát mà học sinh đã học : Chú voi con ở bản Đôn , Thiếu nhi thế giới liên hoan. - Ôn tập lại giai điệu , sắc thái , tình cảm bài hát, kết hợp vận động phụ hoạ. - Oân tập hai bài tập đọc nhạc số 07 , 08. II. CHUẨN BỊ Đàn , các bài hát đã học III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra vào phần ôn tập. 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Ôn tập + Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát : Chú voi con ở bản Đôn - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát với nhiều hình thức - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh hát lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát : Thiếu nhi thế giới liên hoan - GV đàn một câu trong bài , cho học sinh nhận ra bài hát. - GV đàn cho học sinh hát toàn bộ bài hát. - Cho học sinh chia nhóm hát kết hợp vận động. - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách . - Cho học sinh biểu diễn trước lớp - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 3 : Ôn tập bài tập đọc nhạc số 07 - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh đọc lại bài tập đọc nhạc số 07 - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh chia nhóm ra đọc nhạc và gõ phách - Chia nhóm một nhóm đọc nhạc và một nhóm ghép lời. - Nhận xét đánh giá. + Hoạt động 4 : Ôn tập bài tập đọc nhạc số 08 - Giáo viên đàn và yêu cầu học sinh đọc lại bài tập đọc nhạc số 08 - Nhận xét sửa sai những tiết tấu khó . - GV cho học sinh chia nhóm ra đọc nhạc và gõ phách - Chia nhóm một nhóm đọc nhạc và một nhóm ghép lời. - Nhận xét đánh giá. 4. Củng cố - GV cho cả lớp nghe nhạc đoán tên bài hát : GV đàn một câu trong bài , học sinh nêu tên bài hát , hát lại bài hát. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số Học sinh ôn tập theo hướng dẫn của GV - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý hát đúng. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh lắng nghe, nhận ra bài hát. - Học sinh thực hiện. - Học sinh hát kết hợp vận động - Học sinh hát kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức. - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý sửa sai. - Học sinh thực hiện . - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức nhóm , cá nhân - Học sinh nghe đàn , thực hiện - Học sinh nghe , chú ý sửa sai. - Học sinh thực hiện . - Học sinh thực hiện với nhiều hình thức nhóm , cá nhân - Học sinh nghe , nêu tên bài hát, hát lại. RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần 35: Bài tập số 35 Tiết 35 : Kiểm tra cuối năm. - GV cho các học sinh chưa đạt yêu cầu trong các lần đánh giá thực hiện lại các nội dung học tập theo chứng cứ còn thiếu . - Bổ sung , nhận xét sửa chữa học sinh.

File đính kèm:

  • docBai soan lop 4 hoc ki 2.doc
Giáo án liên quan