Bài soạn Môn Toán Lớp 5 Tuần 22 Trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương

*Mục đích, yêu cầu: Giúp hs :

- Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN.

- Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN trong một số tình huống đơn giản.

 

*Đồ dùng dạy học: bảng phụ, bảng nhóm

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 04/11/2014 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Môn Toán Lớp 5 Tuần 22 Trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học môn: toán Tuần 22 Ngày 5-2-2007 Bài: Luyện tập Giáo viên: Nguyễn Xuân Phương – Lớp 5 *Mục đích, yêu cầu: Giúp hs : Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN. Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN trong một số tình huống đơn giản. *Đồ dùng dạy học: bảng phụ, bảng nhóm Các hoạt động dạy- học chủ yếu Phương tiện I.KTBC: Gv: đưa ra bài toán yêu cầu hs tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN. Hs:+ Viết phép tính vào nháp, 2 hs nhanh nhất gắn bảng + Nhận xét, chữa bài, nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN. II. Bài mới: *Bài 1: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + Vận dụng trực tiếp công thức đã học để làm bài, 2 hs làm bảng nhóm để gắn + Nhận xét, chữa bài *Bài 2: Hs: đọc yêu cầu của bài Gv:? Tính diện tích quét sơn tức là tính gì? Hs:+! Tức là tính tổng diện tích xung quanh và 1 mặt đáy + Làm bài vào vở, 1 hs làm bảng nhóm để gắn + Nhận xét , chữa bài *Bài 3: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + làm bài vào sgk Gv: chọn 2 nhóm hs lên bảng thi điền đúng và nhanh ( 4 hs/ nhóm ) Hs: nhận xét, chữa bài, giải thích kết quả Gv: nx giờ học, dặn hs chữa bài Bảng phụ Bảng nhóm Bảng nhóm Bảng phụ Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học môn: toán Tuần 22 Ngày 6-2-2007 Bài : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương Giáo viên: Nguyễn Xuân Phương – Lớp 5 Mục đích yêu cầu: Giúp hs : -Tự nhận biết được hình LP là hình HCN đặc biệt để rút ra đợc quy tắc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình LP từ quy tắc tình diện tích xung quanh và diện tích toần phần của hình HCN. -Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP để giải các bài tập có liên quan. Đồ dùng dạy học: Mô hình hình HCN và hình LP, bảng nhóm, băng chữ, bảng con Các hoạt động dạy-học chủ yếu Phơng tiện I.KTBC: GV:+ kiểm tra việc hs chữa bài + yêu cầu hs nhắc lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN II. Bài mới: 1.H ình thành công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP: GV:+Đưa ra mô hình hình HCN và hìnhLP + yêu cầu hs quan sát, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hình HCN và hình LP HS:+ giống: có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh + khác: hình HCN có 3 kích thước, hình LP có 1 kích thước GV:? Có thể nói thế nào về quan hệ giữa hình LP là hình HCN? HS:! Hình LP là hình HCN đặc biệt có 3 kích thước bằng nhau GV:+ yêu cầu hs dựa vào công thức đã học của hình HCN, rút ra công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP + Gắn quy tắc tính + Đưa ra bài toán về tính diện tích các mặt xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP, yêu cầu hs chỉ viết phép tính, không cần tìm kết quả HS:+ Viết phép tính vào bảng con, 2 hs nhanh nhất gắn bảng + nhận xét + nhắc lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP 2.Thực hành: Bài 1: HS:+ đọc đề bài, vận dụng trực tiếp công thức để làm bài, 2 hs lên bảng làm + nhận xét, đổi vở chữa bài Bài 2: HS: Đọc đề bài GV:? Tính diện tích bìa dùng để làm hộp tức là tính gì? HS: +! Tức là tính diện tích 5 mặt của hình LP có kích thớc đã cho + làm bài vào vở, 1 hs lên bảng làm + Nhận xét , chữa bài 3. Củng cố, dặn dò: HS:nêu lại cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP GV: nhận xét giờ học, dặn hs chữa bài và ghi nhớ kiến thức đã học Mô hình hình HCN, LP Băng chữ Bảng nhóm Bảng con Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học môn: toán Tuần 22 Ngày 7-2-2007 Bài: Luyện tập Giáo viên: Nguyễn Xuân Phương – Lớp 5 *Mục đích, yêu cầu: Giúp hs : Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP. Luyện tập vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP để giải bài tập trong một số tình huống đơn giản. *Đồ dùng dạy học: bảng phụ, bảng nhóm, bảng con, các mảnh bìa cắt sẵn tương tự bài 2 Các hoạt động dạy- học chủ yếu Phương tiện I.KTBC: Gv: đưa ra bài toán yêu cầu hs tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP. Hs:+ Viết phép tính vào nháp, 2 hs nhanh nhất gắn bảng + Nhận xét, chữa bài, nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP. II. Bài mới: *Bài 1: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + Vận dụng trực tiếp công thức đã học để làm bài, 2 hs làm bảng nhóm để gắn + Nhận xét, chữa bài *Bài 2: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + Sử dụng các mảnh bìa đã cắt sẵn để gấp và tìm ra kết quả + trình bày kết quả trước lớp + Nhận xét , chữa bài Gv: yêu cầu hs giải thích kết quả *Bài 3: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + làm bài vào sgk Gv: chọn 2 nhóm hs lên bảng thi điền đúng và nhanh ( 4 hs/ nhóm ) Hs: nhận xét, chữa bài, giải thích kết quả III.Tổng kết, dặn dò: Gv:? Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN và hình LP phụ thuộc như thế nào vào vị trí đặt hộp? Hs:+ Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp. + Diện tích toàn phần của hình HCN không phụ thuộc vào vị trí đặt hộp + Diện tích xung quanh của hình HCN phụ thuộc vào vị trí đặt hộp Gv: nx giờ học, dặn hs chữa bài Bảng phụ Bảng con Bảng nhóm Các mảnh bìa cắt sẵn Bảng phụ Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học môn: toán Tuần 22 Ngày 8-2-2007 Bài: Luyện tập chung Giáo viên: Nguyễn Xuân Phương – Lớp 5 *Mục đích, yêu cầu: Giúp hs : Hệ thống và củng cố lại các quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình HCN và hình LP. Luyện tập vận dụng quy tắc tính diện tích để giải 1 số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến hình LP và hình HCN. *Đồ dùng dạy học: bảng phụ, bảng nhóm, bảng con Các hoạt động dạy- học chủ yếu Phương tiện I.KTBC: Hs: Nhắc lại quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình LP và hình HCN. II. Bài mới: *Bài 1: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + Vận dụng trực tiếp công thức đã học để làm bài, 2 hs làm bảng nhóm để gắn + Nhận xét, chữa bài *Bài 2: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + tự làm bài vào sgk, 3 hs lên bảng làm bài + Nhận xét , chữa bài Gv: yêu cầu hs giải thích cách làm, yêu cầu hs đọc nhận xét cuối bài *Bài 3: Hs:+ đọc yêu cầu của bài + làm bài vào vở, 1 hs làm bảng nhóm để gắn + nhận xét, chữa bài Gv: khuyến khích hs nêu cách giải khác *Bài mở rộng: Gv: yêu cầu hs giải bài toán: Tính độ dài cạnh của hình LP có diện tích toàn phần là 216 m2 Hs:+ Viết phép tính giải bài toán vào bảng con, 2 hs nhanh nhất gắn bảng + nhận xét, chữa bài, giải thích cách làm III.Nhận xét, dặn dò: Gv: nx giờ học, dặn hs chữa bài Bảng nhóm Bảng phụ Bảng nhóm Bảng con Bảng con Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học môn: toán Tuần 22 Ngày 10-2-2007 Bài: Thể tích của một hình Giáo viên: Nguyễn Xuân Phương – Lớp 5 *Mục đích, yêu cầu: Giúp hs : Có biểu tượng về thể tích của một hình. Biết so sánh thể tích của 2 hình trong một số tình huống đơn giản. *Đồ dùng dạy học: bộ đồ dùng toán Các hoạt động dạy- học chủ yếu Phương tiện I.KTBC: Gv: Kiểm tra việc hs chữa bài II. Bài mới: 1.Hình thành biểu tượng về thể tích một hình: Gv:+! Thể tích là phần không gian mà vật thể chiếm + để 1 hình LP nằm hoàn toàn trong hình HCN +? Em có nhận xét gì về thể tích của hình LP so với thể tích của hình HCN? Hs:+! Thể tích hình LP bé hơn thể tích hình HCN (thể tích hình HCN lớn hơn thể tích hình LP) + 1 vài hs nhắc lại Gv: hướng dẫn hs tương tự với ví dụ 2, ví dụ 3 như trong sgk. 2. Thực hành: *Bài 1: Hs:+ đọc yêu cầu của bài Gv: yêu cầu hs quan sát kĩ hình trong sgk rồi trả lời các câu hỏi vào vở Hs:+ tự làm bài vào vở + đọc chữa từng câu hỏi của bài *Bài 2: Gv: hướng dẫn hs tương tự bài 1 *Bài 3: Hs:+ đọc yêu cầu của bài Gv:+ Tổ chức cho 3 nhóm hs thi xếp hình nhanh từ các hình LP nhỏ ( 2 hs / nhóm) + gọi hs nhận xét, nêu cách xếp khác + chốt kết quả đúng: có 5 cách xếp đúng theo yêu cầu của bài Hs: chọn 3 / 5 cách xếp để vẽ hình vào vở III.Nhận xét, dặn dò: Gv: nx giờ học, dặn hs chữa bà và ghi nhớ kiến thức vừa học về thể tích Mô hình hình HCN và hình LP Khối lập phương nhỏ

File đính kèm:

  • doctoan22.doc