Bài soạn Môn Toán Lớp 5 Tuần 12 Trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương

I) KTBC

Chữa bài 3.

Nhẩm: Tính chu vi một hình bình hành có cạnh dài 12,25 cm, cạnh ngắn là 7,25 cm.

Nhẩm 125 x 10; 35 x 100; 43 x 1000

II) Bài mới:

 1/ Qui tắc nhân nhẩm một số thập phânvới 10; 100; 1000.

HS đặt tính rồi nhân: 1,26 x 10; 2,765 x 100

Nhận xét rút ra qui tắc.

HS làm tiếp ví dụ trước khi luyện tập:

12,6 x 10; 23,5 x 100; 12,05 x 20; 0,6 x 1000.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 04/11/2014 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Môn Toán Lớp 5 Tuần 12 Trường Tiểu Học Nguyễn Tri Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học Môn toán – lớp 5 Bài :Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000... Tiết 56 - Tuần 12 Ngày 21 tháng 11 năm 2011 Giáo viên: Nguyễn Thu Hồng A.Mục tiêu : Giúp HS : Nắm được cách nhân một số thập phân với 10; 100; 1000...để tìm kết quả cho nhanh. B.Đồ dùng học tập: Bảng phụ. C.Hoạt động dạy học Nội dung các hoạt động dạy học Phương tiện I) KTBC Chữa bài 3. Nhẩm: Tính chu vi một hình bình hành có cạnh dài 12,25 cm, cạnh ngắn là 7,25 cm. Nhẩm 125 x 10; 35 x 100; 43 x 1000 II) Bài mới: 1/ Qui tắc nhân nhẩm một số thập phânvới 10; 100; 1000... HS đặt tính rồi nhân: 1,26 x 10; 2,765 x 100 Nhận xét rút ra qui tắc. HS làm tiếp ví dụ trước khi luyện tập: 12,6 x 10; 23,5 x 100; 12,05 x 20; 0,6 x 1000. 2/ Luyện tập: Bài 1: HS làm bài. Đọc phép tính và kết quả. GV hỏi: Nêu lại cách nhẩm. Bài 2: HS làm vở; đổi vở chữa bài. HS làm tiếp bài 3. HS chữa lên bảng: 0,8 x 10 = 8 ( kg) 8 + 1,3 = 9,3 ( kg) Nếu còn thời gian có thể làm thêm bài: Tính: 100 x 20,6 = ; 1000 x 1,28 = III) Củng cố, tổng kết: GV cho HS nêu: - Qui tắc nhân một số thập phân với 10; 100; 1000... Bảng phụ Phấn màu Rút kinh nghiệm .............................................................................................................................................. Trường TH Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học Môn toán – lớp 5 Bài :Luyện tập. Tiết 57 - Tuần 12. Ngày 22 tháng 11 năm 2011 Giáo viên: Nguyễn Thu Hồng A.Mục tiêu : Giúp HS : Kĩ năng nhân nhẩm 1 số thập phân với 10; 100; 1000. Kĩ năng nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên. B.Đồ dùng học tập: C.Hoạt động dạy học Nội dung các hoạt động dạy học Phương tiện I) KTBC Chữa bảng bài 2; 3. 1HS nêu cách nhân nhẩm 1 số thập phân với 10; 100; 1000... II) Bài mới: HS làm bài tập. Bài 1: HS làm bài vào sách ( bút chì). Đọc chữa. Nêu cách nhân nhẩm 1 số thập phân với 10; 100; 1000... HS nhận xét về vị trí của dấu phẩy ? Bài 2: HS làm bài vào vở. 2HS làm bảng. Chữa bảng. (GV lưu ý HS cách trình bày phép tính) HS làm tiếp bài 3 ; 4.Đọc chữa bài 3. Bài 4: HS làm .Chữa bảng. HS nêu cách làm ( Thử chọn các trường hợp: Với x = 0 ; x = 1; x = 2; ...) III) Củng cố, tổng kết: GV cho HS nêu: - Qui tắc nhân nhẩm 1 số thập phân với 10; 100; 1000... Máy chiếu Rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................... Trường TH Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học Môn toán – lớp 5 Bài:Nhân một số thập phân với một số thập phân. Tiết 58 - Tuần 12. Ngày 23 tháng 11 năm 2011 Giáo viên: Nguyễn Thu Hồng A.Mục tiêu : Giúp HS : Nắm được cách nhân hai số thập phân và biết rằng phép nhân 2 số thập phân cũng có tính chất giao hoán như phép nhân 2 số tự nhiên. B.Đồ dùng học tập: Bảng phụ. C.Hoạt động dạy học Nội dung các hoạt động dạy học Phương tiện I) KTBC Chữa bài 3. Tính: 0,74 x 26. II) Bài mới: 1/ Qui tắc nhân 2 số thập phân. GV lần lượt nêu 2 bài toán. ở mỗi bài toán, HS nêu phép tính Bài toán 1: Tính diện tích hình chữ nhật dài 64 dm; rộng 48 dm và đổi ra m2 Phép tính : 64 x 48. HS đặt tính để tính. Bài toán 2: Tính diện tích hình chữ nhật dài 6,4m; rộng 4,8m. HS nêu phép tính: 6,4 x 4,8. HS đặt tính. Chưa yêu cầu tính mà HS dựa vào kết quả bài toán 1 để suy ra kết quả. GV chú ý viết 2 phép tính như trong SGK nhưng phép tính nhân 2 số thập phân thì không viết tích 2 riêng mà chỉ viết kết quả ngang hàng với kết quả phép nhân 2 số tự nhiên. Từ đó HS tìm ra cách nhân 2 số thập phân. Nói thành qui tắc và áp dụng trước khi luyện tập: 2,05 x 1,2. 2/ Luyện tập: Bài 1: HS làm bài. Đọc chữa. GV hỏi: Nêu lại cách nhân 2 số thập phân Bài 2: Trước khi HS làm bài, GV nêu vấn đề kiểm tra xem phép nhân 2 số thập phân có t/c giao hoán như nhân 2 số tự nhiên không, sau khi làm xong cho HS kết luận. HS làm phần a vào SGK. 1HS làm bảng phụ. Chữa.Rút ra nhận xét: phép nhân 2 số thập phân có t/c giao hoán như nhân 2 số tự nhiên. HS làm tiếp phần b vào vở. Đọc chữa. HS làm tiếp bài 3. Đọc chữa. GV ghi nhanh phép tính lên bảng. III) Củng cố, tổng kết: GV cho HS nêu: - Qui tắc nhân 2 số thập phân . Bảng phụ Máy chiếu Phấn màu Rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................... Trường TH Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học Môn toán – lớp 5 Bài :Luyện tập. Tiết 59 - Tuần 12 Ngày 24 tháng 11 năm 2011 Giáo viên: Nguyễn Thu Hồng A.Mục tiêu : Giúp HS : Kĩ năng nhân nhẩm 1 số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001... Kĩ năng nhân 2 số thập phân. B.Đồ dùng học tập: C.Hoạt động dạy học Nội dung các hoạt động dạy học Phương tiện I) KTBC HS làm bài: Tính 4,34 x 3,6 12,5 x 4,2 (Lớp làm nháp; 2HS làm bảng. Chữa bảng.Nêu cách nhân 2 số thập phân). 1HS nêu cách nhân nhẩm 1 số thập phân với 10; 100; 1000... II) Bài mới: HS làm bài tập. Bài 1: HS đọc SGK phần a. GV hỏi: Vị trí dấu phẩy thay đổi ntn? HS rút ra nhận xét. Nêu cách nhân nhẩm 1 số thập phân với 0,1; 0,01; 0;01... GV nhấn mạnh thao tác chuyển dấu phẩy sang trái. HS áp dụng nhẩm phần b. Bài 2: HS làm bài. 2HS làm bảng. Chữa bảng. HS làm tiếp bài 3. Đọc chữa bài 3.Lưu ý cách trả lời: Độ dài thật từ TP .HCM đến Phan Thiết là: 19,8 x 1000000 = 19800000 (cm) = 198 (km) GV hỏi: Nhắc lại về ý nghĩa của tỉ số 1: 1 000 000( 1cm trên bản đồ ứng với 1 000 000 cm = 10 km trên thực tế). III) Củng cố, tổng kết: GV cho HS nêu: - Qui tắc nhân nhẩm 1 số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001... Máy chiếu Rút kinh nghiệm ............................................................................................................................................... Trường TH Nguyễn Tri Phương Kế hoạch dạy học Môn toán – lớp 5 Bài :Luyện tập. Tiết 60 - Tuần 12. Ngày 25 tháng 11 năm 2011 Giáo viên: Nguyễn Thu Hồng A.Mục tiêu : Giúp HS : Kĩ năng nhân 2 số thập phân. Bước đầu nắm được t/c kết hợp của phép nhân các số thập phân. B.Đồ dùng học tập: Bảng phụ C.Hoạt động dạy học Nội dung các hoạt động dạy học Phương tiện I) KTBC 2HS chữa bảng bài 2; 3. 1HS nêu cách nhân nhẩm 1 số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001... GV nhận xét, đánh giá. II) Bài mới: HS làm bài tập. Bài 1: HS làm SGK phần a( Mỗi tổ làm 1 dòng). 2HS ghi bảng phụ. HS nêu tính chất kết hợp của phép nhân.HS đọc phần b( vài HS). HS làm vở phần b. 4 em làm bảng nhóm. Gắn bảng ,chữa bài nêu cách tính. Bài 2: HS làm bài vào vở. 2HS làm bảng. Chữa bảng. HS làm tiếp bài 3. 1 em làm lên bảng. Lớp nhận xét, chữa bài. III) Củng cố, tổng kết: GV cho HS nêu cách nhân 2 số thập phân. Nêu t/c kết hợp của phép nhân các số thập phân. Bảng phụ Rút kinh nghiệm ...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan 12.doc