Bài kiểm tra học kì I - Năm học 2008 - 2009

 3/ Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn : ( 3 điểm )

A/ a/ 1m2 2dm2 = 102 dm2 b/ 1m2 2dm2 = 12 dm2 c/ 1m2 2dm2 = 120 dm2

B/ Trong hình bên có số cặp đường thẳng song song là :

a/ 2 cặp b/3 cặp c/ 4 cặp

C/ Tìm x : x : 38 = 114

 a/ x = 76 b/ x = 4332 c/ x = 3

D/ 24 : ( 6 : 2 ) 24 : 6 : 2 Dấu cần điền vào là :

 a/ > b/ < c/ =

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1đ)

a) Trung bình cộng của 125,127 v 129 l 127 b) 2 phút 20 giây = 140giây

 

doc2 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 05/04/2016 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kì I - Năm học 2008 - 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T/H TÂN THIỆN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I- Năm học 2008-2009(KT lại) LỚP : 4. MÔN : TỐN -LỚP 4 TÊN HS:.. 1/ Đặt tính rồi tính : (3 điểm ) Điểm 402307 + 126150 679826 - 86438 4836 x 52 9670 : 27 ........................ .. . ... ........................ .. . ... ........................ .. . ... ........................ .. . ... 2/ Tính giá trị biểu thức (1đ) 873050 – ( 79829 – 6434 ) : 5 .. .. 3/ Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn : ( 3 điểm ) A/ a/ 1m2 2dm2 = 102 dm2 b/ 1m2 2dm2 = 12 dm2 c/ 1m2 2dm2 = 120 dm2 B/ Trong hình bên có số cặp đường thẳng song song là : a/ 2 cặp b/3 cặp c/ 4 cặp C/ Tìm x : x : 38 = 114 a/ x = 76 b/ x = 4332 c/ x = 3 D/ 24 : ( 6 : 2 ) 24 : 6 : 2 Dấu cần điền vào là : a/ > b/ < c/ = 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1đ) Trung bình cộng của 125,127 và 129 là 127 b) 2 phút 20 giây = 140giây 5/ Giải toán : Một hình chữ nhật cĩ chu vi là 124m, chiều rộng kém chiều dài 18m. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. (2đ) Giải :

File đính kèm:

  • docToan KT lai.doc