Bài giảng Tuần 14 - Tiết 28 - Bài tập

1. Kỹ năng

 Nhớ các hức đã học.

2. Thái độ

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên :

Giáo án, sách giáo khoa, bài tập.

Diễn giải và gợi mở, phát vấn và đặt vấn đề

 

doc3 trang | Chia sẻ: vivian | Ngày: 07/10/2015 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 14 - Tiết 28 - Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 14 Tiết : 28 Ngày soạn: 12/11/2013 BÀI TẬP I. MỤC TIÊU Kiến thức Cđng cè l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc: Thao tác khởi động word, quy tắc gõ văn bản trong word, gõ tiếng việt có dấu bằng 2 kiểu gõ VNI và Telex, cách thức lưu một văn bản mới, định dạng kí tự và định dạng đoạn văn. Kỹ năng Nhí l¹i các kiến thức đã học. Thái độ Häc sinh nghiªm tĩc, chĩ ý tiÕp thu bµi, cã tinh thÇn ph¸t biĨu x©y dùng bµi II. CHUẨN BỊ Chuẩn bị của Giáo viên : Giáo án, sách giáo khoa, bài tập. Diễn giải và gợi mở, phát vấn và đặt vấn đề Chuẩn bị của Học sinh : Sách giáo khoa, vở viết III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số học sinh Kiểm tra bài cũ Giảng bài mới : * Giới thiệu bài Để củng cố lại nội dung kiến thức trong học kì I, để hiểu rõ hơn về những kiến thức đã học và vân dụng những kiến thức vào làm các bài tập. Tiết học này các em sẽ tìm hiểu các bài tập. * Tiến trình bài dạy Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Bài tập 1 1. Bài tập 1: - C1: Nháy đúp vào biểu tượng Word trên màn hình Destop. - C2: Start à All program à Micro Soft Office à Micro Soft Office Word 2003 Yêu cầu HS nhắc lại thao tác khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word ít nhất bằng 2 cách - Nhớ lại kiến thức đã học, thảo luận, phát biểu và thực hành Hoạt động 2: Bài tập 2 2. Bài tập 2: - Các dấu ngắt câu : ; , . ? ! thì phải được đặt sát vào từ trước nó. Các dấu ngoặc và các dấu mở như ( [ { phải đặt sát vào từ trước nó. Giữa các từ phải có một kí tự trắng (Space bar) Gọi HS nhắc lại quy tắc gõ văn bản trong word - Nhớ lại kiến thức đã học, thảo luận, phát biểu Hoạt động 3: Bài tập 3 3. Bài tập 3: Kiểu VNI: Số Chữ 1 Sắc 2 Huyền 3 Hỏi 4 Ngã 5 Nặng 6 Â,Ê,Ô 7 Ơ, Ư 8 Ă 9 Đ Kiểu Telex: Chữ Chữ S Sắc F Huyền R Hỏi X Ngã J Nặng AA,EE,OO Â,Ê,Ô AW,OW,UW Ơ, Ư DD Đ Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Lộc Yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác hai kiểu gõ tiếng việt có dấu VNI và Telex - Nhớù lại kiến thức đã học, phát biểu và thực hành Hoạt động 4: Bài tập 4 4. Bài tập 4: Vào File --> Save --> Xuất hiện hộp thoại Save as + Save as: Chọn ổ đĩa hoặc thư mục chứa tệp tin cần lưu. + Fil name: Đặt tên tệp tin. Nháy Save lưu Yêu cầu HS trình bày cách lưu và thực hiện lưu một văn bản mới - Nhớù lại kiến thức đã học, phát biểu và thực hành Hoạt động 5: Bài tập 5 5. Bài tập 5: - Định dạng kí tự: + Chọn phông + Chọn kích thước +Chọn kiểu + Chọn màu - Định dạng đoạn văn: + Căn lề + Khoảng cách các dòng trong đoạn + Khoảng cách các đoạn + Thụt đầu dòng dòng đầu tiên trong đoạn + thụt đầu dòng cả đoạn Yêu cầu HS nhắc lại định dạng kí tự và định dạng đoạn văn, thực hành thao tác định dạng kí tự và định dạng đoạn văn - Nhớù lại kiến thức đã học, thảo luận, phát biểu và thực hành 4. Củng cố: - Hệ thống toàn bộ kiến thức 5 . Dặn dò - Xem bài và học bài trước chuẩn bị tiết sau kiểm tra. IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • doct51.doc
Giáo án liên quan