Bài giảng Toán Lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm

I-Ví dụ : Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 2823 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ Viết cỏc phõn số thành tỉ số phần trăm Kiểm tra bài cũ Thứ ba ngày 12 thỏng 12 năm 2013 Toỏn 2/ Nờu cỏch tỡm tỉ số phần trăm của hai số Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2013 Toán I-Ví dụ : Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường. Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 315 : 600 Ta có : 315 : 600 = 0,525 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5 % Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 52,5 % Thông thường ta viết gọn cách tính như sau : 315 : 600 = 0,525 = 52,5 % Giải toán về tỉ số phần trăm Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2013 Toán Bài giải Giải toán về tỉ số phần trăm Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là: 315 : 600 = 0,525 0,525 = 52,5% Đỏp số: 52,5% Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2013 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau: - Tìm thương của 315 và 600. - Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. Muốn tỡm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như thế nào? Ghi nhớ: Lưu ý: Tỉ số phần trăm đó mở rộng thờm a% với a là số thập phõn. Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2013 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm Bài toỏn: Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Bài giải Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là : 2,8 : 80 = 0,035 0,035 = 3,5 % Đáp số: 3,5 % Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2013 Toán Giải toỏn về tỉ số phần trăm Muốn tỡm phần trăm của hai số ta làm như thế nào? Muốn tỡm phần trăm của hai số ta làm như sau: -Tỡm thương của hai số. -Nhõn thương đú với 100 rồi viết thờm kớ hiệu % vào bờn phải số tỡm được. Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2013 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm II- Luyện tập: Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Mẫu : 0,57 = 57 % Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2013 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm II- Luyện tập: Bài 2: Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) : 19 và 30 ; b) 45 và 61; c) 1,2 và 26. Mẫu : 19 : 30 = 0,6333 … = 63,33 % Thứ ba ngày 12 thỏng 12 năm 2013 Toỏn Giải toán về tỉ số phần trăm Bài 3: (SGK) Tóm tắt: Lớp có : 25 học sinh Nữ : 13 học sinh Bài giải Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: 13 : 25 = 0,52 0,52 = 52 % Đáp số: 52 % Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp :…?

File đính kèm:

  • pptGIAI TOAN VE TI SO PHAN TRAM SON.ppt