Bài giảng Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6

Trường Tiểu học Đức Giang

Giáo viên : Hữu Thị Thuý

 

ppt14 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 09/04/2016 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 1E Trường Tiểu học Đức Giang3 + 1 + 1 = 5 – 2 – 2 = 2 + 2 + 0 = 514Kiểm tra bài cũ4 + 2 = 63 + 3 = 62 + 4 = 65 + 1 = 61 + 5 = 6To¸n: PhÐp céng trong ph¹m vi 6 To¸n: PhÐp céng trong ph¹m vi 6 5 + 1 = 6 6 1 + 5 = 4 + 2 = 6 6 2 + 4 = 3 + 3 = 6 51+24+33+15+42+06+Luyện tậpBài 1 : TínhBài làm512433152406++++++666666Bài 2: Tính4 + 2 =2 + 4 =5 + 1 =1 + 5 =5 + 0 =0 + 5 =Bài làm4 + 2 = 62 + 4 = 65 + 1 = 61 + 5 = 65 + 0 = 50 + 5 = 54 + 1 + 1 = Bµi 3. TÝnh :3 + 1 + 2 =5 + 1 + 0 =4 + 0 + 2 =Bài làm4 + 1 + 1 = 63 + 2 + 1 = 65 + 1 + 0 = 64 + 0 + 2 = 6556442+=6Bµi 4:a.24+=633+=6b.To¸n: PhÐp céng trong ph¹m vi 6 5 + 1 = 6 6 1 + 5 = 4 + 2 = 6 6 2 + 4 = 3 + 3 = 6 KÝnh chóc c¸c thÇy, c« gi¸o søc khoÎ - h¹nh phóc!

File đính kèm:

  • pptphep cong trong pham vi 6.ppt
Giáo án liên quan