Bài giảng Tập đọc tiết 11+12 : hoa ngọc lan

HS đọc trơn toàn bài: đọc đúng các tiếng có âm l, lân, lấp ló, n, nụ hoa,

 ngan ngát, khắp.

 - Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy , dấu chấm .

 - Ôn vần ăm ăp , tìm đợc tiếng , nói đợc câu chứa tiếng có vần ăm, ắp

 

doc70 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 774 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc tiết 11+12 : hoa ngọc lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhận xét giờ học. ________________________________________________________________________ Tuần 31 Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2012 Sinh hoạt tập thể Chào cờ toàn trường _____________________________ Tập đọc Ngưỡng cửa I Mục đích yêu cầu : - HS đọc trơn toàn bài : Ngưỡng cửa: Đọc đúng: ngưỡng cửa, nơi này, quen lúc nào. Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ và khổ thơ . - Ôn vần : ăc , ăt ,tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần ăc , ăt . - Hiểu nội dung bài : Ngưỡng cửa là thân quen với mọi người trong gia đình . - Ngưỡng cửa là nơi từ đó đứa trẻ bắt đầu đến trường và đi xa. II Đồ dùng dạy học : -Tranh trong SGK. III Các hoạt động dạy học : 1. KTBC : 3-5’ Tiết 1 - Đọc bài : Người bạn tốt : 2 HS 2. Bài mới : a, GTB : b, HD luyện đọc : 20-21’ + GV đọc mẫu L1 giọng tha thiết , trìu mến - nhắc HS đọc nhẩm theo. + GV HD HS dùng chì ghi thứ tự từng dòng thơ ? * Luyện đọc từ , tiếng : - GV viết bảng : ngưỡng -> HS phân tích tiếng ngưỡng : ng + ương + dấu ngã. - GV HD, đọc mẫu -> HS đọc cá nhân theo dãy. - GV viết bảng : nơi này , quen , lúc nào , nay : HD TTự *Luyện đọc câu : - d1, d2 : GV HD đọc đúng : nơi này d1 ngắt 1/3 :b d2 ngắt 1/4 + GV đọc mẫu - HS đọc cá nhân theo dãy . - d7, d8 : HD TTự : đọc dúng : lúc nào . - d9, d10 : HD TTự ................: nơi này . - d11, d12 ................................xa tắp. * Luyện đọc đoạn : - K1 : GV HD + đọc mẫu -> HS đọc theo dãy. - K2, K3 HD TTự. - Đọc nối tiếp 3 khổ thơ : 3 em ( 2, 3 lần ) * Luyện đọc cả bài : - GV HD qua cách đọc -> HS đọc cá nhân -> nhận xét , cho điểm . c. Ôn vần : 8-10' - HS đọc yêu cầu trong SGK . - Quan sát tranh - nói câu chứa tiếng có vần ăt, ăc . - HS nói GV và HS nhận xét . Tiết 2 1. Luyện đọc : 10 -12' - GV đọc mẫu. - HS đọc cá nhân : khổ 1 : 1dãy. khổ 2 : 1 dãy : khổ 3 : 1dãy - Đọc nối tiếp 2 khổ thơ : 2-3 lần - Đọc toàn bài : 3- 4em , nhận xét cho điểm . 2. Tìm hiểu nội dung bài : 8- 10' - HS đọc thầm khổ thơ1 - trả lời câu hỏi 1 : H? : + Ai dắt em bé đi men theo ngưỡng cửa ? + HS đọc thầm khổ thơ 2- 3 : trả lời câu hỏi 2 . H? : + Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu ? - GV đọc mẫu lần 2 : - HD đọc đúng : nơi này , lúc nào . ....3- 4HS đọc . * Học thuộc lòng bài thơ mà em thích : 1- 2 em 3. Luyện nói : 8- 10 em : HS quan sát tranh - nêu chủ đề luyện nói . H?: + Hằng ngày từ ngưỡng cửa nhà mình em đi những đâu ? Qua ngưỡng cửa bạn đi đến trường ,..... - Nhiều HS hỏi đáp theo chủ đề trên. 4 .Củng cố , dặn dò : 3-4 em : - Nhận xét chung giờ học . - Về nhà đọc lại bài, chuẩn bị bài: kể cho bé nghe. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ _________________________ Toán Tiết 121: luyện tập I.Mục tiêu: - H củng cố kỹ năng làm tính cộng trừ trong phạm vi 100. - Bước đầu nhận biết về tính chất giao hoán của phép cộng và mqh giữa 2 pt cộng, trừ. - Rèn luyện kỹ năng làm tính nhẩm (trong các trường hợp đơn giản) II. Chuẩn bị đồ dùng: - Đồ dùng phục vụ luyện tập III.Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra (5’) - Gọi H tính nhẩm nhanh kq mà GV đưa ra. HĐ2: Luyện tập (32') HDHS làm BT / 163. - Bài 1(7-9’): Vở + Yêu cầu: HS tự làm - GV chấm đ/s, nx. + KTchốt: Củng cố cách đặt tính và tính, Mqh giữaphép cộng và phép trừ. - Bài 2(7- 9’): SGK + 1 HS nêu y/c - Tự làm - Đổi chéo kt, nx. + KT chốt: QS mô hình, lựa chọn số tương ứng với từng pt đã cho. + DKSL:HS có thể viết số không tương ứngvới pt đã cho. - Bài 3(7-9’): Vở + Yêu cầu: Điền dấu ,= ? + HS tự làm - GV chấm đ/s, nx. + KT chốt: Hỏi: Bài này em phải làm theo mấy bước? Là những bước nào? ( GVchốt: Cách điền dấu đúng.) - Bài 4(6-8’): SGK + Yêu cầu: Đúng ghi đ, sai ghi s (theo mẫu) + HS tự làm bài - Đọc bài làm, nx. + KT chốt: Hỏi: Vì sao em điền s, vì sao điền đ? *HĐ3: Củng cố (3’) - Yêu cầu tìm 2 số biết lấy 2 số cộng với nhau bằng 53 và nếu lấy số lớn trừ số bé cũng được 53. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... _____________________________________________________________________ Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2012 Toán đồng hồ, thời gian I. Mục tiêu - H làm quen mặt đồng hồ. Biết đọc giờ đúng trên mặt đồng hồ. - Có biểu tượng ban đầu về thơi gian. II. Chuẩn bị đồ dùng: GV: - Mô hình mặt đồng hồ có kim ngắn, kim dài. HS: - Đồng hồ để bàn loại có 1 kim ngắn, 1 kim dài. - Viết đúng, đẹp chữ ghi, từ: dìu dắt, màu sắc, dòng nước, xanh mướt, cỡ chữ vừa nhỏ, đúng QT, k/c... II. Đồ dùng DH: - Chữ mẫu: Q, P. - Viết mẫu bài tập viết ở bảng lớp. III. Các hoạt động dạy học: a. HD tô chữ hoa(3-5’) - HS quan sát, nx: H’: Chữ Q hoa gồm mấy nét? Độ cao mấy dòng li? - GV nêu QT tô - thao tác bằng nét. - HS tô khan chữ Q hoa. * HD tương tự với chữ R. b. HD viết từ ứng dụng:4-6’ - HS nhận xét độ cao từ : màu sắc, dòng nước. - GVHD quy trình viết = con chữ, k/c, cách viết liền mạch , cách đưa bút. - HS viết b/c: màu sắc, dòng nước. c. HD viết vở(15- 17’): - 1HS đọc nd bài viết - GV nêu y/c. - GV nhắc nhở HS viết liền mạch các nét, con chữ, kc, cách TB từng loại trên vở. - HS quan sát vở mẫu. GVHD tư thế ngồi, cách cầm bút. - HS tô 1 dòng chữ Q hoa. * HDTTự với các chữ :R. + HDHS viết từ: dìu dắt. H’: Từ dìu dắt rộng mấy ô? - GVHDHS viết liền mạch các con chữ trong 1 chữ, cách trình bày. - HS viết từ: dìu dắt. - HDTTự với các từ còn lại. d. Chấm (5-7’): - Chấm : 8-10 em - n/x, tuyên dương bài viết đẹp. 3. Củng cố: - Nhận xét chung giờ học. - Dặn dò về nhà luyện viết tiếp phần về nhà. * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ____________________________ Chính tả Tiết 13 : Ngưỡng cửa I Mục đích yêu cầu : - HS chép lại chính xác khổ thơ cuối bài: Ngưỡng cửa. - Viết đúng: nơi này, lớp, tắp . Biết trình bày khổ thơ vào vở. - Viết hoa chữ cái đầu dòng. - Làm đúng các bài tập chính tả. Điền đúng g, gh. II Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ . III Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : 3-5' - HS viết bảng con: nhảy dây, thầy giáo. 2 .Bài mới : a, GTB : 1' b, HD tập chép : 30' - GV đọc mẫu khổ thơ : * HD viết chữ khó : 5- 7' + GV chọn trong bài tiếng, từ dễ lẫn viết lên bảng: nơi này, lớp, tắp. + HS phân tích tiếng: nơi = n + ơi ; nay = n + ay + HS đọc tiếng khó: 1- 2 em. + GV cho HS viết bảng con: nơi này, lớp, tắp. * HD chép vào vở : 13- 15' . + Nhận xét chính tả: khổ thơ gồm mấy dòng, mỗi dòng mấy chữ? + HD cách viết trình bày: Tên bài lùi 4 ô, khổ thơ lùi 3 ô. + HD HS cầm bút, ngồi..... + HS chép từng dòng theo lệnh thước bắt đầu, kết thúc. * Chấm, chữa : 5-7' - GV đọc cho HS soát toàn bài - HS soát bài -> ghi số lỗi ra lề vở. - Chữa lỗi xuống cuối bài viết. - GV chấm 7-9 bài nhận xét . * Bài tập chính tả : 3-5' : - HS nêu yêu cầu bài tập 2: Điền ăt , ăc. - HS quan sát tranh -> Điền vần ăt, ăc vào SGK -> 1 em làm bảng phụ -< GV chữa bài. - HS nêu yêu cầu bài tập 3: điền g, ngh -> HS làm vào SGK -> đọc lại, chữa bài. 3 .Củng cố, dặn dò: 1-2': -Nhận xét chung giờ học: * Rút kinh nghiệm sau giờ dạy : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sinh hoạt lớp. I.Mục đích yêu cầu - HS nắm được ưu, khuyết điểm của HS trong tuần qua về: học tập,đạo đức, thể dục vệ sinh. - Biết và thực hiện tốt kế hoạch tuần tới. II. Sinh hoạt lớp. 1.GV nhận xét tuần qua. * Ưu điểm : a, Học tập : - Có tiến bộ về toán :………………………….. - Đọc tương đối nhanh:........................................... - Chữ viết có tiến bộ : .............................................. - Hăng hái phát biểu xây dựng bài: …………………… b, Đạo đức: - HS ngoan biết nghe lời thầy cô,hạn chế nói tục ,tranh cãi nhau khi ra chơi. - Khen : ………………………... c, Thể dục vệ sinh: - Nền nếp ra vào lớp tốt.Thể dục buổi sáng và giữa giờ đều đặn . - 100% mặc đồng phục đi học.VS cá nhân tốt . - Khen:........................ * Khuyết điểm: - Đọc còn chậm và sai nhiều: ………………. - Tính toán chậm : …………………….. - VS CN chưa tốt: …………………….. 2. Phương hướng. - Tiếp tục duy trì nền nếp học tập: đi học đều, đúng giờ… . - Giữ gìn VSCN, trường,lớp sạch đẹp. - Không ăn quà vặt,chăm sóc bồn hoa cây cảnh. Sinh hoạt sao nhi đồng I. Mục đích yêu cầu : -Tổng kết đợt thi đua học tập chào mừng ngày 8/ 3. -Tuyên dơng , khen thởng những HS đạt thành tích cao trong đợt phát động học tốt 8/ 3. II .Phu trách sao điều hành : Sinh hoạt sao nhi đồng I Mục tiêu : - Phát động phong trào học tốt dành nhiều điểm cao chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. - Học những bài hát về đội TNNĐ. II. Phụ trách sao điều hành: ___________________________________ Hoạt động tập thể Sinh hoạt sao nhi đồng . - Kiểm tra công nhận đợt 1 của chương trình rèn luyện đội viên chủ đề đội TNTP. - Ghi giấy chứng nhận chương trình rèn luyện đội viên cho những em đạt yêu cầu

File đính kèm:

  • doctuan 27-29.doc
Giáo án liên quan