Bài giảng Môn:khoa học bài 1 con người cần gì để sống

Sau bài này học sinh biết:

-Nêu được những yếu tố mà con người cũng như các sinh vật khác cần để duy trì sự sống của mình.

-Kể ra một số điều kiện vật chất và tinh thầnh mà chỉ có con người mói cần trong cuộc sống.

 

doc136 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn:khoa học bài 1 con người cần gì để sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trình trên được gọi là quá trình trao đỗi chất. -Hs làm việc theo nhóm vẽ sơ đồ trao đổi chất ở động vật, nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ. -Các nhóm treo sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp. Củng cố: -Động vật thường xuyên lấy gì từ môi trường? -Động vật thường xuyên thải ra môi trường những gì? Dặn dò: Chuẩn bị bài sau, nhận xét tiết học. MÔN:KHOA HỌC BÀI 65 QUAN HỆ THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN I- MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh biết: -Kể ra mối quan hệ giữa vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. -Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình 130,131 SGK. -Giấy A 0,bút vẽ cho nhóm. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Bài cũ: -Thế nào là quá trình “Trao đổi chất ở động vật”? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu: Bài “Quan hệ thức ăn trong tự nhiên” Phát triển: Hoạt động 1:Trình bày mối quan hệ của thực vật đối với các yếu tố vô sinh trong tự nhiên -Yêu cầu hs quan sát hình 1 trang 130 SGK: +Kể tên những gì được vẽ trong hình. +Ý nghĩa của chiều mũi tên trong sơ đồ. -Thức ăn cuỉa cây ngô là gì? Từ đó cây ngô tao ra những chất gì nuôi cây? Kết luận: Chỉ có thực vật mới trực tiếp hấp thụ ánh sáng mặt trời và lấy các chất vô sinh như nước, khí các-bô-níc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi chính thực vật và sinh vật khác. Hoạt động 2: Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật -Thức ăn của châu chấu là gì? -Giữa cây ngô và châu chấu có quan hệ gì? -Thức ăn của ếch là gì? -Giữa ếch và châu chấu có quan hệ gì ? -Chia nhóm, phát giấy bút vẽ cho các nhóm. Kết luận: Sơ đồ(bằng chữ) sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia. -Để thể hiện mối quan hệ về thức ăn, người ta sử dụng các mũi tên: +Mũi tên xuất phát từ khí các-bô-níc và chỉ vào lá cây ngô tức là khí các-bô-níc được cây ngô hấp thu qua lá. +Mũi tên xuất phát từ nứơc, các chất khoáng và chỉ vào rễ của cây ngô cho biết các chất khoáng được cây ngô hấp thụ qua rễ. -Lá ngô. -Cây ngô là thức ăn của châu chấu. -Châu chấu. -Châu chấu là thức ăn của ếch. -Tiến hành vẽ sơ đồ thức ăn, sinh vật này là thức ăn cho sinh vật kia bằng chữ. -Đại diện các nhóm trình bày. Củng cố: Trình bày các sơ đồ của các nhóm và giải thích. Dặn dò: Chuẩn bị bài sau, nhận xét tiết học. MÔN:KHOA HỌC BÀI 66 CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN I- MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh biết: -Vẽ và trình bày mối quan hệ gữa bò và cỏ. -Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn trong tự nhiên. -Nêu định nghĩa về chuỗi thức ăn. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình 132,133 SGK. -Giấy A 0, bút vẽ cho nhóm. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Bài cũ: -Giữa cây ngô và châu chấu có quan hệ thế nào? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu: Bài “Chuỗi thức ăn trong tự nhiên” Phát triển: Hoạt động 1:Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật với nhau và giữa sinh vật với yếu tố vô sinh -Thức ăn của bò là gì? -Giữa bò và cỏ có quan hệ thế nào? -Phân bò phân huỷ thành chất gì cung cấp cho cỏ? -Giữa phân bò và cỏ có quan hệ thế nào? -Phát giấy bút vẽ cho các nhóm, yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ thức ăn bò cỏ. Kết luận: Sơ đồ bằng chữ. Hoạt động 2:Hình thành khái niệm chuỗi thức ăn -Hs làm việc theo cặp quan sát hình 2 trang 133 SGK: +Trước hết kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ. +Chỉ và nói mối quan hệ về thức ăn trong sơ đồ đó. -Giảng : trong sơ đồ trên, cỏ là thcứ ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo, xác chết cáo là thức ăn của nhóm vi khuẩn hoại sinh. Nhờ có nhóm vi khuẩn hoại sinh mà xác chết cáo trở thành những chất khoáng, vô cơ. Những chât khoáng này là thức ăn của cỏ và các loại cây khác. Kết luận: -Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là chuỗi thức ăn. -Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật. Thông qua chuỗi thức ăn, các yếu tố vô sinh và hữu sinh liên hệ mật thiết với nhau thành một chuỗi khép kín. -Cỏ. -Cỏ là thức ăn của bò. -Chất khoáng. -Phân bò là thức ăn của cỏ. -Vẽ sơ đồ thức ăn giữa bò và cỏ: Phân bò Cỏ Bò -Quan sát SGK và trả lời câu hỏi thoe gợi ý. -Gọi một số hs trả lời câu hỏi. Củng cố: -Chuỗi thức ăn là gì? Dặn dò: Chuẩn bị bài sau, nhận xét tiết học. MÔN:KHOA HỌC BÀI 67-68 ÔN TẬP: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT I- MỤC TIÊU: Củng cố và mở rộng hiểu biết mối quan hệ giữa sinh vật và sinh vật thông qua mối quan hệ thức ăn. Qua đó học sinh biết: -Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật. -Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình 134, 135, 136. 137 SGK. -Giấy A 0, bút cho cả nhóm. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Bài cũ: Chuỗi thức ăn là gì? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu: Bài “Ôn tập :Thực vật và động vật” Phát triển: Hoạt động 1:Thực hành về vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn -Yêu cầu hs tìm hiểu các hình trang 134, 135 SGK: mối quan hệ giữa các sinh vật bắt đầu từ sinh vật nào? -So với sơ đồ các bài trước m có nhận xét gì? -Nhận xét:trong sơ đồ này có nhiều mắt xích hơn: +Cây là thức ăn của nhiều loài vật khác nhau. Nhiều loài vật khác nhau lại là thức ăn của một số loài vật khác. +Trên thực tế, trong tự nhiên mối quan hệ về thức ăn giữa các sinh vật còn phức tạp hơn nhiều, tạo thành lưới thức ăn. Kết luận: Sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng va động vật sống hoang dã: Đại bàng Gà Cây lúa Rắn hổ mang Chuột đồng Cú mèo Hoạt động 2:Xác định vai trò của con người trong chuỗi thức ăn tự nhiên -Yêu cầu hs quan sát hình trang 136, 137 SGK: +Kể tên những hình vẽ trong sơ đồ. +Dựa vào hình trên nói về chuỗi thức ăn trong đó có con người. -Trong thực tế thức ăn của con người rất phong phú. Để đảm bảo đủ thức ăn cung cấp cho mình, con người đã tăng gia sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, một số người đã ăn thịt thú rừng hoặc sử dụng chúng vào việc khác. -Hiện tượng săn bắt thú rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì? -Điều gì xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt? -Chuỗi thức ăn là gì? -Nêu vai trò của thực vật trên trài đất/ Kết luận: -Con người cũng là một thành phần của tự nhiên. Vì vậy chúng ta phải có nghĩa vụ bảo vệ sự cân bằng trong tự nhiên. -Thực vật đóng vai trò cầu nối giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. Sự sống trên trái đất được bắt đầu tù thực vật. Bởi vậy, chúng ta cần phải bảo vệ môi trường nước, không khí, bảo vệ thực vật đặc biệt là bảo vệ rừng. -Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã bằng chữ. -Các nhóm treo sản phẩm và đại diện trình bày trứơc lớp. -Quan sát hình trang 136, 137 SGK. -Kể ra…….. -Các loài tảồ Cáà Người Cỏ à Bò à Người Củng cố: -Con người có vai trò thế nào trong chuỗi thức ăn? Dặn dò: Chuẩn bị bài sau, nhận xét tiết học. MÔN:KHOA HỌC BÀI 69-70 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh củng cố và mở rộng hiểu biếtvề: -Mối quan hệ biữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh. -Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất. -Kĩ năng phán đoán, giải thích qua một số bài tập vế nước, không khí, ánh sáng, nhiệt. -Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của nước, không khí trong đời sống. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Hình trang 138, 139, 140 SGK. -Giấy A 0, bút vẽ nhóm. -Phiếu câu hỏi. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Bài cũ: Con người có vai trò gì trong chuỗi thức ăn? Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt thì sao? Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu: Bài “Ôn tập và kiểm tra cuối năm” Phát triển: Hoạt động 1:Trò chơi”Ai nhanh, Ai đúng” -Cho các nhóm trình bày câu trả lời vào giấy A 4. -Nhận xét các nhóm. Hoạt động 2:Trả lời câu hỏi -Viết các câu hỏi ra phiếu yêu cầu hs bốc thăm và trả lời trước lớp. -Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 3:Thực hành Yêu cầu các nhóm nêu cách trả lời câu 1. -Câu 2 hướng dẫn hs chơi ghép phiếu thức ăn với phiếu vi-ta-min tương ứng. -Trả lời 3 câu hỏi vào giấy A 4, cử đại diện trình bày. -Bốc thăm và trả lời. Củng cố: Trò chơi “Thi nói về vai trò của không khí và nước trong đời sống”. Chia lớp thành hai đội, bắt thăm đội nào trả lời trước. Đội trả lời đúng sẽ được hỏi tiếp. Kết thcú trò chơi đội nào hỏi nhiều câu hỏi và trả lời đúng nhiều sẽ thắng. Dặn dò: nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau,

File đính kèm:

  • dockhoa.doc
Giáo án liên quan