Bài giảng Môn Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt)

- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

- Đơn vị lớn gấp lần đơn vị bé hơn tiếp liền .

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn tiếp liền?

 

 

ppt8 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/12/2014 | Lượt xem: 1866 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Toán Lớp 5 - Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên thực hiện: HỒ XUÂN TRÂN Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hùng Vương Phòng Giáo dục và Đào tạo Chư Pưh Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 Môn toán 1. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu tên các đơn vị trong bảng đơn vị đo diện tích? - Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền? km2, , , m2 , dm2 , cm2 , mm2 ha a - Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn tiếp liền? - Đơn vị lớn gấp lần đơn vị bé hơn tiếp liền . - Đơn vị bé bằng đơn vị lớn tiếp liền. 100 hm2 dam2 Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 -Hãy nêu tên các đơn vị đo thể tích đã được học ? 1. Kiểm tra bài cũ: - Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé tiếp liền ? - Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn tiếp liền ? Môn toán m3 , dm3 , cm3 - Đơn vị lớn gấp lần đơn vị bé tiếp liền . - Đơn vị bé bằng đơn vị lớn tiếp liền . 1000 Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 1. Kiểm tra bài cũ: Môn toán m3 dm3 cm3 Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) 100 Lớn bé - Đơn vị đo diện tích 100 100 100 100 100 Lớn bé -Đơn vị đo thể tích km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 Lớn bé Lớn bé 1000 1000 Bài 1: 8m2 5dm2... 8,05m2 8m2 5dm2... 8,5m2 8m2 5dm2... 8,005m2 7m3 5dm3... 7,005m3 7m3 5dm3... 7,5m3 2,94dm3... 2dm3 94cm3 ? 8,05m2 8,05m2 8,05m2 7,005m3 7,005m3 2,094dm3 8,05m2 7,005m3 Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 Môn toán Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài , chiều rộng bằng chiều dài. Trung bình cứ của thửa ruộng đó thu hoạch được thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc? trung bình : kg thóc 150m chiều dài: chiều rộng: Tóm tắt: ? 100m2 100m2 60kg 60kg thu: cả thửa ruộng tấn thóc. 150m Bài 2: SGK/trang 156 ?m Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 Môn toán Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) Bài 2: SGK/trang 156 trung bình 100m2: 60 kg thóc chiều dài: chiều rộng: Tóm tắt: cả thửa ruộng thu: ? tấn thóc. 150m ?m Chiều rộng của thửa ruộng đó là: 150 x = 100(m) 150 x 100 = 15000(m2) Bài giải: Diện tích của thửa ruộng đó là: 15000m2 gấp 100m2 số lần là: 15000 : 100 = 150(lần) Thửa ruộng đó thu hoạch đượcsố thóc là: 60 x 150 = 9000 (kg) Đổi 9000 kg = 9 tấn Đáp số: 9 tấn thóc Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 Môn toán Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) Bài 3.SGK/trang 156 Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết 80% thể tích của bể đang chứa nước . Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1l = 1dm3) 3m 2,5m 80% Tóm tắt chiều dài : chiều rộng: chiều cao: thể tích nước = 80% thể tích bể Trong bể có: ? lít nước 80% 4m 4m 4m 3m 3m 2,5m 2,5m Trong bể có: ? lít nước 1l = 1dm3 Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 Môn toán Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) Bài 3.SGK/trang 156 Tóm tắt chiều dài :4m chiều rộng:3m chiều cao:2,5m thể tích nước = 80% thể tích bể Trong bể có: ? Lít nước Bài giải: Thể tích của bể là: 4 x 3 x 2,5 = 30(m3) Thể tích nước chứa trong bể là: 30 x 80 : 100 = 24(m3) Số lít nước chứa trong bể là: 24m3= 24000dm3 = 24000 lít Đáp số: 24000 lít nước Thứ hai ngày 07 tháng 04 năm 2014 Môn toán Bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) Bài 1: 8m2 5dm2... 8,05m2 8m2 5dm2... 8,5m2 8m2 5dm2... 8,005m2 7m3 5dm3... 7,005m3 7m3 5dm3... 7,5m3 2,94dm3... 2dm3 94cm3 Chiều rộng của thửa ruộng đó là: 150 x = 100(m) 150 x 100 = 15000(m2) Bài giải: Diện tích của thửa ruộng đó là: 15000m2 gấp 100m2 số lần là: 15000 : 100 = 150(lần) Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là: 60 x 150 = 9000 (kg) Đổi 9000 kg = 9 tấn Đáp số: 9 tấn thóc Bài 2: Bài giải: Thể tích của bể là: 4 x 3 x 2,5 = 30(m3) Thể tích nước chứa trong bể là: 30 x 80 : 100 = 24(m3) Số lít nước chứa trong bể là: 24m3= 24000dm3 = 24000 lít Đáp số: 24000 lít nước Bài 3:

File đính kèm:

  • pptMon toan.ppt