Bài giảng môn Khoa học khối 5 - Sử dụng năng lượng điện

 Điện được sử dụng để chiếu sáng, đốt nóng,

 sưởi ấm, làm lạnh, truyền tin, chạy máy,

Chúng ta dùng điện trong học tập, lao động,

sản xuất, vui chơi giải trí, sinh hoạt hằng ngày

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Khoa học khối 5 - Sử dụng năng lượng điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng Giáo dục & Đào tạo Hương Thuỷ Trường Tiểu học Số 2 Phú BàiBài giảng Điện tửSỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN-KHOA HỌC LỚP 5GV: Nguyễn Ánh SángHội thi giáo viên giỏiKiÓm tra bµi cò1. Con ng­êi sö dụng năng l­îng giã vµo những viÖc gì ?Năng l­îng giã cã thÓ dïng ch¹y thuyÒn buåm, lµm quay tua-bin cña m¸y ph¸t ®iÖn,2. Con ng­êi sö dụng năng l­îng n­íc ch¶y vµo những viÖc gì ?Năng l­îng n­íc ch¶y th­êng dïng ®Ó chuyªn chë hµng ho¸ xu«i dßng n­íc; lµm quay b¸nh xe n­íc ®­a n­íc lªn cao; lµm quay tua-bin cña c¸c m¸y ph¸t ®iÖn ë nhµ m¸y thuû ®iÖn.Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012KHOA HỌC* Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện.Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012KHOA HỌCSỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆNthắp sángđốt nóngchạy máy* Trong đó loại nào dùng năng lượng điện để: Tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện: Tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện:Th¾p s¸ng§èt nãngCh¹y m¸yTrong c¸c lo¹i ®å dïng, m¸y mãc d­íi ®©y, ®å dïng nµo dïng năng l­îng ®iÖn ®Ó th¾p s¸ng, ®èt nãng, ch¹y m¸y ?đÌn tÝpđÌn pinđÌn ngñNåi c¬m ®iÖnBµn lµM¸y sÊy tãcTi viTñ l¹nhQu¹t ®iÖnđµiLap top M¸y tÝnh Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012KHOA HỌCSỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆNM¸y bơm Sử dụng năng lượng điện để truyền tinLàm lạnhMáy đo timMáy si ti ( chụp não)Nội soiMáy tập thể dụcSử dụng điện để khám, chữa bệnh và luyện tập sức khỏeThuû ®iÖn I-a -lyThuû ®iÖn Hoµ BìnhThuû ®iÖn S¬n LaThuû ®iÖn Th¸c BµMét sè nguồn điệnNhiÖt ®iÖn U«ng BÝNhiÖt ®iÖn Phó MüNhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©nNhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹iM¸y ph¸t ®iÖnPin¾c quyThứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012KHOA HỌCSỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN Điện được sử dụng để chiếu sáng, đốt nóng, sưởi ấm, làm lạnh, truyền tin, chạy máy, Chúng ta dùng điện trong học tập, lao động,sản xuất, vui chơi giải trí, sinh hoạt hằng ngày“ Ai nhanh, ai đúng?” Cách chơi: 3 đội tham gia chơi (mỗi đội 2 bạn). Trong thời gian 2 phút, đội nào ghi được nhiều đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện thì sẽ thắng cuộc.Bµi häcKÕt Thóc

File đính kèm:

  • pptSang nang luong dien.ppt