Bài giảng môn Khoa học khối 5 - Bài 28: Xi măng

Câu 1. Xi măng được làm từ vật liệu nào? Xi măng có tính chất gì?

Câu 2. Vữa xi măng do nguyên, vật liệu nào tạo thành? Nêu tính chất, công dụng của vữa xi măng?

Câu 3. Nêu cách bảo quản xi măng?

Câu 4. Kể tên các vật liệu tạo thành bê tông và bê tông cốt thép. Nêu tính chất, công dụng của bê tông và bê tông cốt thép?

 

ppt33 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Khoa học khối 5 - Bài 28: Xi măng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa häcBµi 28: Xi m¨ng1.C«ng dông cña xi m¨ngXi m¨ng dïng ®Ó trén v÷a x©y nhµ, l¸t ®­êng,x©ycÇu, ®Ëp n­ícNhµ m¸y xi m¨ng Hµ Giang, Tỉnh Hµ GiangC«ng ti xi m¨ng Hoµng Th¹ch, Tỉnh H¶i D­¬ngNhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, Tỉnh Thanh Ho¸Nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n, Tỉnh Hµ NamNhµ m¸y xi m¨ng H¶i Phßng Thµnh phè H¶i PhßngNhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Mai,Tỉnh NghÖ AnNhµ m¸y xi m¨ng Qu¶ng TrÞ TØnh Qu¶ng TrÞNhµ m¸y xi m¨ng Hµ Tiªn – Tỉnh Kiªn GiangNhµ m¸y xi m¨ng Hµ Giang, tØnh Hµ GiangNHÀ MÁY XI MĂNG BỈM SƠN, THANH HOÁNhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n, TØnh Hµ Nam Nhµ m¸y xi m¨ng Hµ Tiªn, tØnh Kiªn GiangNhà máy xi măng Lam ThạchNhà máy xi măng Hạ LongNhà máy xi măng Cẩm PhảKhoa häcBµi 28: Xi m¨ng1.C«ng dông cña xi m¨ng :Xi m¨ng dïng ®Ó trén v÷a x©y nhµ, l¸t ®­êng,x©ycÇu, x©y ®Ëp n­íc2. CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña xi m¨ng :Câu 2. Vữa xi măng do nguyên, vật liệu nào tạo thành? Nêu tính chất, công dụng của vữa xi măng?Câu 1. Xi măng được làm từ vật liệu nào? Xi măng có tính chất gì?Câu 4. Kể tên các vật liệu tạo thành bê tông và bê tông cốt thép. Nêu tính chất, công dụng của bê tông và bê tông cốt thép?Câu 3. Nêu cách bảo quản xi măng? Khoa häcBµi 28: Xi m¨ng1.C«ng dông cña xi m¨ng :Xi m¨ng dïng ®Ó trén v÷a x©y nhµ, l¸t ®­êng,x©ycÇu, x©y ®Ëp n­íc2. CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña xi m¨ng : Xi m¨ng ®­îc lµm tõ ®Êt sÐt, ®¸ v«i vµ mét sè chÊt kh¸c. Xi m¨ng cã mµu x¸m xanh(hoÆc n©u ®Êt,tr¾ng). Khi trén víi mét Ýt n­íc, xi m¨ng kh«ng tanmµ trë nªn dÎo vµ rÊt chãng bÞ kh«, kÕt thµnh t¶ng,cøng nh­ ®¸.Công trình đang xây dựngTrên công trườngCông trình thuỷ điệnCầu Mỹ ThuậnHầm đường bộ Hải VânSẢN PHẨM XI MĂNG CHỊU NƯỚC BIỂN XI MĂNG ACTIVE CÓ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CÁC NGUỒN Ô NHIỄM KHÍ THẢI (TỪ Ô TÔ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁC)Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.10101010101010101010543210CÂU HỎI 1Xi măng được làm từ những vật liệu nào?ĐÁP ÁNA) Đất sétD) Đất sét đá vôivà một sốchất khácB) Đá vôiC) Đất sét vàĐá vôiD) Đất sét đá vôivà một sốchất khác543210CÂU HỎI 2Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của xi măng khi được trộn với ít nước ?ĐÁP ÁNA) Hoà tan trongnướcD) Nhanh bị khô,kết thành tảng,cứng như đáB) Không tan trongnướcC) DẻoA) Hoà tan trongnước543210CÂU HỎI 3Màu nào dưới đây không phải là màu của xi măng?ĐÁP ÁNA) TrắngD) XanhB) Xám xanhC) Nâu đấtD) Xanh543210CÂU HỎI 4Xi măng trộn với cát và nước tạo thành gì?ĐÁP ÁNA) Bê tôngB) Bê tôngcốt thépC) Vữa xi măngC) Vữa xi măng543210CÂU HỎI 5Xi măng không được dùng trong công việc nào?ĐÁP ÁNA) Xây nhàB) Bón cho cây trồngC) Làm đườngB) Bón cho cây trồngD) Xây bồn hoa543210CÂU HỎI 6Xi măng trắng thường được dùng trong công việc nào?ĐÁP ÁNA) Xây nhàB) Trát tườngC) Lát gạch hoa, gắn kết các loại gốm sứxây dựngC) Lát gạch hoa, gắn kết các loại gốm sứxây dựngD) Đổ bê tông543210CÂU HỎI 7Bê tông được tạo ra từ những vật liệu nào?ĐÁP ÁNA) Xi măng trộnvới cát và nướcB) Xi măng, cát, sỏitrộn đều với nướcC) Xi măng, cát, sỏitrộn đều với nước rồi đổ vào các khuôn có cốt thépB) Xi măng, cát, sỏitrộn đều với nước Khoa häcBµi 28: Xi m¨ng1.C«ng dông cña xi m¨ng :Xi m¨ng dïng ®Ó trén v÷a x©y nhµ, l¸t ®­êng,x©ycÇu, x©y ®Ëp n­íc2. CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña xi m¨ng : Xi m¨ng ®­îc lµm tõ ®Êt sÐt, ®¸ v«i vµ mét sè chÊt kh¸c. Xi m¨ng cã mµu x¸m xanh(hoÆc n©u ®Êt,tr¾ng). Khi trén víi mét Ýt n­íc, xi m¨ng kh«ng tanmµ trë nªn dÎo vµ rÊt chãng bÞ kh«, kÕt thµnh t¶ng,cøng nh­ ®¸.

File đính kèm:

  • pptXI MANG.ppt