Bài giảng luyện tập toán bài : ôn luyện số có sáu chữ số.(tiết 3 )

Củng cố lại kiến thức đã học về số có sáu chữ số: thứ tự số của các số có sáu chữ số., vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp, giá trị của từng chữ số theo vị trí của số.

-Củng cố cách sắp xếp số theo thứ tự lớn dần và ngược lại một cách thành thạo.

- Rèn kĩ năng làm bài đúng chính xác, nhanh và trình bày sạch sẽ.

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 24/10/2014 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng luyện tập toán bài : ôn luyện số có sáu chữ số.(tiết 3 ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 2005. LUYỆN TẬP TOÁN:( TC) BÀI : ÔN LUYỆN SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ.(tiết 3 ) Lớp: 4/ I-Mục tiêu: - Củng cố lại kiến thức đã học về số có sáu chữ số: thứ tự số của các số có sáu chữ số., vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp, giá trị của từng chữ số theo vị trí của số. -Củng cố cách sắp xếp số theo thứ tự lớn dần và ngược lại một cách thành thạo. - Rèn kĩ năng làm bài đúng chính xác, nhanh và trình bày sạch sẽ. II-Ôn tập: Bài tập 1: Viết và đọc các số, biết số đó gồm: -6 trăm nghìn, 1 chục nghìn ,8 trăm ,7 chuc và 3 đơn vị: ( Đáp án: 610 873.) -9 trăm nghìn , 4vạn ,6 trăm và 9 chục: 900 : (Đáp án: 900 040 690) -5 trăm nghìn, 4 chục nghìn và 2 đơn vị . (Đáp án : 540 002 ) -40 vạn 3 trăm 6 chục và 9 đợn vị . (Đáo án: 400 369: Bài tâp 2:Viết 4 số có sáu chữ số, mỗi số: : a-Đều có sáu chữ số 4, 7 ,3 ,9, 4 ,0. ( Đáp án : 473 940,743 940 ,347 940,947 340) b-Đều có sáu chữ số 0, 1 ,3 , 5 ,4 ,8 (Đáp án : 103 548, 135 480, 845 301, 458 013) Bài tập 3 :Sắp xếp các số trong bài tập 2 theo thứ tự tăng dần: (Đáp án : 347 940, 473 940, 7439 40, 947 340.) 103 548, 135 480, 458 013, 845 310) Bài tập 4: Viết các số có sáu chữ số lớn nhất từ các chữ số sau: a. 2, 4, 5, 1, 7, 0. (Đáp án: 754 210) b. 5, 1, 0, 7, 2, 3. (Đáp án: 753 210) Bài tập 5: Điền giá trị của chữ số vào ô trống: Giá trị của chữ số 8 796581 867320 584021 976835 80 800 000 80 000 800

File đính kèm:

  • docONLUYE~1T2.DOC