Bài giảng luyện tập môn toán tuần 17

Giúp HS củng cố về phép cộng và trừ trong phạm vi 10 .

- Biết so sánh , viết các số trong phạm vi 10 .

- HS nêu được bài toán và viết phép tính thích hợp.

II. Đồ dùng dạy học :

 1. GV : Bộ đồ dùng dạy toán 1 .

 2. HS : Bộ TH toán 1 vở BTT

 

doc11 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng luyện tập môn toán tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u cầu - Làm bài tập vào vở - HS nêu kết quả : chùm vải , vầng trăng , con nhím . - HS nêu yêu cầu - HS thực hiện viết 1 dòng nhóm lửa , hương thơm . Toỏn SGK: 46, SGV: 87 ễn tập I. Mục tiêu : - Giúp HS củng cố về phép cộng và trừ trong phạm vi 10 . - Biết số lớn nhất , bé nhất trong dãy số đã cho - HS nêu được bài toán và viết phép tính thích hợp điền vào ô trống II. Các HĐ dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Luyện tập: các phép tính cộng trừ đã học Tìm và so sánh các số ; Nêu bài toán và viết phép tính thích hợp vào ô trống . a. HĐ1 : bài 1 * GVcho HS thực trên thanh cài : 10 - 3 = … 10 - 5 = … 10 - 6 = … 8 + 2 = … b. HĐ 2 : bài 2 **Khoanh tròn vào số : - Lớn nhất : 6 , 8 , 2 , 9 , 4 - Bé nhất : 5 , 2 , 9 , 1 , 8 c. HĐ 3: bài 3 *GV nêu tóm tắt bài toán : a. Có : 10 quả cam Cho : 4 quả Còn : …quả? - Cho HS nêu tóm tắt – giải vào vở - đổi vở chữa bài . - GV nhận xét . b. An có : 4 hòn bi Lan có : 3 hòn bi Cả hai bạn có : …hòn bi ? - GV nhận xét . - HS đọc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 - nhận xét - Thực hiện vào thanh cài . - Nêu kết quả : 7 , 5 , 4 , 10 - Làm bài vào vở . - Đổi vở chữa bài cho nhau – nhận xét - Nêu kết quả : số lớn nhất (9) .Số bé nhất : ( 1) - Nêu tóm tắt bài toán - Viết phép tính thích hợp 10 - 4 = 6 - Nêu kết quả - nhận xét . - Nêu tóm tắt - Viết phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 - Nêu kết quả - nhận xét Tuần 18: (Từ 28/12 đến 01/01/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Hai Toỏn TV ễn: Luyện tập ễn: it - iờt Tư Toỏn TV Luyện tập điểm, đoạn thẳng ễn bài: uụt , ươt Sỏu HĐTT TV Toỏn Sinh hoạt tập thể ễn: Bài ụn tập ễn: Một chục, tia số T. việt SGK: 46, SGV: 87 Thứ hai ngày 28 thỏng 12 năm 2009 Ôn bài 73 : it - iêt I. Mục tiêu : - Học sinh đọc và viết được:it – iêt . - Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK . - Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định tổ chức : 2.Ôn : it - iêt a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài - Cho HS đọc thầm 1 lần . - Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc. - Cho HS đọc cá nhân bài đọc - HD HS đọc tiếp sức . b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con - Cho HS viết vào bảng con : it – iêt - Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm c. Hoạt động 3: Làm BT trong BTTV: * Bài tập 1 : Nối - Cho HS nêu yêu cầu . - Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 . - HD HS nối với từ thích hợp . - Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả . * Bài tập 2: - GV cho HS nêu yêu cầu - Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV . - Cho HS nêu kết quả - nhận xét . * Bài tập 3:viết - Cho HS nêu yêu cầu . - HD 1 dòng : đông nghịt , hiểu biết - GV nhận xét giờ . - Dặn dò : về nhà ôn lại bài . - HS hát 1 bài - Đọc : it - iêt - Mở SGK - Đọc thầm 1 lần . - Cả lớp đọc đồng thanh - Thi đọc cá nhân – nhận xét . - Thi đọc tiếp sức – nhận xét . - Viết vào bảng con :it – iêt - Nhận xét bài của nhau . - Nêu yêu cầu - Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối - Nêu kết quả : Bà mẹ Việt Nam anh hùng , cánh quạt quay tít , mùa thu tiết trời mát mẻ. - Nêu yêu cầu - Làm bài tập vào vở - Nêu kết quả : bịt mắt , bàn viết , đàn vịt - Nêu yêu cầu - Thực hiện viết 1 dòng : đông nghịt , hiểu biết. Toỏn SGK: 46, SGV: 87 ễN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : - Giúp HS củng cố về số lượng trong phạm vi 10 . - Biết viết các số từ 0 đến 10 và nhận biết được các hình đã học . II. Các HĐ dạy học chủ yếu : Thầy Trò - Cho HS nêu lại yêu cầu bài 1 : - cho 2 HS cùng lên bảng chữa . * bài 2 : GV kẻ bảng cho HS - HS lên bảng chữa bài . * Bài 3 : - cho HS thực hiện trên thanh cài . - cho HS nhận xét bài của nhau - nhận xét . * Bài 4 : GV vẽ hình lên bảng - cho HS lên bảng chỉ các hình tam giác - chữa bài cho HS . - Nêu lại kết quả : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 , 9, 10 - Các hình em đã học là : hình vuông , hình tròn , hình tam giác . - Nhận xét - thực hiện – nhận xét - thực hiện vào thanh cài . - chữa bài - nhận xét - Có 5 hình tam giác và có 2 hình vuông 4. Các HĐ nối tiếp : a. Trò chơi : Thi đọc các số trong phạm vi 10 . b . GV nhận xét giờ . c.dặn dò : về nhà ôn lại bài . ………………………………………….. Thứ tư ngày 30 thỏng 12 năm 2009 Ôn bài 74 : uôt , ươt I. Mục tiêu : - Học sinh đọc và viết được: uôt – ươt . - Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK - Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò .Ôn : uôt – ươt a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài - Cho HS đọc thầm 1 lần . - Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc. - Cho HS đọc cá nhân bài đọc - HD HS đọc tiếp sức . b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con - Cho HS viết vào bảng con : uôt – ươt - Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm - Nhận xét . c. Hoạt động 3: Làm BT trongBTTV: * Bài tập 1 : Nối - Cho HS nêu yêu cầu . - Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 . - HD HS nối với từ thích hợp . - Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả . * Bài tập 2: - GV cho HS nêu yêu cầu - Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV . - Cho HS nêu kết quả - nhận xét . * Bài tập 3:viết - Cho HS nêu yêu cầu . - HD 1 dòng :trắng muốt , ẩm ướt - Đọc : uôt – ươt - Mở SGK - Đọc thầm 1 lần . - Cả lớp đọc đồng thanh - Thi đọc cá nhân – nhận xét . - Thi đọc tiếp sức – nhận xét . - Viết vào bảng con : uôt – ươt - Nhận xét bài của nhau . - Nêu yêu cầu - Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối - Nêu kết quả : Ruộng mạ xanh mướt , vận động viên vượt chướng ngại vật, cụ già ngồi vuốt râu - Nêu yêu cầu - Làm bài tập vào vở - Nêu kết quả Trượt băng , máy tuốt lúa , lần lượt - Nêu yêu cầu - Thực hiện viết 1 dòng : trắng muốt , ẩm ướt 3. Hoạt động nối tiếp : - GV nhận xét giờ . - Dặn dò : về nhà ôn lại bài . ………………………………………………………………. Luyện tập : Điểm , đoạn thẳng . I. Mục tiêu : - Giúp HS : nhận biết được ( điểm , đoạn thẳng ) - Biết kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm . - Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng . II. Các HĐ dạy học chủ yếu : Thầy Trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : - GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3. Bài mới : a. HĐ1 : Giới thiệu ( điểm ,đoạn thẳng ): - Cho HS quan sát hình trong SGK và GT điểm A , B và cách đọc - Vẽ 2 điểm lên bảng cho HS đọc và lấy thước nối 2 điểm lại và nói : ta có đoạn thẳng AB . b. HĐ2 : GT cách vẽ đoạn thẳng - GT dụng cụ vẽ đoạn thẳng ( thước kẻ)- GV HD vẽ : * Dùng bút chấm 1 điểm sau đó chấm 1 điểm nữa , đặt tên cho đoạn thẳng . - Đặt mép thước qua điểm Avà điểm B rồi dùng tay trái tì lên mặt giấy tại điểm A cho đầu bút trượt từ điểm A đến điểm B. - GV QS giúp đỡ em còn lúng túng c. HĐ3 : Thực hành : - Bài tập 1 , 2 (95) - cho HS nêu yêu cầu bài toán - cho HS thực hành vào SGK . - nhận xét - nêu kết quả . - Bài tập 3: Cho HS nêu yêu cầu rồi vẽ đoạn thẳng. - HS hát 1 bài - mở sự chuẩn bị của mình - quan sát hình trong SGK - đọc : điểm A, điểm B - Đoạn thẳng AB - đọc - nhận xét . - lấy thước . - chấm 1 điểm rồi chấm thêm 1 điểm nữa. Đặt tên cho đoạn thẳng - nêu : đoạn thẳng AB, CD, MN… - thực hiện trên giấy nháp - đổi vở chữa bài – nhận xét - nêu yêu cầu - thực hiện đọc tên các điểm - nối các điểm để tạo thành đoạn thẳng - Đổi vở chữa bài cho nhau . 4. Các HĐ nối tiếp :a. GV gọi HS đứng tại chỗ đọc tên các điểm 3 đoạn thẳng . b. GV nhận xét giờ. c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . ................................................................ Thứ sỏu ngày 01 thỏng 1 năm 2010 Ôn bài 75 : Ôn tập I. Mục tiêu : - Học sinh đọc và viết được các vần kết thúc bằng t . - Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK. - Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt - Giáo dục học sinh có ý thức học tập bộ môn . II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.ổn định tổ chức : 2.Ôn : các vần kết thúc bằng t a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài - Cho HS đọc thầm 1 lần . - Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc. - Cho HS đọc cá nhân bài đọc - HD HS đọc tiếp sức . - Nhận xét . b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con - Cho HS viết vào bảng con : ut – ưt – et - êt… - Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm - Nhận xét . c. Hoạt động 3: Làm BT trong BTTV: * Bài tập 1 : Nối - Cho HS nêu yêu cầu . - Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 . - HD HS nối với từ thích hợp . - Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả . * Bài tập 2: - GV cho HS nêu yêu cầu - Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV . - Cho HS nêu kết quả - nhận xét . * Bài tập 3:viết - Cho HS nêu yêu cầu . - HD HS viết 1 dòng : cháu chắt , thật thà - HS hát 1 bài - Đọc các vần có kết thúc bằng t - Mở SGK - Đọc thầm 1 lần . - Cả lớp đọc đồng thanh - Thi đọc cá nhân – nhận xét . - Thi đọc tiếp sức – nhận xét . - Viết vào bảng con : et - êt , ut – it – ưt … - Nhận xét bài của nhau . - Nêu yêu cầu - Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối - Nêu kết quả : Cô bé mải miết làm bài , ngày chủ nhật mà mẹ vẫn bận rộn - Nêu yêu cầu - Làm bài tập vào vở - Nêu kết quả : phất cờ , gặt lúa , máy say xát . - Nêu yêu cầu - Thực hiện viết 1 dòng : cháu chắt , thật thà 3. Hoạt động nối tiếp : - GV nhận xét giờ . - Tuyên dương em có ý thức học tốt . - Dặn dò : về nhà ôn lại bài . …………………………………………………… ễN: Một chục, tia số I. Mục tiêu : - Giúp HS : nhận biết 10 đơn vị là 1 chục . - Nhận, đọc và ghi số trên tia số II. Các HĐ dạy học chủ yếu : Thầy Trò Thực hành . * Bài 1 , 2, 3 ( 100 ) - SGK . - HS nêu yêu cầu bài toán . - GV cho HS làm bài vào SGK . Các HĐ nối tiếp : a.Cho HS nêu : 10 còn gọi là một chục .Trên tia số có vạch và điểm gốc. 2. b.GV nhận xét c. Dặn dò : Về nhà ôn lại bài - Quan sát trên bảng . - HS nêu - nhận xét - Nhiều em nhắc lại - nhận xét . - Nêu yêu cầu từng bài. - Làm bài vào SGK Tuần 19: (Từ 11/1 đến 15/01/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Hai Toỏn TV ễn: ễn: Tư Toỏn TV ễn bài: Sỏu HĐTT TV Toỏn Sinh hoạt tập thể ễn: Bài ụn tập ễn: Một chục, tia số

File đính kèm:

  • docGA chieu Tuan 1718.doc
Giáo án liên quan