Bài giảng Kỹ Thuật Bài 1: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu(Tiết1)

HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.

- Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ.

- Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động.

 

doc22 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 764 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ Thuật Bài 1: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu(Tiết1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 phần ghi nhớ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - HS tập khâu đột thưa trên giấy ô ly với điểm cách đều 1 ô trên đường dấu. - NX bài của HS. C. Tổng kết - dặn dò - GV nhận xét đánh giá chung tiết học. - Dặn dò: về nhà học và thực hành 3' 1' 29' 2' - 2 HS trả lời. - NX bổ sung. - HS quan sát và NX. - 2-3 em nhắc lại ghi nhớ SGK. - HS quan sát - Đọc nội dung mục 2 - HS quan sát. - GV và HS khác quan sát, NX. - 3 HS đọc. - HS thực hành Kỹ Thuật Tiết 9: Khâu đột thưa (tiết 2) I. Mục tiêu: - HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đợt thưa. - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu. - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh quy trình khâu mũi khâu đột thưa. - Mẫu khâu đột thưa trên bìa bằng len(sợi). - Vật liệu: vải, len( sợi), kim, kéo, thước, phân vạch. III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy T Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: - Nêu quy trình khâu đột thưa? - Nhận xét cho điểm. B. Bài mới: 1 - Giới thiệu bài: 2 - Các hoạt động: *HĐ1: HS thực hành khâu đột thưa. - Hs nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác khâu đột thưa. - GV nhận xét và củng cố kĩ thuật theo 2 bước + Bước1: vạch dấu đường khâu + Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu. _ Chú ý: Không rút chỉ chặt quá hoặc lỏng quá. - GV uốn nắn thao tác cho những Hs còn lúng túng. *HĐ2: Đánh giá kết quả học tập của HS - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm. - HS tự đánh giá các sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên. - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS . C. Tổng kết - dặn dò - GV nhận xét sự chuẩn bị và tinh thần học tập của HS. - Dặn dò: về nhà học và thực hành 3' 1' 29' 2' - 2 HS trả lời. - HS khác NX bổ sung. - HS nhắc lại - NX bổ sung. - HS thực hành khâu. - HS trưng bày. - HS đánh giá sản phẩm. Kỹ Thuật Tiết 10: Khâu đột mau(tiết1) I. Mục tiêu: - HS biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đợt mau. - Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu. - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh quy trình khâu mũi khâu đột mau. - Mẫu khâu đột mau trên bìa bằng len(sợi). - Vật liệu: vải, kim chỉ, thước, phân vạch. III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy T Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: - Nêu quy trình khâu đột thưa ? - Nhận xét cho điểm. B. Bài mới: 1 - Giới thiệu bài: 2 - Các hoạt động: *HĐ1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. - GV giới thiệu mẫu khâu đột mau, hướng dẫn HS quan sát các múi khâu cả mặt phải, mặt trái, kết hợp quan sát hình 1a, b SGK. - Đặc điểm của mũi khâu đột mau. - GV giới thiệu đường may bằng máy và cho HS so sánh đườngkhâu đột thưa và đường may bằng máy may. - NX câu trả lời của HS và kết luân: + ở mặt phải đường khâu: Các mũi khâu đột mau dài bằng nhau và lỗi liên tiếp nhau giống như các mũi may bằng máy khâu. ở mặt trái mũi khâu sau lẫn nên 1/2 mũi khâu trước. - HS rút ra khái niệm khâu đột mau. - HS nêu ứng dụng của mũi khâu đột mau: + KHâu được đường khâu chắc và bền *HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật - GV treo tranh quy trình khâu đột thưa và quy trình khâu đột mau - HS quan sát nhận xét.. - Hướng dẫn HS quan sát hình 2, 3a, 3b, 3c SGK để nêu quy trình khâu. - GV hướng dẫn thao tác: Mũi thứ nhất, thứ hai như cách hướng dẫn khâu đột thưa... HS khâu mũi 3,4. - NX và đồng thời hoạt động cách kết thúc mũi khâu cuối. - HDHS cần lưu ý một số điểm sau: + Khâu theo chiều từ phải sang trái. + Khâu đột mau được thực hiện theo quy tắc" lùi 1 tiến 2" + Khâu theo đúng đường vạch dấu. + Không rút chỉ chặt quá.. - Gọi HS đọc phần ghi nhớ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - HS tập khâu đột mau trên giấy ô ly với điểm cách đều 1 ô trên đường dấu. - NX bài của HS. C. Tổng kết - dặn dò - GV nhận xét đánh giá chung tiết học. - Dặn dò: về nhà học và thực hành 3' 1' 29' 2' - 2 HS trả lời. - NX bổ sung. - HS quan sát và NX mẫu. - HS nêu. - 2-5 em nhắc lại ghi nhớ SGK. - HS nêu nhận xét bổ sung. - HS quan sát - Đọc nội dung mục 2 - HS quan sát. - GV và HS khác quan sát, NX. - 3 - 5 HS đọc. - HS thực hành Kỹ Thuật Tiết 11: Khâu đột mau(tiết 2) I. Mục tiêu: - HS biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đợt mau. - Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu. - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh quy trình khâu mũi khâu đột mau. - Mẫu khâu đột mau trên bìa bằng len(sợi). - Vật liệu: vải, kim chỉ, thước, phân vạch. III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy T Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: - Nêu quy trình khâu đột mau? - Nhận xét cho điểm. B. Bài mới: 1 - Giới thiệu bài: 2 - Các hoạt động: *HĐ1: HS thực hành khâu đột mau. - Gọi HS nêu nội dùng phần ghi nhớ và thực hiện thao tác khâu 3- 4 mũi khâu đột mau. - GV nhận xét và hệ thống lại các bước: + Bước1 :Vạch dấu đường khâu. + Bước 2: Khâu các mũi khâu theo đường vạch dấu. - Một số chú ý khi khâu... - GV kiểm tra sự chuẩn bị nêu yêu cầu thời gian thực hành. - HS thực hành. *HĐ2: Đánh giá kết quả học tập của HS. - GV cho HS trưng bày sản phẩm. + GV nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: - Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu. - Các mũi khâu tương đối bằng nhau và khít nhau. - Đường khâu thẳng. - Hoàn thành đúng thời gian. - HS đánh giá sản phẩm - GV nhận xét đánh giá kết quả của HS . 3. Tổng kết - dặn dò - GV nhận xét đánh giá chung tiết học. - Dặn dò: về nhà học và thực hành 3' 1' 29' 2' - 2 HS trả lời. - NX bổ sung. - 2HS nhắc lại. - HS thực hành . - HS trưng bày sản phẩm . -HS đánh giá sản phẩm của mình và của bạn . Kỹ Thuật Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột (tiết1) I. Mục tiêu: - HS biết gấp mép vải và khâu đường viền gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. - Gấp được mép vải và khâu viền được gấp mép vải bằng mũi khâu đột đúng quy trình kĩ thuật. - HS yêu thích sản phẩm mình làm được. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột. - Vải, kim chỉ, kéo, thước, phấn... III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy T Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: - Nêu quy trình khâu đột mau ? - Nhận xét cho điểm. B. Bài mới: 1 - Giới thiệu bài: 2 - Các hoạt động: *HĐ1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. - GV giới thiệu mẫu, hướng dẫn HS quan sát nhận xét đường gấp mép vải và đường khâu viền trên mẫu. - Mép vải được gấp 2lần, đường gấp mép ở mặt trái của mảnh vải và được khâu bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. Đường khâu được thực hiện ở mặt phải mảnh vải. - GV nhận xét và tóm tắt đặc điểm đường khâu viền gấp mép vải. *HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật - GV hướng dẫn HS quan sát hình 1,2,3SGK để nêu quy trình. - HS nêu các bước thực hiện. + HS đọc nội dung của mục 1 - Gọi HS thực hiện thao tác vạch 2 đường dấu lên mảnh vải... - Một HS thực hiện thao tác gấp mép vải. - GV NX thao tác của HS. - GV hướng dẫn thao tác. + Hướng dẫn HS kết hợp đọc ND mục 2,3 thực hiện các thao tác khâu viền đường gấp mép bằng mũi khâu đột. - NX chung và hướng dẫn khâu lược, khâu viền... có thể khâu đột mau hoặc đột thưa tuỳ HS. - HS đọc ghi nhớ. - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - HS có thể thực hành vạch dấu, gấp mép vải theo đường vạch dấu. C. Tổng kết - dặn dò - GV nhận xét đánh giá chung tiết học. - Dặn dò: về nhà học và thực hành 3' 1' 29' 2' - HS trả lời. - NX bổ sung. - HS NX. - HS trả lời. - HS quan sát. - HS đọc - HS thao tác mẫu. - HS đọc NX. - HS đọc. - HS thực hành Kỹ Thuật Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột (tiết2) I. Mục tiêu: - HS biết gấp mép vải và khâu đường viền gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. - Gấp được mép vải và khâu viền được gấp mép vải bằng mũi khâu đột đúng quy trình kĩ thuật. - HS yêu thích sản phẩm mình làm được. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột. - Vải, kim chỉ, kéo, thước, phấn... III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: - Nêu quy trình khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột ? - Nhận xét cho điểm. B. Bài mới: 1 - Giới thiệu bài: 2 - Các hoạt động: GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. GV nhận xét, tuyên dương C. Tổng kết - dặn dò - GV nhận xét đánh giá chung tiết học. - Dặn dò: về nhà học và thực hành - HS trả lời. - NX bổ sung. HS thực hành HS trưng bày sản phẩm, nhận xét, bình chọn sản phẩm đẹp. Kỹ Thuật Cắt, khâu túi dây (Tiết 1) I. Mục tiâu: HS biết cách cắt, khâu túi dây Cắt, khâu được túi dây. Yêu thích sản phẩm mình làm được. II. Đồ dùng: Mẫu túi vải dây. Vật liệu: Mảnh vải màu, chỉ khâu và một đoạn len, kim khâu, kéo cắt vải, thước, phấn vạch, kim băng nhỏ hoặc cặp tăm. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Tiết 1. * Hướng dẫn quan sát, nhận xét mẫu. GV nhận xét, kết luận. * Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: GV hướng dẫn và thao tác mẫu: Chú ý: + Trước khi cắt cần vuốt phẳng mặt vải, đánh dấu điểm, kẻ nối các điểm. Cắt theo đúng đường vạch dấu. + Khâu viền các đường gấp mép tạo nẹp lồng dây trước, khâu ghép hai mép vải ở phần thân túi sau. Nên khâu bằng chỉ đôi và khâu bằng mũi khâu đột thưa. HS quan sát và nhận xét. HS quan sát thao tác của GV và làm theo. Kỹ Thuật Cắt, khâu túi dây (Tiết 2) I. Mục tiâu: HS biết cách cắt, khâu túi dây Cắt, khâu được túi dây. Yêu thích sản phẩm mình làm được. II. Đồ dùng: Mẫu túi vải dây. Vật liệu: Mảnh vải màu, chỉ khâu và một đoạn len, kim khâu, kéo cắt vải, thước, phấn vạch, kim băng nhỏ hoặc cặp tăm. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: - Nêu quy trình cắt, khâu túi dây ? - Nhận xét cho điểm. B. Bài mới: 1 - Giới thiệu bài: 2 - Các hoạt động: GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. GV nhận xét, tuyên dương C. Tổng kết - dặn dò - GV nhận xét đánh giá chung tiết học. - Dặn dò: về nhà học và thực hành - HS trả lời. - NX bổ sung. HS thực hành HS trưng bày sản phẩm, nhận xét, bình chọn sản phẩm đẹp.

File đính kèm:

  • docKi thuat 4.doc