Bài giảng Giáo án thể dục tuần : một

Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5.

- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện.

- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

- Ôn đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp.

- Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu nắm được cách chơi, nội quy chơi.

 

doc73 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giáo án thể dục tuần : một, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGÀY: 29/12/2006 ĐỊA ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 17 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 34 A. Tên bài dạy : - Đi đều vòng phải, vòng trái. - Trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn" C. Phương pháp giảng dạy : - PP phân tổ quay vòng. D. Dụng cụ : Kẻ sân chơi, trò chơi. B. Mục tiêu : - Ôn động tác đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác. - Học trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn".Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức bắt đầu có sự chủ động. PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới 4. Khởi động - Chung - Chuyên môn II. CƠ BẢN : 1. Oân đi đều, vòng phải, vòng trái 2. Trò chơi : "Chạy tiếp sức theo vòng tròn” III. KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 6- 10' 1’ 3’ 1’ 2’ 2’ 18- 22' 5- 8’ 3- 4 lần 10 - 12’ 7- 9’ 4 - 6’ 2 - 3’ 3- 4 1’ - Lớp trưởng tập trung báo cáo, GV nhận lớp. - Kiểm tra 7 động tác thể dục đã học. - Đi đều vòng phải, vòng trái.Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, hông, vai. - Chơi trò chơi khởi động. - GV yêu cầu HS chia tổ tập luyện theo các khu vực được phân công. - HS thay nhau điều khiển để các bạn tập. - Thi giữa các tổ dưới sự điều khiển của GV. - Biểu dương những tổ thực hiện tốt. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi. - GV nêu tên trò chơi và nhắc lại tóm tắt cách chơi. - Cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức. - HS chơi chính thức. GV làm trọng tài. - Nhắc nhở HS an toàn trong lúc vui chơi. - Tập động tác thả lỏng. Vỗ tay theo nhịp và hát một bài. - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - Oân các nội dung đội hình, đội ngũ đã học. - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" - Tập trung 4 hàng ngang - 4 HS - GV hoặc cán sự điều khiển - Đứng thành hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. - Chia 4 tổ do HS điều khiển. - Từng tổ lên trình diễn. - Theo đội hình trò chơi. - Lớp trưởng điều khiển - Đội hình 4 hàng ngang Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGÀY: ĐỊA ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 18 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 35 A. Tên bài dạy : - Đi đều vòng phải, vòng trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp. - Trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn" C. Phương pháp giảng dạy : - PP phân tổ quay vòng. D. Dụng cụ : - Kẻ sân chơi, trò chơi. B. Mục tiêu : - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn".Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động. PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới 4. Khởi động - Chung - Chuyên môn II. CƠ BẢN : 1. Oân đi đều, vòng phải, vòng trái và đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2. Trò chơi : "Chạy tiếp sức theo vòng tròn” III. KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 6- 10' 1’ 3’ 1’ 2’ 2’ 18- 22' 10 - 12’ 7- 9’ 4 - 6’ 2 - 3’ 3- 4 1’ - Lớp trưởng tập trung báo cáo, GV nhận lớp. - Kiểm tra 7 động tác thể dục đã học. - Đi đều vòng phải, vòng trái. Đổi chân khi đi đều sai nhịp.Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, hông, vai. - Chơi trò chơi khởi động. - GV yêu cầu HS chia tổ tập luyện theo các khu vực được phân công. - Các tổ trưởng điều khiển bạn mình tập. - HS đi đều theo hai hnàg dọc khoảng 10- 15 m. - Thi giữa các tổ dưới sự điều khiển của GV. - Biểu dương những tổ thực hiện tốt. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi. - GV nêu tên trò chơi và nhắc lại tóm tắt cách chơi. - Cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức. - HS chơi chính thức. GV làm trọng tài. - Nhắc nhở HS an toàn trong lúc vui chơi. - Tập động tác thả lỏng. Vỗ tay theo nhịp và hát một bài. - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - Oân các nội dung đội hình, đội ngũ đã học. - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" - Tập trung 4 hàng ngang - 4 HS - GV hoặc cán sự điều khiển - Đứng thành hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. - Chia 4 tổ do HS điều khiển. - Theo hai hàng ngang. - Theo đội hình trò chơi. - Lớp trưởng điều khiển - Đội hình 4 hàng ngang Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGÀY : ĐỊA ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 18 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 36 A. Tên bài dạy : - Sơ kết học kỳ I. C. Phương pháp giảng dạy : - PP phân tổ quay vòng. B. Mục tiêu : - Sơ kết học kỳ I. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kỹ năng đã học, những ưu, khuyết điểm trong học tập để cố gắng phấn đấu trong HKII. - Chơi trò chơi " Chạy tiếp sức theo vòng tròn" hoặc trò chơi mà HS ưa thích. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. D. Dụng cụ : - Kẻ sân chơi, trò chơi. PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới 4. Khởi động - Chung - Chuyên môn II. CƠ BẢN : Kiểm tra các HS chưa hoàn thành các nội dung đã kiểm tra, được ôn luyện và kiểm tra lại. Sơ kết học kỳ I. 3. Trò chơi : "Chạy tiếp sức theo vòng tròn” III. KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 6- 10' 1’ 3’ 1’ 2’ 2’ 18- 22' 5- 8’ 10 - 12’ 5 - 7’ 4 - 6’ 2 - 3’ 3- 4 1’ - Lớp trưởng tập trung báo cáo, GV nhận lớp. - Kiểm tra 7 động tác thể dục đã học. - Sơ kết học kỳ I. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, hông, vai. - Chơi trò chơi khởi động “kết bạn”. - Oân tập và kiểm tra. - GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng đã học trong học kỳ. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi. - GV nêu tên trò chơi và nhắc lại tóm tắt cách chơi. - Cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức. - HS chơi chính thức. GV làm trọng tài. - Nhắc nhở HS an toàn trong lúc vui chơi. - Tập động tác thả lỏng. Vỗ tay theo nhịp và hát một bài. - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - Oân các nội dung đội hình, đội ngũ đã học. - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" - Tập trung 4 hàng ngang - 4 HS - GV hoặc cán sự điều khiển - Đứng thành hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. - Đội hình 4 hàng ngang. - Theo đội hình trò chơi. - Lớp trưởng điều khiển - Đội hình 4 hàng ngang Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docTHEDUC-14x.doc