Bài giảng Địa lí 10 Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

I. DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI

1. Dân số thế giới

2. Tình hình phát triển dân số thế giới

II. GIA TĂNG DÂN SỐ

1. Gia tăng tự nhiên

a. Tỉ suất sinh thô

b. Tỉ suất tử thô

c. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

d. Ảnh hưởng của tình hình tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế- xã hội

2. Gia tăng cơ học

3. Gia tăng dân số

 

 

ppt42 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 18/10/2014 | Lượt xem: 8023 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lí 10 Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Con người ngày càng đông trên một thế giới chật hẹp Con người ngày càng đông trên một thế giới chật hẹp Tiết PPCT 25: Bài 22 NỘI DUNG BÀI HỌC I. DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI 1. Dân số thế giới 2. Tình hình phát triển dân số thế giới II. GIA TĂNG DÂN SỐ 1. Gia tăng tự nhiên a. Tỉ suất sinh thô b. Tỉ suất tử thô c. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên d. Ảnh hưởng của tình hình tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế- xã hội 2. Gia tăng cơ học 3. Gia tăng dân số I.Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới 1.Dân số thế giới ? Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc dân số thế giới( năm 2005) là bao nhiêu Dân số thế giới 6.477 triệu người( 2005) ? Quy mô dân số giữa các nước như thế nào ? Kể tên 11 nước có số dân đông ? Kể tên một vài quốc gia có số dân ít ỏi Quy mô dân số giữa các nước trên thế giới rất khác nhau I.Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới 1. Dân số thế giới: Bảng: Tình hình dân số một số nước trên thế giới, năm 2005. 61% 0,02% 38,98% 172 quốc gia 17 quốc gia 11 quốc gia Biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số thế giới phân theo nhóm nước I.Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới 1. Dân số thế giới: I. Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới 2.Tình hình phát triển dân số trên thế giới ? Dựa vào bảng trên em hãy nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới và xu hướng phát triển dân số trong tương lai I.Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới 2. Tình hình phát triển dân số trên thế giới: + Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người? + Thời gian dân số tăng gấp đôi? I.Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới 2. Tình hình phát triển dân số trên thế giới: Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn. - Thời gian dân số tăng thêm 1 ty người và thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn - Tốc độ tăng dân số nhanh, quy mô dân số thế giới ngày càng lớn 1. Gia tăng tự nhiên Hoạt động nhóm Nhóm 1: Tỉ suất sinh thô: Khái niệm, đơn vị tính, yếu tố tác động Nhóm 2: Tỉ suất tử thô: Khái niệm, đơn vị tính, yếu tố tác động Nhóm 3: Tỉ suất gia tăng DS tự nhiên: Khái niệm, công thức tính, tác động của GTDSTN Nhóm 4: Dựa vào sơ đồ trong SGK, hãy nêu hậu quả của sư tăng dân số quá nhanh ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế, xã hội và môi trường II. Gia tăng dân số - Khái niệm: Là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời điểm - Đơn vị:phần nghìn - Các yếu tố tác động: + Yếu tố tự nhiên- sinh học +Phong tục tập quán và tâm lí xã hội + Trình độ phát triển kinh tế- Xã hội + Các chính sách phát triển dân số của từng nước b. Tỉ suất tử thô: - Khái niệm: Là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm - Đơn vị: Phần nghìn - Nhân tố ảnh hưởng: + Tiến bộ về mặt y tế và KHKT + Sư phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là các điều kiên sống và thu nhập ngày càng được cải thiện II. Gia tăng dân số 1. Gia tăng tự nhiên: a. Tỉ suất sinh thô: - Khái niệm: - Đơn vị: - Các yếu tố tác động: b. Tỉ suất tử thô: - Khái niệm: - Đơn vị: - Nhân tố ảnh hưởng: II. Gia tăng dân số 1. Gia tăng tự nhiên: a. Tỉ suất sinh thô: Hãy nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới, các nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950-2005? 1950 -1955 2004 -2005 1995 - 2000 1985 -1990 1975 -1980 Toàn thế giới Các nước phát triển Các nước đang phát triển 0 60 50 40 30 20 10 %o Các giai đoạn 23 42 36 Tỉ suất sinh thô thời kì 1990 - 2005 31 17 36 27 15 31 23 12 26 21 11 24 Hãy nhận xét tình hình tỉ suất tử thô của thế giới, các nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950-2005? %o 1950 -1955 2004 -2005 1995 - 2000 1985 -1990 1975 -1980 Toàn thế giới Các nước phát triển Các nước đang phát triển Các giai đoạn 0 40 25 20 15 10 5 35 30 Tỉ suất tử thô thời kì 1990 - 2005 15 28 25 15 9 17 11 9 12 9 10 9 9 10 8 - Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xác định bằng hiệu số giữa tỉ suất sinh thô tỉ suất tử thô(%) Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được xem là động lực phát triển dân số - Tác động: c. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên: II. Gia tăng dân số 1. Gia tăng tự nhiên: * Hãy nhận xét tình hình tỉ suất gia tăng tự nhiên thời kì 1950-2005 ở các nhóm nước trên thế giới? Dân số Kinh tế Xã hội Môi trường c. Ảnh hưởng của tình hình tăng dân số đối với xã hội và môi trường: Biện pháp Dân số Kinh tế Xã hội Môi trường d. Ảnh hưởng của tình hình tăng dân số đối với xã hội và môi trường: Biện pháp Hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường 2. Gia tăng cơ học ? Gia tăng cơ học gồm mấy bộ phân ? Gia tăng cơ học là gì - Gia tăng cơ học gồm hai bộ phận: xuất cư và nhập cư - Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư được gọi là gia tăng cơ học ? Ảnh hưởng của gia tăng cơ học đối với từng khu vực, từng quốc gia có ý nghĩa như thế nào Trên phạm vi toàn thế giới, gia tăng cơ học không ảnh hưởng đến số dân nhưng đối với từng khu vực và từng địa phương thì nhiều khi nó lại có ý nghĩa quan trong, làm thay đổi số lượng dân cư, cơ cấu tuổi, giới và các hiện tượng kinh tế- xã hôi 3. Gia tăng dân số( đọc SGK) II. Gia tăng dân số 2. Gia tăng cơ học 3. Gia tăng dân số Động lực chính làm tăng dân số thế giới là động lực nào? Rất tốt. Click để tiếp tục Chưa chính xác, click để trả lời lại Bạn trả lời chính xác. Bạn trả lời là: Câu đúng là: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi này Hãy trả lời lại Bạn phải hoàn thành câu hỏi này trước khi tiếp tục Dân số thế giới năm 2005 là 6477 triệu người. Tỉ suất sinh thô là 21% vậy số người sinh ra là bao nhiêu? Rất tốt. Click để tiếp tục Chưa chính xác, click để trả lời lại Bạn trả lời chính xác. Bạn trả lời là: Câu đúng là: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi này Hãy trả lời lại Bạn phải hoàn thành câu hỏi này trước khi tiếp tục Hãy điền từ vào câu sau cho phù hợp Rất tốt. Click để tiếp tục Chưa chính xác, click để trả lời lại Bạn trả lời chính xác. Bạn trả lời là: Câu đúng là: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi này Hãy trả lời lại Bạn phải hoàn thành câu hỏi này trước khi tiếp tục Thế nào là gia tăng dân số? Rất tốt. Click để tiếp tục Chưa chính xác, click để trả lời lại Bạn trả lời chính xác. Bạn trả lời là: Câu đúng là: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi này Bạn phải hoàn thành câu hỏi này trước khi tiếp tục Hãy nối các cột cho phù hợp. Nguyên nhân ảnh hưởng đến các yếu tố dưới đây: Column 1 Column 2 Rất tốt. Click để tiếp tục Chưa chính xác, click để trả lời lại Bạn trả lời chính xác. Bạn trả lời là: Câu đúng là: Bạn chưa hoàn thành câu hỏi này Hãy trả lời lại Bạn phải hoàn thành câu hỏi này trước khi tiếp tục Kết quả Question Feedback/Review Information Will Appear Here Bài tập về nhà Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ lµm c¸c bµi tËp cuèi bµi (tr 86 SGK) ChuÈn bÞ bµi 23 “ C¬ cÊu d©n sè” C¬ cÊu d©n sè theo tuæi vµ theo giíi, c¸ch ph©n chia vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Nguån lao ®éng, d©n sè ho¹t ®éng theo khu vùc kinh tÕ, ¶nh h­ëng cña sù gia t¨ng d©n sè vµ c¬ cÊu d©n sè theo ®é tuæi ®Õn c¬ cÊu d©n sè theo lao ®éng. C¬ cÊu d©n sè theo tr×nh ®é v¨n ho¸, mèi quan hÖ gi÷a gi¸o dôc víi sè l­îng vµ chÊt l­îng d©n sè.

File đính kèm:

  • pptBai 22 dan so va su gia tang dan so.ppt