Bài giảng Bài tập thực hành tổng hợp (2 tiết)

Bài 1: Tạo CSDL với tên QL_thi.MDB lưu trữ ở thư mục tên lớp học sinh trong ổ đĩa C gồm 3 bảng sau: (yêu cầu khai báo cấu đúng cấu trúc, xác định khóa chính)

Table: DANHSACH Table: BANG_DIEM

 

doc2 trang | Chia sẻ: vivian | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 789 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài tập thực hành tổng hợp (2 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP (2 tiết) MÔN: TIN HỌC LỚP 12 Bài 1: Tạo CSDL với tên QL_thi.MDB lưu trữ ở thư mục tên lớp học sinh trong ổ đĩa C gồm 3 bảng sau: (yêu cầu khai báo cấu đúng cấu trúc, xác định khóa chính) Table: DANHSACH Table: BANG_DIEM SBD Hodem Ten GT Ngay_sinh Lop STT SBD Ma_mon Diem_thi 001 Trịnh Nguyên Anh Nam 15/10/1995 A1 1 001 T 4 002 Nguyễn Thục Anh Nữ 05/07/1994 A2 2 002 T 9 003 Hoàng Mạnh Cường Nam 06/07/1994 A3 3 003 T 9 004 Nguyễn Minh Hiền Nữ 08/05/1994 A1 4 001 V 6 005 Nguyễn Tùng Lâm Nam 10/07/1994 A3 5 002 V 4 006 Nguyễn Thùy Linh Nữ 05/05/1994 A2 6 003 V 8 7 001 A 6 8 002 A 9 Table: MON_THI 9 003 A 8 10 001 L 4 Ma_mon Ten_mon 11 002 L 6 T Toán 12 003 L 7 V Văn 13 001 H 3 A Anh 14 002 H 6 L Lý 15 003 H 8 H Hóa 16 001 Ti 5 Ti Tin 17 002 Ti 9 18 003 Ti 9 Bài 2: Thiết lập quan hệ giữa các bảng Bài 3: Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho Table: BANG_DIEM SBD Ma_mon Diem_thi 004 T 9 005 T 9 006 T 7 004 V 8 005 V 5 006 V 8 004 A 6 005 A 10 006 A 8 004 L 4 005 L 8 006 L 7 004 H 9 005 H 6 006 H 8 004 Ti 7 005 Ti 9 006 Ti 9 Bài 4: Tạo các mẫu hỏi theo yêu cầu sau: Tính tổng điểm thi và hiển thị danh sách học sinh gồm: Số báo danh, họ tên học sinh cùng với tổng điểm của từng học sinh. Hiển thị danh sách học sinh gồm: Họ tên học sinh, điểm thi môn Tin Hiển thị danh sách học sinh gồm: Họ tên học sinh, điểm trung bình của những học sinh có điểm trung bình từ 8 trở lên. Bài 5: a)Tạo báo cáo in ra danh sách học sinh gồm số báo danh họ tên của những học sinh có điểm tổng <30. b)Tạo báo cáo in ra danh sách học sinh theo lớp và tính điểm trung bình theo từng lớp. c)Tạo báo cáo in ra danh sách học sinh gồm số báo danh họ tên của những học sinh có điểm trung bình>=8. Yêu cầu: Tiết 1: câu1, 2,4a,5a Tiết 2: câu 3, 4b,c,5b Bài 7: Tạo các báo các theo yêu cầu sau: Câu 1: Tạo báo cáo tên RP_Cau1 để in thông tin học sinh như hình sau: Câu 2: Tạo báo cáo tên RP_Cau2 để in bảng điểm học sinh như hình sau: Hướng dẫn: dùng Report Wizard tạo báo cáo và nhóm theo từng học sinh.

File đính kèm:

  • docbai TH tong hop lop 12.doc