Bài giảng Bài 9: đổi chân khi đi đều sai nhịp trò chơi: bịt mắt bắt dê

Mục tiêu: Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại: Thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.

- Học động tác đổi chân khi đi đều sai nhịp :HS biết cách bước đệm khi đổi chân

doc74 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 9: đổi chân khi đi đều sai nhịp trò chơi: bịt mắt bắt dê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hể dục . 2 – Phần cơ bản : a – Môn tự chọn : * Đá cầu : +Ôn tâng cầu bằng đùi . +Thi tâng cầu bằng đùi . b – Trò chơi vận động : - Trò chơi : Dẫn bóng . 3 – Phần kết thúc ; - Hệ thống bài . - Tập 1 số động tác hồi tĩnh . - Đánh giá nhận xét . 8’ 16’ 6’ 5’ -Tập trung HS theo đội hình hàng ngang, nghe GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc . -Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. -Tập bài thể dục 1 lần , mỗi động tác 2x8 nhịp . +Ôn tâng cầu bằng đùi : - Chia nhóm cho HS luyện tập . -Lớp trưởng điều khiển . - GV theo dõi giúp đỡ HS . +Thi tâng cầu bằng đùi : - Thi theo tổ nhóm chọn HS nhất . -Thi những HS nhất tìm ra vô địch . +GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, HS chơi thử . -HS chơi trò chơi. -HS chơi có phân thắng thua thưởng phạt . -GV làm trọng tài . - HS nhắc lại nội dung bài . -Tập 1 số động tác hồi tĩnh . -GV nhận xét đánh giá giờ học . -GV giao bài về nhà . thể dục bài 64 : Môn tự chọn – Nhảy dây I – Mục tiêu : -Ôn 1 số nội dung của môn tự chọn : HS thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau : HS nâng cao thành tích II - Địa điểm , phương tiện . -Sân trường : Vệ sinh sạch sẽ , an toàn . - 2 còi , dây nhảy dụng cụ để học môn tự chọn ... III Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung T Phương pháp tổ chức 1 – Phần mở đầu : - Tập trung lớp , phổ biến nội dung,yêu cầu giờ học . -Chạy theo một hàng dọc . -Đi thường ... - Khởi động . - Tập bài thể dục . 2 – Phần cơ bản : a – Môn tự chọn : * Đá cầu : +Ôn tâng cầu bằng đùi . +Ôn chuyền cầu theo nhóm 2-3 người . b – Nhảy dây : 3 – Phần kết thúc : - Hệ thống bài . -Đi đều theo hàng dọc . -Tập 1 số động tác hồi tĩnh . - Đánh giá nhận xét . 6’ 18’ 6’ 5’ -Tập trung HS theo đội hình hàng ngang, nghe GV phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học -Chạy trên địa hình tự nhiêntheo 1 hàng dọc . -Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu. -Xoay khớp chân , tay ... - Tập bài thể dục 1 lần ... + Ôn tâng cầu bằng đùi : - HS tập theo đội hình hàng ngang. -Lớp trưởng điều khiển . - GV theo dõi giúp đỡ HS tập +Ôn chuyền cầu theo nhóm : -HS tập theo nhóm 2-3 để luyện tập . - GV giúp HS luyện tập , sửa sai khi cần thiết . +HS tập theo đội hình hàng ngang . -HS luyện tập . - GV theo dõi giúp HS luyện tập . - Thi xem ai nhảy giỏi nhất . - HS nhắc lại nội dung bài . - Đi thường theo 2-4 hàng dọc và hát. -Cho HS tập 1 số động tác hồi tĩnh . - GV đánh giá nhận xét nội dung bài. - GV giao bài về nhà . Thứ ngày tháng năm 2006 thể dục bài 67 :Nhảy dây Trò chơi:Lăn bóng bằng tay I – Mục tiêu : -Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau : HS thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích . -Trò chơi : Lăn bóng bằng tay : HS tham gia trò chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn . II - Địa điểm , phương tiện . -Sân trường : Vệ sinh sạch sẽ , an toàn . -CB 2 còi , dây nhảy , bóng ... III – Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung T Phương pháp tổ chức 1 – Phần mở đầu : -Tập trung lớp , phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học . - Chạy theo 1 hàng dọc . - Đi thường ... - Tập bài thể dục . -Trò chơi : Kết bạn . 2 – Phần cơ bản ; a – Nhảy dây : * Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau . b – Trò chơi vận động : - Trò chơi : Lăn bóng bằng tay . 3 – Phần kết thúc ; - Hệ thống bài . - Đi đều theo hàng dọc . -1số động tác hồi tĩnh . - Đánh giá nhận xét . 10’ 14’ 6’ 5’ -Tập trung HS theo đội hình hàng ngang , nghe GV phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học . -Chạy theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên . - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - HS tập bài thể dục 1 lần . - HS chơi trò chơi. +Nhảy dây : - 2 HS làm mẫu – HS nhắc lại cách nhảy kiểu chân trước chân sau . - HS chia tổ luyện tập . - GV theo dõi giúp đỡ HS tập . - GV uốn nắn Sửa sai . +Trò chơi : -GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, HS chơi thử . - HS chơi. - GV theo dõi nhắc nhở an toàn cho HS . - HS nhắc lại nội dung bài . - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát . - Cho HS tập 1 số động tác hồi tĩnh . - GV nhận xét đánh giá giờ học . - GV giao bài về nhà . Thể dục bài 68 : Nhảy dây Trò chơi : Dẫn bóng I – Mục tiêu : - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau : HS thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích . - Trò chơi :Dẫn bóng : HS tham gia chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo , nhanh nhẹn . II - Địa điểm , phương tiện . -Sân trường : Vệ sinh sạch sẽ , an toàn . III – Nội dung và phương pháp lên lớp . Nội dung T Phương pháp tổ chức 1 – Phần mở đầu : - Tập trung lớp , phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học . - Chạy theo 1 hàng dọc . - Khởi động . - Bài thể dục . - Trò chơi khởi động . 2 – Phần cơ bản : a – Nhảy dây : * Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau . b – Trò chơi vận động . - Trò chơi : Dẫn bóng . 3 – Phần kết thúc : - Hệ thống bài . - Đi đều .. - 1 số động tác hồi tĩnh . - Đánh giá nhận xét . 10’ 14’ 6’ 5’ - Tập trung HS theo đội hình hàng ngang , nghe GV phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc. - Khởi động các khớp tay , chân , gối, hông ... - HS tập bài thể dục 1 lần , mỗi động tác 2x8 nhịp . - HS chơi trò chơi : Kết bạn . +Ôn nhảy dây ... -Vài HS làm mẫu – HS quan sát . - HS luyện tập theo tổ nhóm . - GV nêu yêu cầu kỹ thuật, kỷ luật tập luyện , HS luyện tập . - GV uốn nắn sửa sai cho HS . +GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, HS chơi thử . -HS chơi . - GV theo dõi nhắc nhở an toàn khi chơi. - HS nhắc lại nội dung bài . - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát . - Cho HS tập 1 số động tác hồi tĩnh . - GV nhận xét đánh giá giờ học của HS . _ GV giao bài về nhà . Thứ ngày tháng năm 2006 thể dục bài 69 : Di chuyển tung và bắt bóng Trò chơi : Trao tín gậy I – Mục tiêu : - Ôn di chuyển tung và bắt bóng : HS thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích . - Trò chơi : Trao tín gậy : HS tham gia chơi tương đối chủ động để rèn luyện sự khéo léo , nhanh nhẹn . II - Địa điểm , phương tiện . -Sân trường : Vệ sinh sạch sẽ , an toàn . - CB 2 còi , 2-4 quả bóng , kẻ sân... III – Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung T Phương pháp tổ chức 1 – Phần mở đầu : - Tập trung lớp , phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học . -Chạy theo 1 hàng dọc . - Bài thể dục . - Trò chơi khởi động . 2 – Phần cơ bản : a – Di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng . b – Trò chơi vận động : - Trò chơi : Trao tín gậy . 3 – Phần kết thúc : - Hệ thống bài . - Đi đều theo hàng dọc . -1 số động tác hồi tĩnh . - Đánh giá nhận xét . 10’ 14’ 6’ 5’ - Tập trung HS theo đội hình hàng ngang , nghe GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo vòng tròn . - HS tập bài thể dục 1 lần . - HS chơi trò : Kết bạn . +Đi chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng : - GV cho 2 HS lên làm mẫu . - GV giải thích cách chơi. - GV nêu kỹ thuật và kỷ luật luyện tập . - HS tập theo nhóm - GV uốn nắn sửa sai . +Trò chơi : - GV nêu tên trò chơi , HS nhắc lại cách chơi , HS chơi thử . - HS chơi . - GV theo dõi và giúp đỡ HS chơi. - HS nhắc lại nội dung bài . - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát . - Cho HS tập 1 số động tác hồi tĩnh . - GV nhận xét đánh giá giờ học . - GV giao bài về nhà . thể dục Bài 70 : Tổng kết môn học . I – Mục tiêu : - Tổng kết môn học : HS hệ thống được những kiến thức kỹ năng cơ bản đã học trong năm , đánh giá được sự cố gắng và những điểm còn hạn chế , kết hợp có tuyên dương, khen thưởng những HS hoàn thành tốt . II - Địa điểm , phương tiện . - Trong lớp học - Một số dụng cụ của môn học ... III – Nội dung và phương pháp lên lớp . 1 – Phần mở đầu : - GV tập trung lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học . - HS vỗ tay hát . - Trò chơi : Kết bạn . 2 – Phần cơ bản : - GV hệ thống hoá các nội dung đã học trong năm. - GV ghi vào bảng - Cho 1 số HS lên thực hiện 1 số động tác ... - GV công bố kết quả và tinh thần thái độ của HS đối với môn TD - Nhắc nhở 1 số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới . - Tuyên dương 1 số tổ , cá nhân có thành tích và tinh thần học tập , rèn luyện tốt . Hệ thống kiến thức , kỹ năng I - Đội hình đội ngũ : 1 - Ôn : -Tập hợp hàng dọc , dóng hàng , điểm số . - Đứng nghiêm , đứng nghỉ . - Quay phải , quay trái . - Tập hợp hàng ngang , dóng hàng , điểm số . - Dàn hàng , dồn hàng . - Đi đều . 2 – Học mới : - Quay sau . -Đi đều vòng phải , vòng trái , đứng lại . - Đổi chân khi đi đều sai nhịp . II – Bài thể dục phát triển chung : * Các động tác : + Vươn thở . + Tay +Chân +Lưng – bụng +Toàn thân +Thăng bằng + Nhảy +Điều hoà III – Bài tập RLTTCB . 1 - Ôn : - Đi theo vạch kẻ thẳng , hai tay chống hông . - Đi theo vạch kẻ thẳng , hai tay dang ngang . -Đi kiễng gót , hai tay chống hông . -Đi nhanh chuyển sang chạy . -Đi vượt chướng ngại vật. -Đi chuyển hướng(phải , trái ) -Nhảy dây kiểu chụm 2 chân -Tung và bắt bóng bằng 2 tay - Tung bóng bằng 1 tay , bắt bóng bằng 2 tay . -Tung và bắt bóng theo nhóm 2 người . - Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người trở lên. 2 – Học mới : - Bật xa -Phối hợp chạy , nhảy . -Phối hợp chạy , mang vác . - Phối hợp chạy , nhảy , mang vác . - Nhảy dây kiểu chân trước chân sau. -Di chuyển tung và bắt bóng . -IV – Môn tự chọn : +Các động tác : -Tâng cầu bằng đùi - Chuyền cầu bằng mu bàn chân – Chuyền cầu theo nhóm 2-3 người V – Trò chơi vận động 1 Ôn : a – Lớp 1 :Diệt con vạt có hại ; Kéo cưa lừa xẻ ; chuyển bóng tiếp sức ; Nhảy ô tiếp sức ; Nhảy đúng nhảy nhanh ; Chạy tiếp sức . b – Lớp 2 : Bịt mắt bắt dê ; Bỏ khăn ; Chạy đổi chỗ , vỗ tay nhau ; Kết bạn . c – Lớp 3 : Tìm người chỉ huy ; Thi xếp hàng ; Mèo đuổi chuột ; Chim về tổ ; Đua ngựa ; Thỏ nhảy ; Lò cò tiếp sức ; Hoàng Anh Hoàng Yến ; Ai kéo khoẻ ; chuyển đồ vật. 2 – Học mới : -Nhảy lướt sóng ; Chạy theo hình tam giác ; Thăng bằng ; Lăn bóng bằng tay ; Đi qua cầu ; Con sâu đo ; Kiệu người ; Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ ; Trao tín gậy ; Dẫn bóng .

File đính kèm:

  • docTD.doc