Bài giảng Bài 17 chiến thắng lịch sử điện biên phủ

Sau bài học HS nêu được :

· Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ .

· Sơ lược diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ .

· Ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ .

 

doc46 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 17 chiến thắng lịch sử điện biên phủ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hà nước . CỦNG CỐ, DẶN DÒ . -GV tổ chức cho HS cả lớp chia sẻ thông tin, tranh ảnh về cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI ở địa phương mình. -GV nhận xét tiết học,dặn dò HS về nhà học thuộc bài và sưu tầm các thông tin,tranh ảnh về nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình . Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………………………………………….. TUẦN 30 BÀI 28: XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH I.MỤC TIÊU : Sau bài học HS nêu được : Việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước sau ngày giải phóng . Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta sau năm 1975 . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bản đồ hành chính VN . Phiếu học của HS . HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin tư liệu về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạtđộng dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ – GIỚI THIỆU BÀI MỚI -GV gọi 3 HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS . GV giới thiệu bài : +Hỏi :Năm 1979 Nhà máy thuỷ điện nào của đất nước ta được xây dựng ? +Nêu :Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, một thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước. -3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi . +Đó là nhà máy thuỷ điện Hoà Bình . Hoạt động 1 YÊU CẦU CẦN THIẾT XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH -GV tổ chức cho HS cả lớp cùng trao đổi để tìm hiểu các vấn đề sau : +Hỏi :Nhiệm vụ của cách mạng VN sau khi thống nhất đất nước là gì ? Hỏi : Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng vào năm nào ? Ở đâu ? Hãy chỉ vị trí nhà máy trên bản đồ ? Trong thời gian bao lâu ? Ai là người cộng tác với chúng ta xây dựng nhà máy này ? -HS cả lớp trao đổi trả lời câu hỏi, theo dõi phần giảng bài của GV để rút ra yêu cầu cần thiết xây dựng và việc chuẩn bị xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình . +Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước, cách mạng VN có nhiệm vụ xây dựng đất nước tiến lên CNXH . +Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6-11-1979 tại tỉnh Hoà Bình và sau 15 năm lao động vất vả nhà máy được hoàn thành..Chính phủ Liên Xô là người cộng tác, giúp đỡ chúng ta xây dựng nhà máy này . Hoạt động 2 TINH THẦN LAO ĐỘNG KHẨN TRƯƠNG, DŨNG CẢM TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH . -GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc SGK và tả lại không khí lao động trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình . -GV gọi HS trình bày ý kiến trước lớp :Hãy cho biết trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình công nhân VN và chuyên gia Liên Xô đã làm việc như thế nào ? -GV nhận xét kết qủa làm việc của HS . -GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và hỏi : Em có nhận xét gì về hình 1 ? -HS làm việc theo nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 4 đến 6 HS, cùng đọc SGK, sau đó lần lượt từng em tả trước nhóm, các bạn trong nhóm nghe và bổ sung ý kiến cho nhau : -Một vài HS nêu trước lớp :Họ làm việc cần mẫn, kể cả vào ban đêm. Hơn ba vạn người và hàng vạn xe cơ giới làm việc hối hả .Dù khó khăn, thiếu thốn và có cả hi sinh nhưng họ vẫn quyết tâm hoàn thành mọi công việc .Cả nước hướng về Hoà Bình và sẵn sàng chi viện người và của cho công trình . Từ các nước cộng hoà của Liên Xô, gần 1000 kĩ sư, công nhân bậc cao đã tình nguyện sang giúp đỡ VN. Ngày 30-12-1988 tổ máy thuỷ điện Hoà Bình bắt đầu phát điện. Ngày 4-4-1994, tổ máy số 8, tổ máy cuối cùng đã hoà vào lưới điện quốc gia . -Một số HS nêu ý kiến trước lớp . Hoạt động 3 ĐÓNG GÓP LỚN LAO CỦA NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC -GV tổ chức cho HS cả lớp cùng trao đổi để trả lời các câu hỏi sau : +Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông Đà để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình tác động thế nào với việc chống lũ lụt hằng năm của nhân dân ta ? (gợi ý : Khi nước sông Đà được chứa vào hồ có còn gây được lũ lụt lớn cho nhân dân ta không ? ) +Điện của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã đóng góp vào sản xuất và đời sống của nhân dân như thế nào ? Mỗi câu hỏi 1 HS phát biểu ý kiến, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến : +Việc làm hồ , đắp đoập, ngăn nước sông Đà để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đã góp phần tích cực vào việc chống lũ, lụt cho đồng bằng Bắc bộ . +Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã cung cấp điện từ Bắc vào Nam, từ rừng núi đến đồng bằng, nông thôn đến thành phố phục vụ cho đời sống và sản xuất của nhân dân ta . CỦNG CỐ, DẶN DÒ -GV tổ chức cho HS trình bày các thông tin sưu tầm được về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, kể tên các nhà máy thuỷ điện hiện có ở nước ta . +GV tổng kết bài +GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà học thuộc bài,lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu của nước ta từ năm 1958 đến nay . Giai đoạn lịch sử Thời gian xảy ra Sự kiện lịch sử tiêu biểu RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………… TUẦN 31 BÀI 29: ÔN TẬP : LỊCH SỬ NƯỚC TA TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN NAY Ngày dạy : I.MỤC TIÊU : Sau bài học HS nêu được : Nội dung chính của thời kì lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay . Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 và Đại thắng mùa xuân năm 1975 . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV và HS chuẩn bị bảng thống kê lịch sử dân tộc ta từ 1958 đến nay . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ- GIỚI THIỆU BÀI MỚI -GV gọi 3 HS lên bảng hỏi và yêu cầu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm HS . -GV giới thiệu bài :Trong giờ học này, chúng ta cùng tổng kết lại những nội dung quan trọng của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. -3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi. Hoạt động 1 THỐNG KÊ CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TỪ 1945 ĐẾN 1975 -GV treo bảng thống kê đã hoàn chỉnh nhưng bịt kín các nội dung . *Lưu ý : trong bài 11,HS đã lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945 . -GV chọn 1 HS giỏi điều khiển các bạn trong lớp đàm thoại để cùng xây dựng bảng thống kê, sau đó hướng dẫn HS này cách đặt câu hỏi cho các bạn để cùng lập bảng thống kê. Ví dụ :+Từ 1945 đến nay, lịch sử nước ta chia làm mấy giai đoạn ? +Thời gian của mỗi giai đoạn ? +Mỗi giai đoạn có sự kiện lịch sử tiêu biểu nào ? Sự kiện đó xảy ra vào thời gian nào ? -GV theo dõi và làm trọng tài cho HS khi cần thiết . -GV tổ chức cho HS chọn 5 sự kiện có ý nghĩa lớn trong lịch sử của dân tộc ta từ 1945 đến nay . -HS đọc lại bảng thống kê mình đã làm ở nhà theo yêu cầu của tiết trước . -HS cả lớp làm việc dưới sự điều khiển của bạn lớp trưởng (hoặc HS giỏi ) . +HS điều khiển nêu câu hỏi . +HS cả lớp trả lời, bổ sung ý kiến . +HS điều khiển kết luận đúng/sai, nếu đúng mở bảng thống kê cho các bạn đọc lại, nếu sai yêu cầu các bạn khác nêu lại . +HS nhờ GV làm trọng tài khi không giải quyết được vấn đề . -HS cả lớp nêu ý kiến, trao đổi và thống nhất các sự kiện . Hoạt động 2 THI KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ -GV yêu cầu HS tiếp nối nhau nêu tên các trận đánh lớn của lịch sử từ 1945 đến 1975, kể tên các nhân vật lịch sử trong giai đoạn này .(GV ghi nhanh ý kiến của HS lên bảng thành hai phần Trận đánh lớn/ Nhân vật lịch sử tiêu biểu ) -GV tổ chức cho HS thi kể về các trận đánh, các nhân vật lịch sử trên . -GV tổng kết cuộc thi, tuyên dương những HS kể tốt, kể hay . -HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến, mỗi HS chỉ cần nêu tên một trận đánh hoặc một nhân vật lịch sử . +Các trận đánh lớn :60 ngày đêm chiến đấu kìm chân giặc của nhân dân Hà Nội năm 1946; Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947; Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950; Chiến dịch Điện Biên Phủ ; Tổng tiến công và nội dậy Tết Mậu Thân 1968 ; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử . +Các nhân vật lịch sử tiêu biểu :Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ;7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc … HS xung phong lên kể trước lớp, sau đó HS cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất . TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH -GV yêu cầu HS đọc bài học trong SGK . -GV kết luận : Lịch sử VN từ năm 1858 là lịch sử chống Pháp, chống Mĩ để giành, giữ độc lập tự do và tiến lên CNXH. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng CNXH, nhân dân VN đã không ngừng phấn đấu, sẵn sàng chấp nhận hi sinh gian khổ để đạt được mục đích cao cả. Từ khi có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, dân tộc VN đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; hiện nay dân tộc ta đang đi theo con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn :Xây dựng CNXH –đó là con đường đúng đắn của thời đại . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docnguyen tran bich ngoc (6).doc