Bài 4 Sản xuất giống cây trồng (tt)

1. Mục tiêu

 1.1. Kiến thức:

- Giải thích được quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo và nhân giống vô tính.

- Giải thích được quy trình sản xuất giống cây rừng bằng hạt hay nuôi cấy mô.

- Phân biệt quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo.

1.2. Kĩ năng:

- Phát triển kĩ năng so sánh.

 1.3. Thái độ:

- Hình thành phong cách làm việc có khoa học.

2. Trọng tâm:

- Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo và nhân giống vô tính.

- Sự giống và khác nhau giữa quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và thụ phấn chéo, giữa cây tự thụ phấn và cây nhân giống vô tính.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 11359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 4 Sản xuất giống cây trồng (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 6 tháng 8 năm 2012 Bài 4 - Tiết PPCT: 3 SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG (TT) Tuần dạy: 2 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức: - Giải thích được quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo và nhân giống vô tính. - Giải thích được quy trình sản xuất giống cây rừng bằng hạt hay nuôi cấy mô. - Phân biệt quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo. 1.2. Kĩ năng: - Phát triển kĩ năng so sánh. 1.3. Thái độ: - Hình thành phong cách làm việc có khoa học. 2. Trọng tâm: - Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo và nhân giống vô tính. - Sự giống và khác nhau giữa quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và thụ phấn chéo, giữa cây tự thụ phấn và cây nhân giống vô tính. 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: - Nghiên cứu sgk, sgv và tài liệu tham khảo. - Hình 4.1 SGK phóng to 3.2. Học sinh: - Đọc sgk và trả lời câu hỏi trước ở nhà. 4. Tiến trình 4.1. Ổn định tổ chức: 2’ 4.2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút ¨Câu hỏi kiểm tra: 1/ Quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ duy trì? Sự giống nhau của quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì và phục tráng? 2/ Quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ phục tráng? Sự khác nhau của quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì và phục tráng? 4.3. Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học ª Hoạt động 1: Vào bài GV: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu quy trình sản xuất giống ở cây thụ phấn chéo, nhân giống vô tính và cây rừng. ªHoạt động 2: Tìm hiểu quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo GV: Treo hình 4.1 SGK lên bảng, yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: 1/ Thuyết trình về quy trình sản xuất giống cây trồng ở cây thụ phấn chéo? 2/ Tại sao phải chọn ruộng sản xuất ở khu cách li? 3/ Tại sao phải loại bỏ các cây không đạt yêu cầu trước khi tung phấn, 4/ Quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn khác ở cây thụ phấn chéo như thế nào? HS: Thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện lên trình bày. GV: Nhận xét và tóm lại cho HS ª Hoạt động 3: Tìm hiểu quy trình sản xuất ở cây trồng nhân giống vô tính GV: Kể tên một số cây trồng nhân giống vô tính? HS: Trả lời GV: Quy trình sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính? HS: Trả lời GV: Sự giống và khác nhau giữa quy trình sản xuất giống ở cây tự thụ phấn và cây nhân giống vô tính? HS: Trả lời GV: Nhận xét. ªHoạt động 4: Tìm hiểu quy trình sản xuất giống cây rừng GV: Đặc điểm của đời sống cây rừng? HS: Trả lời GV: Quy trình SX giống cây rừng? HS: Trả lời GV: Hiện nay giống cây rừng được SX bằng phương pháp nào? HS: Trả lời b/ Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo Vụ thứ nhất: chọn ruộng sản xuất ở khu cách li và chia thành 500 ô. - Gieo hạt của ít nhất 3000 cây giống SNC vào các ô. - Mỗi ô chọn 1 cây đúng giống, thu lấy hạt và gieo thành hàng. Vụ thứ hai: Đánh giá thế hệ chọn lọc. - Loại bỏ các hàng không đạt yêu cầu và cây xấu trên hàng không đạt yêu cầu trước khi tung phấn. - Thu hạt của cây còn lại, trộn lẫn nhau ta được hạt SNC Vụ thứ ba: - Nhân giống SNC ở khu cách li - Loại bỏ các hàng không đạt yêu cầu và cây xấu trên hàng không đạt yêu cầu trước khi tung phấn. - Thu hạt của cây còn lại, ta được hạt NC Vụ thứ tư: - Nhân giống SNC ở khu cách li - Loại bỏ các hàng không đạt yêu cầu và cây xấu trên hàng không đạt yêu cầu trước khi tung phấn. - Thu hạt của cây còn lại, ta được hạt NC c/ Sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính - Chọn lọc duy trì củ giống hoặc vật liệu giống đạt tiêu chuẩn cấp SNC. - Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp NC từ SNC. - Sản xuất củ giống hoặc vật liệu giống cấp XN từ NC. 2. Sản xuất giống cây rừng: - Chọn cây trội, khảo nghiệm và chọn lấy cây đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng hoặc vườn giống. - Lấy hạt giống từ rừng hoặc vườn giống sản xuất cây con. 4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: HS thảo luận để hoàn thành phiếu học tập So Sánh quy trình SX giống ở 3 nhóm cây trồng Cây tự thụ phấn Cây thụ phấn chéo Cây nhân giống vô tính Giống nhau Khác nhau Đáp án phiếu học tập Cây tự thụ phấn Cây thụ phấn chéo Cây nhân giống vô tính Giống nhau Qua 3 giai đoạn SX: - Hạt SNC - Hạt NC. - Hạt XN Qua 3 giai đoạn SX: Qua 3 giai đoạn SX: - Thế hệ vô tính SNC - Thế hệ NC - Thế hệ XN Khác nhau - VLKĐ: Hạt tác giả, Hạt SNC, Hạt nhập nội, Hạt bị thoái hoá. - Không đòi hỏi yêu cầu cách li - VLKĐ: Hạt tác giả - Yêu cầu cách li nghiêm ngặt - VLKĐ: Thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn SNC - Không yêu cầu cách li 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Về nhà học bài 4 và trả lời câu hỏi SGK. - Xem trước bài 5 và chuẩn bị mỗi em 20 hạt ngô hay đậu để tiết sau thực hành. 5. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docB.4.doc