Bài 3 Sản xuất giống cây trồng

1.1. Kiến thức:

- Trình bày được mục đích của sản xuất giống cây trồng.

- Nêu được các cấp trong hệ thống tổ chức sản xuất giống và giải thích đặc điểm của mỗi cấp trong quá trình sản xuất giống cây trồng.

- Phân biệt được khái niệm giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng và giống xác nhận.

- Nêu đặc điểm của quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì, phục tráng đối với cây tự thụ phấn.

 1.2. Kĩ năng:

- Phân biệt nội dung quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì và phục tráng ở cây thụ phấn.

 1.3. Thái độ:

- Hình thành ý thức lao động, làm việc có khoa học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 6360 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 3 Sản xuất giống cây trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 5 tháng 8 năm 2012 Bài 3 - Tiết PPCT:2 Tuần dạy: 1 SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức: - Trình bày được mục đích của sản xuất giống cây trồng. - Nêu được các cấp trong hệ thống tổ chức sản xuất giống và giải thích đặc điểm của mỗi cấp trong quá trình sản xuất giống cây trồng. - Phân biệt được khái niệm giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng và giống xác nhận. - Nêu đặc điểm của quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì, phục tráng đối với cây tự thụ phấn. 1.2. Kĩ năng: - Phân biệt nội dung quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì và phục tráng ở cây thụ phấn. 1.3. Thái độ: - Hình thành ý thức lao động, làm việc có khoa học. 2. Trọng tâm: - Phân biệt được giống SNC, NC và XN. - Nêu và phân biệt quy trình sản giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì và phục tráng. 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: - Nghiên cứu sgk, sgv và tài liệu tham khảo. - Hình 3.2 và 3.3 SGK phóng to 3.2. Học sinh: - Đọc sgk và trả lời câu hỏi trước ở nhà. 4. Tiến trình 4.1. Ổn định tổ chức: 4.2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút ¨Câu hỏi kiểm tra: 1/ Mục đích, ý nghĩa kinh tế của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? 2/ Mục đích và nội dung của các loại khảo nghiệm giống cây trồng? 4.3. Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học ª Hoạt động 1: Vào bài GV: Sau khi khảo nghiệm giống cây trồng xong, người ta sẽ làm thế nào để có giống mới vào sản xuất đại trà? HS: Trả lời GV: Vậy sản xuất giống cây trồng sẽ tiến hành như thế nào thì ta sẽ qua bài 3. ªHoạt động 2: Tìm hiểu mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng GV: Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng? HS: trả lời GV: Thế nào là sức sống và tính trạng điển hình của giống? HS: Trả lời. GV: Tóm lại ª Hoạt động 3: Tìm hiểu về hệ thống sản xuất giống cây trồng GV:Yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi: 1/ Hệ thống sản xuất giống cây trồng trải qua mấy giai đoạn?Mỗi giai đoạn do cơ quan nào đảm nhận? 2/ Thế nào là SNC, NC và XN? 3/ Tại sao giống SNC, NC cần được sản xuất tại các cơ sở giống chuyên nghiệp? HS: Thảo luận nhóm, sau đó cử đại diện lên trình bày. GV: Nhận xét và bổ sung. ª Hoạt động 4: Tìm hiểu quy trình sản xuất giống cây trồng GV: Cây trồng có mấy phương thức sinh sản? HS: Trả lời GV: Khi nào thì ta sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ duy trì? HS: Trả lời GV: Quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ duy trì được thực hiện trong mấy năm?Nội dung của từng năm? HS: Trả lời GV: Nhận xét và tóm lại. GV: Khi nào thì ta sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ phục tráng? HS: Trả lời GV: Quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ phục tráng được thực hiện trong mấy năm? Nội dung của từng năm? HS: Trả lời GV: Tại sao quy trình sx hạt theo sơ đồ phục tráng phải qua so sánh giống? HS: Trả lời GV: Quy trình sản xuất giống theo sơ đồ duy trì và phục tráng có gì giống và khác nhau? HS: Trả lời GV: Nhận xét và tóm lại cho HS I. Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng - Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng điển hình của giống. - Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà. - Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất. II. Hệ thống sản xuất giống cây trồng © Giai đoạn 1: sản xuất hạt giống SNC - Hạt SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất cao, số lượng ít. - Nhiệm vụ: duy trì, phục tráng và sản xuất hạt SNC. - Do các trung tâm chuyên trách thực hiện, ©Giai đoạn 2: SX hạt giống NC - NC là hạt giống có chất lượng cao được nhân ra từ hạt SNC. - Do công ti hoặc trung tâm giống cây trồng thực hiện. ©Giai đoạn 3: SX hạt XN - XN là hạt giống được nhân ra từ hạt NC để cung cấp cho sản xuất đại trà. - Do cơ sở nhân giống thực hiện. III. Quy trình sản xuất giống cây trồng 1. Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp: dựa vào phương thức sinh sản của cây trồng. a/ Sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn ¨ Sơ đồ duy trì: đối với giống cây trồng do tác giả cung cấp hoặc hạt giống SNC - Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú - Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành dòng. + Chọn dòng đúng giống thu hoạch hỗn hợp hạt, ta được hạt SNC. - Năm thứ 3: Nhân giống NC từ giống SNC - Năm thứ 4: Sản xuất hạt XN từ hạt NC. ¨Sơ đồ phục tráng: đối với các giống nhập nội, giống bị thoái hóa. - Năm thứ nhất: gieo hạt của vật liệu khởi đầu, chọn cây ưu tú. - Năm thứ 2: gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4-5 dòng tốt nhất. - Năm thứ 3: hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống, hạt thu được là hạt SNC đã phục tráng. - Năm thứ 4: Nhân hạt NC từ hạt SNC - năm thứ 5: Nhân hạt XN từ hạt NC. 4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố: HS thảo luận để hoàn thành phiếu học tập 1/ Hạt giống SNC là hạt giống có: A. Chất lượng và độ thuần khiết cao, số lượng ít B. Chất lượng và độ thuần khiết rất cao, số lượng nhiều C. Chất lượng và độ thuần khiết rất cao, số lượng ít D. Chất lượng và độ thuần khiết cao, số lượng nhiều. Đáp án: C 2/ Quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ duy trì được thực hiện trong: A. 4 năm B. 5 năm C. 6 năm D. 7 năm Đáp án: A 3/ Quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ phục tráng bắt buộc phải thực hiện khâu: A. Sản xuất hạt SNC B. So sánh giống C. Cả 2 đúng D. Cả 2 sai Đáp án: C 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Về nhà học bài 3 và trả lời câu hỏi SGK. - Xem trước bài 4. 5. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docb.3-CN10.doc
Giáo án liên quan